Kalkulator urlopu tacierzyńskiego. Jak obliczyć ile trwa urlop przysługujący ojcom?

Kalkulator urlopu tacierzyńskiego pomaga ustalić, jaki wymiar wspomnianego urlopu pozostał jeszcze do wykorzystania pracownikowi. Zobacz, ile wynosi urlop tacierzyński w Polsce.

Urlop tacierzyński. Czym się różni urlop tacierzyński i ojcowski?

Kalkulator urlopu tacierzyńskiego to jedno z popularnych narzędzi internetowych służących do wyliczania wymiaru urlopu przysługującego ojcom po urodzeniu dziecka. Jednak nim przejdziemy do konkretnych wyliczeń, należy uściślić pojęcia. Wśród młodych rodziców funkcjonują bowiem zamiennie określenia urlop tacierzyński i urlop ojcowski, tymczasem są to dwa zupełnie niezależne od siebie zjawiska. 

Coraz częściej mamy do czynienia z sytuacją, gdy ojcowie na równi z matkami chcą pełnić opiekę nad nowonarodzonym dzieckiem. Ustawodawca daje im taką możliwość właśnie dzięki urlopowi tacierzyńskiemu. W przepisach Kodeksu Pracy próżno jednak szukać określenia "urlop tacierzyński". Dlaczego? Ponieważ jest to potoczne określenie na część urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która może przypadać ojcu. Uściślijmy. Matce po urodzeniu jednego dziecka przysługuje 20 tygodni urlopu macierzyńskiego. Musi wykorzystać minimum 14 tygodni (z tego 6 np. przed porodem), a pozostałe może przekazać partnerowi. Wiąże się to także z pobieraniem przez niego zasiłku macierzyńskiego. Jest to jednak możliwe tylko w wypadku, gdy ojciec dziecka objęty jest ubezpieczeniem chorobowym. Urlop ten nie podlega podziałowi - mężczyzna musi wykorzystać go w całości, bezpośrednio po rezygnacji z niego przez kobietę. 

Z kolei urlop ojcowski jest to 14 dni urlopu jakie przysługuje każdemu pracownikowi, który posiada ubezpieczenie chorobowe z tytułu urodzenia lub przysposobienia dziecka. Można go wykorzystać w dowolnym momencie po urodzeniu dziecka, aż do chwili ukończenia przez nie 2 roku życia. 

urlop ojcowski 2021Urlop ojcowski 2021. Jak złożyć wniosek o urlop ojcowski? Urlop ojcowski a tacierzyński

Ile trwa urlop tacierzyński?

To ile trwa urlop tacierzyński jest tak naprawdę uzależnione od dwóch czynników: ile dzieci przyszło na świat w ciągu jednego porodu i jaką część urlopu macierzyńskiego postanowiła wykorzystać mama. I tak jak wspomniano wcześniej, jeśli urodziło się jedno dziecko, a mama zdecydowała się wykorzystać minimalną ilość przysługującego jej urlopu, czyli 14 tygodni, wtedy ojcu pozostaje 6. A co w przypadku urodzenia większej ilości dzieci? Jeśli mama pozostaje przy minimalnym wymiarze, wówczas urlopu tacierzyńskiego pozostaje:

  • 17 tygodni w przypadku urodzenia się dwojga dzieci,
  • 19 tygodni w przypadku urodzenia się trojga dzieci,
  • 21 tygodni w przypadku urodzenia się czworga dzieci,
  • 23 tygodnie w przypadku urodzenia się pięciorga i więcej dzieci.

Jak obliczyć urlop tacierzyński?

Jak obliczyć urlop tacierzyński? Wystarczy określić dokładnie jaki wymiar urlopu macierzyńskiego przysługuje mamie narodzonego dziecka lub dzieci i od tej liczby odjąć ilość tygodni, którą decyduje się ona wykorzystać, mając na uwadze, że nie może ich być mniej niż 14.

Urlop tacierzyński. Ile dni przysługuje z tytułu urlopu ojcowskiego?

Urlop tacierzyński i urlop ojcowski to dwa różne przywileje pracownicze, które obejmują wszystkich pracowników, z których wynagrodzeń potrącane są składki na ubezpieczenie chorobowe (nie jest istotne czy jest ono obowiązkowe czy dobrowolne). Oznacza to, że korzystać z niego może osoba zatrudniona na etacie, ale też na zleceniu czy prowadząca działalność gospodarczą. 

Zobacz wideo Urlopy dla rodziców - co oferuje państwo?

Wymiar urlopu tacierzyńskiego i ojcowskiego

Jak już wyżej wspomniano, wymiar urlopu tacierzyńskiego uzależniony jest od ustalenia jakie poczynią między sobą rodzice dziecka. Z kolei wymiar urlopu ojcowskiego to dokładnie 14 dni, które można wykorzystać jednorazowo lub w dwóch turach po 7 dni. 

Chłopiec z hulajnogą (zdjęcie ilustracyjne)Zmiany w urlopie macierzyńskim. Ojcowie dostaną cztery miesiące urlopu rodzicielskiego

Kiedy kończy się urlop tacierzyński? Co dalej?

Urlop tacierzyński kończy się wraz z upływem wymiaru urlopu macierzyńskiego. Nie oznacza to jednak, że ojciec nie może dalej sprawować opieki nad dzieckiem. Kiedy kończy się urlop tacierzyński może on wykorzystać tzw. urlop rodzicielski, który przysługuje obojgu rodzicom, w wymiarze zależnym od ilości urodzonych jednorazowo dzieci. Przy urodzeniu jednego dziecka wynosi on 32 tygodnie. Urlop rodzicielski udzielany może być jednorazowo albo w czterech częściach, nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat. Co ważne z urlopu mogą jednocześnie korzystać obydwoje rodziców, jednak ogółem wymiar urlopu nie może przekroczyć wspomnianych 32 tygodni. 

Zobacz też: Zasiłek macierzyński 2021. ZUS chce zmian. Wstrzyma wypłaty?

Więcej o: