Mama 4 plus. Komu przysługuje świadczenie?

Program Mama 4 plus został opracowany z myślą o kobietach, które wychowały przynamniej czworo dzieci i które osiągnęły wiek emerytalny. "Matyczna emerytura" - tak program jest nazywany potocznie - trafia już do 55 tys. osób. Komu przysługuje emerytura Mama 4 plus?

Program Mama 4 plus – komu przysługuje świadczenie?

Od 1 lipca 2019 roku wszedł w życie program Mama 4 plus. To świadczenie dla wszystkich kobiet, które urodziły przynajmniej czworo dzieci i osiągnęły wiek emerytalny. Tak zwane matczyne emerytury mają nie tylko uhonorować i podziękować za trud włożony w wychowanie dzieci, lecz także wspomóc finansowo, jeśli kobiety nie mają niezbędnych środków do życia.

Zgodnie z danymi ZUS-u do końca stycznia w całej Polsce wpłynęło około 63 tys. wniosków o takie świadczenie. 55 tys. osób dostawało pieniądze już w 2019 roku.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Najważniejsze zasady programu Mama 4 plus mówią:

  • matczyne emerytury obejmują kobiety, które zajmowały się wychowaniem czwórki lub więcej dzieci,
  • mają one uhonorować wkład włożony w poświęcenie się opiece nad dziećmi,
  • świadczenia będą mogli otrzymać również ojcowie, którzy po śmierci matki lub jej odejściu sami wychowywali dzieci.

Wspomniany „brak środków do życia” za każdym razie ocenia się indywidualnie. Jeżeli wnioskodawca pobiera świadczenie niższe od najniższej emerytury, to świadczenie rodzicielskie uzupełni je do kwoty tej minimalnej emerytury (w tej chwili do 1200 zł).

Mama 4 plus – jak złożyć wniosek?

Wniosek Mama 4 plus należy złożyć w ZUS-ie lub KRUS-ie. Do wniosku Mama 4 plus należy dołączyć:

  • akty urodzenia dzieci,
  • ich numery PESEL,
  • oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej, majątkowej i materialnej,
  • oświadczenie o innych okolicznościach, których ustalenie jest niezbędne do przyznania świadczenia.

Należy poinformować także o przerwach w wychowywaniu dzieci i podać przyczynę tych przerw. Jeżeli wniosek Mama 4 plus składa ojciec, musi on podać dodatkowo datę śmierci matki dzieci lub datę ich porzucenia przez nią.

Wniosek Mama plus można pobrać TU.

Więcej informacji o programie Mama 4 plus znajdziecie TU.

Więcej o: