1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Ciąża i praca - umowy a ciąża

Ciąża i praca - kobiecie ciężarnej przysługuje szereg udogodnień, które gwarantuje Kodeks pracy. Co czeka przyszłą mamę w jej miejscu zatrudnienia? Umowy a ciąża - co się zmienia w zależności od umowy, jaką podpisał z tobą pracodawca?

Dla pracującej kobiety wieść o ciąży wiąże się z poinformowaniem pracodawcy o swoim stanie. Ciąża i praca - w zależności od rodzaju umowy, jaka została podpisana między pracowniczką a pracodawcą, zmienia się zakres przywilejów, których może oczekiwać przyszła mama. Umowy a ciąża, działalność gospodarcza a ciąża - sprawdź, czego możesz się spodziewać w swojej sytuacji. 

Umowa na czas określony a ciąża

Umowy a ciąża - jeżeli podpisałaś ze swoim pracodawcą umowę o pracę, oznacza to, że zaistniał między wami stosunek pracy. Ciąża i praca: gdy zajdziesz w ciążę, nie zwlekaj z poinformowaniem o tym swojego pracodawcy. W momencie, gdy przekażesz taką informację (i potwierdzisz odpowiednim zaświadczeniem lekarskim), zyskujesz wiele przywilejów, które zostały określone w Kodeksie pracy.

Umowa na czas określony a ciąża - umowa przedłuża się aż do dnia porodu, w wypadku, gdyby miała być rozwiązana po upływie trzeciego miesiąca ciąży.

Ciąża i praca - jakie udogodnienia przysługują przyszłej mamie? Kodeks pracy gwarantuje:

 • ochronę przed pracą, która mogłaby mieć zły wpływ na matkę lub dziecko;
 • ochronę przed wypowiedzeniem umowy przez pracodawcę na czas ciąży oraz urlopu macierzyńskiego;
 • możliwość odmowy (bez żadnych konsekwencji) wyjazdu w delegację;
 • przerwę na czas badań lekarskich, które nie mogą być wykonane po godzinach pracy - za ten czas nieobecności kobiecie przysługuje wynagrodzenie;
 • brak nadgodzin - nawet jeśli wyrazisz zgodę, pracodawca może zostać za to pociągnięty do odpowiedzialności;
 • brak możliwości zatrudnienia w porze nocnej (czyli między 21.00 a 7.00); 
 • ograniczenie czasu pracy przy komputerze do maksymalnie 4 godzin;
 • świadczenie pieniężne, jeśli zakład pracy jest likwidowany - od dnia likwidacji do dnia porodu.

Gdy pracodawca nie może zapewnić ci takich warunków pracy, musi zmienić twoje stanowisko bądź udzielić urlopu, za który przysługuje wynagrodzenie.

Umowa na zastępstwo a ciąża

Jeśli pracujesz na zastępstwo i zajdziesz w ciążę, przysługują ci bardzo podobne prawa do tych, które ma zagwarantowane kobieta, która podpisała umowę na czas określony. Zasadnicza różnica to taka, że umowa na zastępstwo nie zostaje przedłużona do dnia porodu. Jednak twój pracodawca nie może cię zwolnić z pracy, gdy poinformujesz go, że jesteś w ciąży. Stosunek pracy trwa do momentu powrotu zastępowanego pracownika. Umowa na zastępstwo a ciąża - umowa może zostać rozwiązana tylko wtedy, gdy ów pracownik zdecyduje wrócić na stanowisko wcześniej, czyli przed upływem 3 lat. 

Umowa zlecenie a ciąża

Niestety, umowa zlecenie nie gwarantuje ci takich praw, jakie przysługują kobiecie zatrudnionej na (jakąkolwiek) umowę o pracę. Umowa zlecenie jest umową cywilnoprawną, czyli zawartą według Kodeksu cywilnego, a nie Kodeksu pracy. Przysługują ci tylko takie uprawnienia, które wynikają bezpośrednio z umowy, zawartej przez obie strony. Umowa zlecenie a ciąża - jeśli jednak usługi świadczone były na takich samych zasadach, jak w wypadku umowy o pracę (praca odbywała się w określonych godzinach, w konkretnym miejscu itd.), masz prawo do wystąpienia na drogę sądową, w celu uznania dotychczas wykonywanych obowiązków za pracę etatową. 

Działalność gospodarcza a ciąża

W ostatnich latach zmienione zostały przepisy dotyczące działalności gospodarczej. Najpierw, wraz z początkiem 2015 roku, zlikwidowano lukę prawną, która pozwalała kobietom zarejestrować działalność gospodarczą na krótko przed porodem, opłacić jeden raz składkę w miesiącu poprzedzającym narodziny dziecka i pobierać przez rok duży zasiłek macierzyński, wynoszący ponad 6 tys. złotych miesięcznie. Od 2016 roku wysokość zasiłku jest uzależniona od czasu i wysokości opłacanych składek, przy czym, jeśli wynosi mniej niż 1 tys. zł, kobieta otrzyma wyrównanie do tej kwoty. Jeśli zasiłek nie przekracza 1 tys. zł, pobierająca nie jest także zobowiązana do odprowadzenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

Działalność gospodarcza a ciąża - powinno cię zainteresować: Matka na działalności gospodarczej - co jej przysługuje