1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Umowa zlecenie a ciąża - co wiedzieć? O czym pamiętać?

Umowa zlecenie a ciąża jest kwestią, która nurtuje wiele kobiet planujących ciążę bądź spodziewających się dziecka. Powszechnie wiadomo, że kobiety w ciąży, które są zatrudnione na podstawie umowy o pracę są w szczególnie korzystnej sytuacji, ponieważ są chronione przez prawo. Przyszłe mamy pracujące na postawie umów cywilnoprawnych są w mniej komfortowej sytuacji. Na cowówczas może liczyć ciężarna?

Umowa zlecenie a ciąża spędza sen z powiek niejednej kobiecie, która planuje zostać mamą. Trudno się dziwić. Taka forma zatrudnienia jest mniej komfortowa i korzystna niż umowa o pracę, zwłaszcza na czas nieokreślony.

Umowa zlecenie: co warto o niej wiedzieć?

Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, która zobowiązuje zleceniobiorcę do wykonania czynności określonych przez zleceniodawcę. Osoba zatrudniona na podstawie tej umowy ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, by wykonać zlecone zadania jak najlepiej.

W ramach takiej formy zatrudnienia pracy pracownik podlega ubezpieczeniom społecznym obowiązkowym (emerytalnemu i rentowemu, zdrowotnemu, wypadkowemu, z wyłączeniem studentów i uczniów) oraz dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu (które z punktu widzenia ciężarnej jest kluczowe).Czas trwania umowy-zlecenia nie jest określony przez Kodeks cywilny. Okres ten jest ustalany dowolnie, w zależności od potrzeb zleceniodawcy oraz zleceniobiorcy.Zleceniodawca może rozwiązać umowę w każdej chwili.

Umowa zlecenie a ciąża

Ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie przysługują żadne uprawnienia pracownicze. Jej sytuacja jest zdecydowanie inna niż kobiety w ciąży, która jest zatrudniona na umowę o pracę zarówno na czas nieokreślony, jak i określony.

Ciężarna zatrudniona na podstawie umowy zlecenie czy umowy o dzieło nie może liczyć na ochronę stosunku pracy wynikającej z Kodeksu pracy. Oznacza to, że kobiecie w ciąży, zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia przysługują wyłącznie uprawnienia, które wynikają z treści umowy.

Ciężarnej zatrudnionej na podstawie umowy zlecenia nie dotyczy zakaz rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę w okresie ciąży. Umowa zlecenie, która się kończy w czasie ciąży, nie musi być przedłużana do dnia porodu, w przeciwieństwie do umowy o pracę. W przypadku zatrudnienia ciężarnej na podstawie umowy zlecenia nie obowiązuje zakaz wykonywania przez nią pracy w godzinach nadliczbowych lub w porze nocnej.

Ponieważ cechą umowy cywilnoprawnej jest prawo każdej ze stron do wypowiedzenia jej w dowolnym momencie, a ciąża nie stanowi żadnej ochrony przed zwolnieniem, pracodawca może wypowiedzieć kobiecie umowę w każdej chwili. To sprawia, że ciąża na umowie zlecenie jest zdecydowanie mniej komfortowa niż na umowie o pracę.

Umowa zlecenie a ciąża: ubezpieczenie i zasiłek chorobowy

Kobieta zatrudniona na podstawie umowy zlecenie powinna zadbać o to, by od jej wynagrodzenia było odprowadzane dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. To w kwestii ciąża a umowa zlecenie jest zagadnieniem kluczowym. Dlaczego?

Ubezpieczenie chorobowe to podstawa dla zasiłku chorobowego czy macierzyńskiego, co w przypadku kobiety spodziewającej się dziecka jest bardzo ważne. To dlatego należy pracodawcę poprosić o odprowadzanie dobrowolnych składek. Zleceniodawca nie może odmówić.Odprowadzanie składki chorobowej są odciągane z wynagrodzenia pracownika.

Ubezpieczenie chorobowe daje prawo do zasiłku chorobowego w czasie niezdolności do pracy. Jest także niezbędne, by uzyskać zasiłek macierzyński po porodzie. Zasiłek chorobowy osobie pracującej na umowie zlecenie wypłaca ZUS. Pracodawca nie ponosi z tego tytułu żadnych kosztów wynagrodzenia. Nawet jeśli umowa zlecenie ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnie, ale zwolnienie będzie nieprzerwane, ciężarna nie traci prawa do zasiłku chorobowego.

Jakie urlopy dla rodziców oferuje państwo?

Zobacz wideo

Macierzyński a umowa zlecenie

Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie wyklucza uzyskanie urlopu macierzyńskiego. Przysługuje on wyłącznie kobietom zatrudnionym na umowę o pracę. Osoba zatrudniona na umowie zlecenie nie ma również prawa do urlopu wychowawczego. To kolejny minus kwestii umowa zlecenie a ciąża.

Świeżo upieczonym mamom, które pracowały w oparciu o umowę zlecenie, może przysługiwać zasiłek macierzyński. Jest on wypłacany w sytuacji,gdy od wynagrodzenia odprowadzana była dobrowolna składka chorobowa. Zasiłek macierzyński należy się od pierwszego dnia zlecenia – nie obowiązuje 90-dniowy okresu karencji ubezpieczenia. Zasiłek wypłacany jest przez 12 miesięcy, tj. 52 tygodnie i nie ma znaczenia czy umowa – zlecenie w tym czasie się zakończy czy nie. Wysokość zasiłku macierzyńskiego oblicza się na podstawie wynagrodzenia wypłacanego pracownicy przez ostatni rok pracy.

Zasiłek macierzyński otrzymują wyłącznie kobiety, których umowy zlecenie obowiązywały w dniu porodu. Jeśli taka umowa wygasła bądź została rozwiązana przed dniem porodu, zasiłek macierzyński nie przysługuje. Wówczas kobieta może złożyć wniosek o świadczenie rodzicielskie.

Kobiecie, która urodziła dziecko, a nie ma prawa do zasiłku macierzyńskiego, przysługuje świadczenie rodzicielskie. To zasiłek macierzyński na zasadach przyznawania zasiłku osobom bezrobotnym. Tak zwane kosiniakowe, odpowiednik zasiłku macierzyńskiego, jest wypłacane co miesiąc przez rok w kwocie 1000 zł netto miesięcznie.

A jak wygląda kwestia „urlop macierzyński a umowa zlecenie”? Na urlopie macierzyńskim można pracować na umowę zlecenie, ponieważ do łączenia urlopu macierzyńskiego z pracą zarobkową nie ma przeciwwskazań.