1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Kiedy przysługuje?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest formą zasiłku przedemerytalnego dla nauczycieli i wychowawców. Można je pobierać tylko do osiągnięcia wieku emerytalnego lub do uzyskania prawa do tak zwanej wcześniejszej emerytury. Nie przysługuje jednak każdemu. Sprawdzamy, jakie warunki należy spełnić.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – dla kogo?

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne jest przewidziane dla osób, które bezpośrednio przed złożeniem wniosku pracowały jako nauczyciel, wychowawca, pedagog. Zgodnie z wytycznymi podanymi na stronie internetowej ZUS-u osoby te musiały pracować w poniższych placówkach:

 • publiczne i niepubliczne przedszkola,
 • szkoły publiczne i niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
 • publiczne i niepubliczne placówki kształcenia ustawicznego,
 • młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
 • młodzieżowe ośrodki socjoterapii,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze,
 • specjalne ośrodki wychowawcze dla dzieci i młodzieży, które wymagają specjalnej organizacji nauki oraz szczególnych metod pracy i wychowania,
 • ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, które umożliwiają: dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, które są organizowane na podstawie odrębnych przepisów; dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną jest niepełnosprawność intelektualna, realizację obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego (w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego), obowiązku szkolnego i obowiązku nauki,
 • placówki, które zapewniają uczniom opiekę i wychowanie w czasie, gdy uczą się poza miejscem, w którym mieszkają na stałe
Zobacz wideo Paweł Borys o polskim systemie emerytalnym

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – warunki

ZUS szczegółowo wyróżnił także warunki, które nauczyciel musi spełnić, aby otrzymać nauczycielskie świadczenie kompensacyjne. Przede wszystkim liczy się wiek:

kobieta:

 • co najmniej 55 lat – do końca 2024 r.,
 • co najmniej 56 lat – w latach 2025–2026,
 • co najmniej 57 lat – w latach 2027–2028,
 • co najmniej 58 lat – w latach 2029–2030,
 • co najmniej 59 lat – w latach 2031–2032,

 mężczyzna:

 • co najmniej 55 lat – do końca 2014 r.,
 • co najmniej 56 lat – w latach 2015–2016,
 • co najmniej 57 lat – w latach 2017–2018,
 • co najmniej 58 lat – w latach 2019–2020,
 • co najmniej 59 lat – w latach 2021–2022,
 • co najmniej 60 lat – w latach 2023–2024,
 • co najmniej 61 lat – w latach 2025–2026,
 • co najmniej 62 lata – w latach 2027–2028,
 • co najmniej 63 lata – w latach 2029–2030,
 • co najmniej 64 lata – w latach 2031–2032,

Ponadto należy mieć co najmniej 30 lat stażu, w tym liczą się zarówno okresy składkowe, jak i nieskładkowe. Na 30 lat stażu musi wejść co najmniej 20 lat pracy nauczycielskiej w wymiarze przynajmniej 1/2 obowiązkowego wymiaru zajęć.

Nauczycielskie świadczenie kompensacyjne – jak długo przysługuje?

Prawo do nauczycielskie świadczenia kompensacyjnego wygasa w dniu:

 • poprzedzającym dzień, w którym uzyskałeś prawo do emerytury, np. emerytury wcześniejszej,
 • poprzedzającym dzień, w którym osiągnąłeś wiek emerytalny, czyli:  60 lat – jeśli jesteś kobietą, 65 lat – jeśli jesteś mężczyzną.

Oczywiście wszystkich tych reguł bywają wyjątki. Możesz zapoznać się z nimi na stronie zus.pl.

Więcej o: