1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zasiłek opiekuńczy. MEN: Wszyscy rodzice dzieci do lat 8 dostali uprawnienia

- Wszyscy rodzice dzieci do 8. roku życia otrzymali uprawnienia do dodatkowego zasiłku w przypadku zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko. Nie ma znaczenia zawód, jaki wykonują rodzice - tłumaczy Ministerstwo Edukacji Narodowej. Czy to oznacza, że pracownicy ochrony zdrowia także mogą przejść na zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy nie dla każdego rodzica?

Niedawno media informowały o tym, że nie wszyscy rodzice mogą starać się o zasiłek opiekuńczy. Wykluczeni zostali ci zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania publiczne w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

WIĘCEJ INFORMACJI NA TEN TEMAT: Dodatkowy zasiłek opiekuńczy od 9 listopada. Nie dla pracowników ochrony zdrowia

Dzieci pracowników ochrony zdrowia mogą natomiast korzystać ze świetlicy w szkole, gdzie mają zapewnioną nie tylko opiekę, lecz także naukę zdalną.

Zasiłek opiekuńczy – zmiany

W poniedziałek prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zaapelował o zmianę rozporządzenia w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i przepisu wprowadzonego do rozporządzenia 5 listopada.

Przepis ten mówi właśnie o tym, że szkoła podstawowa jest zobowiązana zorganizować zajęcia opiekuńcze dla uczniów klas I-III, którzy są dziećmi osób zatrudnionych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Andrzej Matyja twierdzi, że zapis pozbawia osoby zatrudnione w podmiotach wykonujących działalność leczniczą – także lekarzy - prawa do zasiłku opiekuńczego z tytułu zamknięcia szkoły.

Anna Ostrowska, rzeczniczka prasowa MEN-u, w rozmowie z Polską Agencją Prasową wyjaśniła:

Wszyscy rodzice dzieci do 8 roku życia otrzymali uprawnienie do dodatkowego zasiłku opiekuńczego (do 29 listopada br.) w przypadku zamknięcia szkoły, do której uczęszcza dziecko, jak i w przypadku jej otwarcia, w czasie trwania COVID-19 na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (art. 4 ust. 1d ustawy), (art. 4 ust. 1c tej ustawy)

I dodała:

Nie ma znaczenia, jaki zawód wykonują rodzice.
Zobacz wideo Epidemia przybrała na sile. „Wiążemy to ze szkołami”

Zasiłek opiekuńczy a zajęcia w szkole

Dodatkowo Ostrowska wskazała, że szkoły podstawowe mają obowiązek zapewnienia zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicy szkolnej dla uczniów, których rodzice wykonują zadania przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusa.

Rozwiązanie to ma istotny wpływ na utrzymanie możliwości organizacyjnych systemu opieki zdrowotnej

– tłumaczyła.

Zatem rodzice zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizujący zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, mogą skorzystać jednocześnie (dla swoich dzieci) z nauki zdalnej lub zajęć organizowanych w szkole oraz z zajęć opiekuńczo-wychowawczych organizowanych w świetlicy szkolnej

 - wyjaśniła Ostrowska.