Macica dwurożna - czy utrudnia zajście w ciążę i jej utrzymanie?

Macica dwurożna jest wadą w budowie macicy, która z reguły nie utrudnia zajścia w ciążę, ale stanowi przeszkodę w jej utrzymaniu. Ponieważ z anomalią nie wiążą się żadne charakterystyczne objawy, tę wadę anatomiczną wykrywa się zwykle przypadkiem, podczas poszukiwań przyczyny niepłodności bądź poronienia.

Macica dwurożna: przyczyny

Macica dwurożna jest wadą budowy macicy i problemem około 0,5 procenta kobiet na świecie. Anomalii tej nie da się zapobiec, ponieważ wszelkie wady wrodzone budowy macicy(w tym macica dwurożna)są konsekwencją zaburzeń rozwoju narządów płciowych kobiety na etapie jej rozwoju płodowego.

Anomalie rozwojowe macicy są wynikiem:

  • nieprawidłowego zlania się przewodów przyśródnerczowych,
  • niecałkowitego rozwoju jednego z przewodów przyśródnerczowych,
  • nieprawidłowego rozwoju części przewodu przyśródnerczowego (jedno- lub obustronnie),
  • braku lub częściowej kanalizacji płytki pochwowej.

Macica dwurożna jest skutkiem nieprawidłowego rozwoju przewodów przyśródnerczowych (przewodów Müllera).Przewody - lewy i prawy - łączą się, by stworzyć kanał maciczno-pochwowy. Z niego ostatecznie wykształca się macica oraz górna część pochwy.Jeżeli przewody połączą się nieprawidłowo, macica zostaje podzielona na dwie części.

Do pojawienia się nieprawidłowości może dojść na rożnych etapach scalania. Dwurożność macicy może przyjmować dwie formy. Wyróżnia się macicę dwurożną całkowitą oraz częściową. Przy całkowitej macicy dwurożnej występują dwie szyjki macicy, a przy częściowej jedna.

Jak wygląda macica dwurożna

Prawidłowo zbudowana macica ma kształt odwróconej gruszki. Macica dwurożna wygląda inaczej – przyjmuje kształt serca bądź litery „W”. Można w niej wyodrębnić dwa wyraźnie zaznaczone rogi – prawy i lewy – przedzielone na szczycie trzonu macicy około 1-centymetrowym wgłębieniem. Jama macicy jest podzielona na dwie części na odcinku co najmniej 15 milimetrów. Podczas badania oceniającego zewnętrzny kontur stwierdza się kąt powyżej 105 stopni.

Macica dwurożna: objawy

Macica dwurożna nie daje charakterystycznych objawów, stąd wada najczęściej jest wykrywana podczas badania USG. Niemniej o macicy dwurożnej może świadczyć:

  • ból lub dyskomfort w obrębie jamy brzusznej,
  • ból podczas miesiączki,
  • ból przy współżyciu (stąd zasadność zgłębiania kwestii macica dwurożna a stosunek),
  • nieregularne miesiączki,
  • wielokrotne poronienia.

Macica dwurożna: diagnostyka

Wykrycie macicy dwurożnej następuje zwykle podczas próby ustalenia niemożności zajścia w ciążę czy nawracających poronień. Wskazaniami do wizyty u lekarza są również nieprawidłowe miesiączki: nieregularne i bolesne.

W diagnostyce macicy dwurożnej wykorzystuje się badania: USG czy HSG, które polega na podaniu kontrastu przez szyjkę macicy i wykonaniu poglądowego zdjęcia RTG. Wykorzystuje się również USG 3D. Złotym standardem diagnostyki macicy dwurożnej jest wykonanie laparoskopii i histeroskopii.

Macica dwurożna a ciąża

Macica dwurożna jest wadą anatomiczną, która może negatywnie wpływać na próby zajścia w ciążę, zagnieżdżenie zarodka i rozwój płodu. Ze względu na nieprawidłową budowę anatomiczną, a co za tym idzie nieprawidłowe ukrwienie narządu, czasem dochodzi do nieprawidłowej implantacji czy zaburzeń rozwoju płodu na bardzo wczesnym etapie.

Na późniejszych etapach ciąży macica dwurożna może być przyczyną poważnych problemów z jej donoszeniem. Zdecydowanie zwiększa ryzyko poronienia i przedwczesnego porodu. Nieregularne skurcze macicy lub jej zmniejszona pojemność, wynikające z nieprawidłowego kształtu organu, zwiększają także ryzyko urodzenia dziecka z wadami wrodzonymi, niewydolność cieśniowo-szyjkową, jak również nieprawidłowe ułożenie płodu w łonie matki. Podczas porodu mogą pojawić się zaburzenia akcji skurczowej wskutek nieprawidłowej struktury mięśnia macicy i jego unerwienia. Często oznacza to konieczność zakończenia ciąży przez cesarskie cięcie.

W kwestii macica dwurożna a ciąża wiele zależy od stopnia wady. Niewielkie anomalie w budowie organu nie mają wpływu na płodność kobiety i donoszenie ciąży. Niebezpieczne są znaczące odstępstwa od normy. Im bardziej zaawansowana dwurożność macicy, tym większe prawdopodobieństwo wystąpienia objawów. Im większa wada, tym poważniejszy problem z zajściem w ciążę.

Ile czasu może zająć staranie się o zajście w ciążę?

Zobacz wideo

Macica dwurożna: leczenie       

Macica dwurożna nie zawsze wymaga interwencji medycznej. Jeśli wada jest niewielka, nie tylko poczęcie, ale i urodzenie zdrowego dziecka możliwe bez leczenia. Jeżeli wada jest duża, jest przyczyną poronień i uniemożliwia zajście w ciążę, przeprowadza się korekcję chirurgiczną macicy.

Źródło. Przebieg ciąż i porodów u pacjentki z macicą dwurożną dwuszyjkową i pochwą częściowo przegrodzoną Dobrosława Sikora-Szczęśniak, Wacław Sikora Oddział Ginekologiczno-Położniczy, Radomski Szpital Specjalistyczny, Radom

Więcej o: