1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Komu przysługuje i na ile dni?

Zwolnienie lekarskie na dziecko to tak naprawdę zasiłek opiekuńczy, przysługujący rodzicowi, opiekującemu się chorym dzieckiem. Ma do niego prawo zarówno matka, jak i ojciec, jednak nie mogą korzystać z niego w tym samym czasie.

Zwolnienie lekarskie na dziecko. Ile płatne?

Jeśli nasza pociecha się rozchoruje, możemy wziąć zwolnienie lekarskie na dziecko – o ile jesteśmy objęci ubezpieczeniem chorobowym. Zasady obliczania wysokości płatnego zasiłku opiekuńczego są bardzo podobne, jak w przypadku zwolnienia lekarskiego, które otrzymujemy z tytułu własnej choroby. Forma zatrudnienia nie jest istotna, rodzic może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę, ale może też być objęty dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, na przykład pracując na umowie zlecenie, czy też prowadząc własną działalność gospodarczą. W tym ostatnim przypadku istotne jest to, czy osoba ubiegająca się o zasiłek opiekuńczy terminowo opłaca dobrowolną składkę chorobową oraz czy na czas sprawowania opieki przerwie prowadzenie działalności gospodarczej.

Jeśli ktoś zastanawia się, biorąc L4 na dziecko, ile płatne jest takie zwolnienie, powinien wiedzieć, że miesięczny zasiłek opiekuńczy uzależniony jest od wysokości jego wynagrodzenia. Podstawę wymiaru zasiłku stanowi bowiem średnie wynagrodzenie albo przychód z ostatnich 12 miesięcy. Miesięczny zasiłek opiekuńczy wyniesie 80 proc. podstawy wymiaru wynagrodzenia i będzie wypłacany za każdy dzień, w którym matka lub ojciec dziecka sprawują nad nim opiekę, również za te dni, które są ustawowo wolne od pracy. Warto pamiętać, że warunkiem otrzymania zasiłku opiekuńczego jest wystąpienie z wnioskiem o jego wypłatę. Dobrze też wiedzieć, że zasiłek ten przysługuje nie tylko na opiekę nad dzieckiem, ale również nad innym członkiem rodziny, który zachorował.

Zobacz też: Zwolnienie lekarskie w ciąży 2020: co powinnaś wiedzieć? [długość, zasiłek, kontrola ZUS]

L4 na dziecko – kiedy przysługuje?

L4 na dziecko, o ile nie zostało wystawione elektronicznie, należy dołączyć do wniosku o zasiłek opiekuńczy. Zasiłek ten przysługuje wówczas, gdy nie ma innych członków rodziny, którzy mogliby zapewnić dziecku opiekę. Warunek ten nie jest konieczny do spełnienia w przypadku opieki nad dzieckiem chorym, które nie ukończyło jeszcze dwóch lat.

O zasiłek opiekuńczy może wystąpić:

 • osoba, która nie może podjąć pracy, gdyż musi opiekować się zdrowym dzieckiem, które nie ukończyło 8 lat, w sytuacji gdy na przykład nieoczekiwanie zamknięto żłobek, przedszkole lub szkołę, zachorowała niania, czy też rodzic, który stale sprawuje nad tym dzieckiem opiekę;
 • osoba, która nie jest w stanie podjąć pracy z uwagi na opiekę nad dzieckiem niepełnosprawnym do ukończenia przez nie 18 lat, w sytuacji gdy poród lub choroba małżonka, czy też rodzica dziecka, stale opiekującego się tym dzieckiem, uniemożliwiają mu sprawowanie opieki, albo gdy małżonek lub rodzic dziecka stale opiekujący się dzieckiem przebywa w szpitalu bądź innej placówce leczniczej;
 • osoba, która nie może wykonywać obowiązków zawodowych, gdyż musi zaopiekować się dzieckiem chorym, które nie ukończyło 14 lat;
 • osoba, której wykonywanie obowiązków zawodowych uniemożliwia opieka nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym, które nie jest jeszcze pełnoletnie;
 • osoba, która nie może podjąć pracy z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku powyżej 14 lat bądź innym chorym członkiem rodziny, o ile będzie z nim mieszkać podczas choroby.

Każdy z rodziców może pobierać zasiłek opiekuńczy przez okres:

 • 60 dni w roku kalendarzowym – gdy sprawuje opiekę nad zdrowym dzieckiem do lat 8, lub też chorym dzieckiem do lat 14;
 • 14 dni w roku kalendarzowym – gdy sprawuje opiekę nad dzieckiem w wieku ponad 14 lat (dotyczy to również opieki nad innym chorym członkiem rodziny);
 • 30 dni w roku kalendarzowym – gdy konieczność opieki nad chorym dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 14-18 lat bądź dzieckiem niepełnosprawnym w wieku 8-18 lat spowodowana jest porodem, chorobą lub pobytem w szpitalu małżonka, czy też rodzica dziecka stale sprawującego nad nim opiekę.
Zobacz wideo Zwolnienie na dziecko - ile dni w roku przysługuje rodzicom?

L4 na dziecko – kto płaci?

Gdy otrzymamy L4 na dziecko, kto płaci nam świadczenie? Zależy to od tego, z jakiego tytułu podlegamy ubezpieczeniu chorobowemu. Jeśli jesteśmy zatrudnieni w zakładzie pracy, w którym do ubezpieczenia chorobowego zgłoszonych jest więcej niż 20 ubezpieczonych, to zasiłek w czasie trwania ubezpieczenia wypłaca nam pracodawca, czyli płatnik składek. W pozostałych przypadkach zasiłek opiekuńczy wypłaci nam Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Warto też wiedzieć, że zasiłek opiekuńczy przysługuje nie tylko wtedy, gdy sprawujemy opiekę nad własnymi dziećmi, ale również nad dziećmi współmałżonka, nawet jeśli nie są przysposobione. Zasiłek ten wypłacany jest również na dzieci przysposobione, a także dzieci obce, które przyjęliśmy na wychowanie i utrzymanie. Jeśli jednak we wspólnym gospodarstwie domowym pozostają inni członkowie rodziny, którzy mogą zapewnić dziecku opiekę, wówczas zasiłku nie otrzymamy.

Zobacz też: Zasiłek opiekuńczy nie został przedłużony. Co dalej z opieką na dziecko?