1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Wakacje z Kartą Dużej Rodziny. Takie promocje i inne korzyści przysługują wielodzietnym rodzinom

Karta Dużej Rodziny jest dobrym rozwiązaniem dla wielodzietnych rodzin. Oferuje bogaty system zniżek, uprawiający nie tylko do tańszych przejazdów kolejowych czy niższych cen żywności, ale również atrakcyjnych ofert noclegów w ośrodkach wypoczynkowych w okresie wakacyjnym. Wyjaśniamy, komu dokładnie przysługuje KDR i jak z niej korzystać.

Wielu rodziców ze zniecierpliwieniem czekało na bon turystyczny o wysokości 500 zł na każde dziecko, który pomógłby im w sfinansowaniu kolonii oraz innych wyjazdów dla swoich pociech. Za pomocą wspomnianego bonu można dokonać płatności za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie Polski. Warto jednak przypomnieć, że wielodzietne rodziny już od pierwszego dnia wakacji mogą korzystać ze specjalnych zniżek, promocji i ulg, które przysługują im w ramach Karty Dużej Rodziny.

Karta Dużej Rodziny – co to jest i komu przysługuje?

Karta Dużej Rodzin to bogaty system zniżek oferowanych dzisiaj przez 7 tys. partnerów w około 27 tys. lokalizacji na terenie całego kraju. Zniżki obejmują między innymi niższe opłaty paszportowe, przejazdy kolejowe, zakup żywności, a w sezonie wakacyjnym posiadacze Karty Dużej Rodziny mogą zapłacić mniej za noclegi w ośrodkach wypoczynkowych, parkach rozrywki, parkach linowych, muzeach czy pływalniach.

Należy podkreślić, że prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców, którzy mają lub mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci. Przez rodzica rozumie się również rodzica zastępczego oraz osobę prowadzącą rodzinny dom dziecka. KDR przysługuje także dzieciom do 18 roku życia, dzieciom do 25. roku życia (pod warunkiem, że uczą się w szkole lub szkole wyższej) oraz dzieciom legitymujących się orzeczeniem o częściowym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (bez ograniczeń wiekowych),  pod warunkiem, że w chwili składania wniosku w rodzinie jest co najmniej troje dzieci spełniających wymienione kryteria.

KDR nie przysługuje rodzicowi, którego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej lub któremu ograniczył tę władzę poprzez umieszczenie dziecka w rodzinie zastępczej.

Aby skorzystać ze zniżek, wystarczy pokazać Kartę Dużej Rodziny, w miejscu, w którym jest honorowana (te miejsca są oznakowane kolorową ikoną  przedstawiającą rodziców z napisem "tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny"). Osoby, które chcą skorzystać z karty, nie muszą przebywać całą rodziną w jednym miejscu.

Zobacz wideo Mimo pandemii polskie miejscowości turystyczne przeżywają oblężenie