Wskaźnik Pearla - czym jest i do czego służy?

Wskaźnik Pearla to miernik skuteczności metod antykoncepcyjnych, czyli miara ich niezawodności. Korzystając z tej metody szacuje się, ile kobiet w ciągu roku zajdzie w ciążę podczas prawidłowego stosowania danej formy antykoncepcji. Im niższy wskaźnik Pearla, tym wyższa skuteczność. Co jeszcze warto o nim wiedzieć? Jakimi wskaźnikami cechują się najbardziej popularne metody antykoncepcji?

Co to wskaźnik Pearla?

Wskaźnik Pearla, nazywany też indeksem Pearla lub wskaźnikiem niepowodzeń danego środka, określa skuteczność metod antykoncepcyjnych. Został opracowany przez amerykańskiego statystyka i biologa Raymonda Pearla w latach 30. XX wieku. Co oznacza? Wartość wskaźnika Pearla określa liczbę niepożądanych ciąż, do jakich doszło w wyniku pożycia seksualnego u stu par stosujących określoną metodę antykoncepcyjną.

Do czego służy wskaźnik Pearla?

Celem stosowania antykoncepcji - naturalnej, farmakologicznej, mechanicznej lub chirurgicznej - jest niedopuszczenie do zapłodnienia lub zagnieżdżenia zapłodnionej komórki jajowej. Idealna antykoncepcja powinna być zatem nie tylko bezpieczna i prosta w użyciu, ale i skuteczna. Aby wybrać najlepszą formę antykoncepcji można posiłkować się indeksem Pearla, porównując wartości poszczególnych metod.

Im niższy jest wskaźnik Pearla, tym dana metoda antykoncepcji jest skuteczniejsza. Średnio skuteczne środki to te o wartości od dwóch do pięciu. Metody powyżej pięciu uważa się za nieskuteczne, zaś za wysoce niezawodne uważane są metody o wskaźniku Pearla do dwóch. Wskaźnik Pearla dla prezerwatywy wynosi trzy-siedem, a stosunek przerywany (który tak naprawdę metodą antykoncepcyjną nie jest) 8-17. Bez stosowania antykoncepcji wskaźnik Pearla wynosi 85. Oznacza to, że u 85 na 100 par dojdzie do zapłodnienia.

Należy pamiętać, że wskaźnik Pearla podawany przez producentów środków antykoncepcyjnych odnosi się do wzorcowego stosowania danej metody. Ponieważ jednak w stosowaniu antykoncepcji zdarzają się błędy w użytkowaniu, zwykle w odniesieniu do większości metod antykoncepcji obserwuje się różnice między deklarowanym wskaźnikiem Pearla wynikającym z idealnego stosowania a realnym, uwzględniającym błędy użytkowania.

Błędy podczas użytkowania, czyli? W przypadku prezerwatyw to np. nieumiejętne otwieranie opakowania. Zobacz, jak to zrobić poprawnie:

Zobacz wideo

Jak obliczyć wskaźnik Pearla?

Wskaźnik Pearla jest zdefiniowany jako wskaźnik niepowodzeń w grupie stu kobiet stosujących daną metodę przez 12 miesięcy. Jak się go oblicza? Wskaźnik wyznacza się jako pomnożony przez 1200 stosunek liczby niezamierzonych poczęć do liczby badanych cykli, przy stosowaniu ustalonej metody antykoncepcji. Podaje więc liczbę zapłodnień w ciągu roku na sto badanych kobiet.

Wskaźnik Pearla jest wyliczany na podstawie obserwacji próbki populacji. To dlatego badania różnych populacji mogą prowadzić do uzyskania różnych wartości wskaźnika. Na jego wartość wpływ ma kultura, demografia oraz sposób nauczania techniki antykoncepcyjnej. Nie bez znaczenia jest dokładność stosowania danej metody antykoncepcyjnej i zapobiegania zaniedbaniom.

Wskaźnik Pearla nie jest metoda doskonałą. To dlatego już w latach 60. XX wieku pojawiły się postulaty odejścia od jej używania. Dziś Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) czy Amerykański Kongres Położników i Ginekologów (American Congress of Obstetricians and Gynecologists - ACOG) odeszły od stosowania wskaźnika Pearla na rzecz wyrażania skuteczności metod antykoncepcji w procentach. Nie zmienia to faktu, że wskazania indeksu Pearla są nadal miarodajne i obrazują różnice między poszczególnymi metodami zapobiegania ciąży.

Wskaźnik Pearla dla różnych metod antykoncepcji

Wartość wskaźnika Pearla jest różna dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych i w dużej mierze zależy od dokładności stosowania danego środka. Tym samym Polskie Towarzystwo Ginekologiczne wartości dla poszczególnych metod podaje z uwzględnieniem idealnego oraz typowego stosowania metod antykoncepcyjnych. Wskaźnik Pearla dla poszczególnych metod antykoncepcyjnych przy typowym stosowaniu wynosi:

 • dwuskładnikowe tabletki 0-2,18
 • plastry 0,71 – 1,24
 • pierścień dopochwowy 0,25-1,23
 • implant 0-0,3
 • wkładka z miedzią 0,16-1,26
 • metoda termiczna 1-2
 • metoda kalendarzowa Ogino-Knausa 20-24
 • metoda obserwacji śluzu Billingsów 1-12
 • metoda testów 4-6
 • komputerowa analiza pomiarów temperatury 0,6-5
 • prezerwatywa  3-7.
Więcej o: