1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Dzieci w pieczy zastępczej otrzymają 130 mln zł. Maląg: To pieniądze m.in. na komputery

Do placówek i rodzin sprawujących pieczę zastępczą nad dziećmi trafi 130 mln zł. Z tej sumy 14 mln jest przeznaczone dla rodzin mieszkających na Mazowszu. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg zapowiedziała, że za te pieniądze mają być zakupione między innymi komputery i oprogramowania.

130 mln zł trafi do dzieci w Polsce

W ramach projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19" do dzieci trafi w Polsce trafi 130 mln zł. Oprócz sprzętu takiego jak komputery czy sprzęt audiowizualny, mają zostać zakupione ochrony osobistej.

W tym szczególnym czasie, jakim jest epidemia, ministerstwo prowadzi projekt polegający na udzieleniu wsparcia podmiotom pieczy zastępczej, a przede wszystkim dzieciom objętym opieką i wychowaniem. To 130 mln zł wsparcia

- tłumaczyła Marlena Maląg podczas briefingu prasowego.

Wręczając promesy przedstawicielom samorządów Mazowsza, Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej dodała:

Cieszę się, że wojewodowie przystępują do tego programu, by dzieci mogły się dobrze rozwijać
Zobacz wideo Sośnierz ocenia decyzje rządu ws. odmrażania gospodarki

14 mln złotych na wyrównanie szans na Mazowszu

Minister zwróciła uwagę na fakt, że w Polsce aż 70 proc. dzieci w pieczy zastępczej objętych jest tak zwaną nieinstytucjonalną opieką. Także biorący udział w briefingu wojewoda mazowiecki - Konstanty Radziwiłł - przypomniał, że jeszcze niedawno dzieci te znajdowały się w dużych placówkach opiekuńczych, ale niestety nie było to dobre rozwiązanie.

Już 6 tys. dzieci spośród 7,5 tys. objętych pieczą zastępczą przebywa w rodzinnych domach czy w rodzinnych ośrodkach. Te różne formuły - mają jeden wspólny mianownik – zbliżone są do rodzin

- zaznaczył Radziwiłł.

Wojewoda podziękował za tak duże wsparcie Mazowsza i podkreślił, że przeznaczone 14 mln złotych pomoże dzieciom oraz ich opiekunom poradzić sobie w dobie kryzysu wywołanego skutkami pandemii COVID-19. Dzieci znajdujące się w pieczy zastępczej mają trudniejszy start w dorosłość, a pieniądze pozwolą im wyrównać szanse z rówieśnikami. Trafią do nich komputery przenośne, stacjonarne, oprogramowanie do nich, a także środki ochrony osobistej, takie jak maseczki i jednorazowe rękawiczki.

Tą pomocą obejmujemy wszystkie formy placówek

- powiedział wojewoda mazowiecki.