500 plus zostanie odebrane części rodziców w Niemczech. Federalny Trybunał Finansowy wyjaśnił, dlaczego

500 plus nie dostaną rodzice, którzy pracują w Niemczech i oprócz polskiego świadczenia pobierają też niemieckie Kindergeld. Federalny Trybunał Finansowy uznał, że Kindergeld to odpowiednik 500 plus, dlatego rodzice powinni pobierać tylko jedno z tych świadczeń.

500 plus nie należy ci się, jeśli pobierasz Kindergeld

Rodzice, którzy pobierają zarówno niemieckie świadczenie Kindergeld, jak i polskie 500 plus, zostaną pozbawieni jednego z nich. Sytuacja dotyczy głównie rodziców, którzy pracują w Niemczech oraz rodzin, które mają niemieckie obywatelstwo, a mieszkają w Polsce. 

Kindergeld oraz 500 plus to świadczenia tego samego rodzaju i w tym samym czasie rodzice mogą pobierać tylko jedno z nich. W związku z tym ci, którzy pobierają oba, muszą liczyć się z uszczupleniem świadczenia niemieckiego. Tak uznał Federalny Trybunał Finansowy.

Kindergeld - niemieckie świadczenie dla rodziców

Kindergeld to wsparcie finansowe rodziców, podobne do polskiego 500 plus. O ile w Polsce 500 plus przysługuje na każde dziecko, o tyle w Niemczech ustalono nieco inne kwoty. Tam rodzice otrzymują na pierwsze i drugie dziecko 204 euro, 210 na trzecie i 235 na każde kolejne. Dodatkowo rodziny, których sytuacja finansowa nie przedstawia się najlepiej, mogą wnioskować o dodatkowe świadczenie w wysokości 185 euro miesięcznie. Kindergeld, czyli niemiecki odpowiednik 500 plus pobiera ok. 144 tys. Polaków.

500 plus - założenia 

500 plus jest sztandarowym punktem programu PiS-u, a zarazem stanowi ogromną pomoc dla wielu polskich rodzin. Wprowadzenie dodatkowego świadczenia na dziecko w kwietniu 2016 pierwotnie miało zachęcić polskie rodziny do powiększania się - comiesięczną wypłatę 500 zł otrzymywali początkowo jedynie rodzice przynajmniej dwojga dzieci. Z czasem program rozszerzono i dodatkowe pieniądze zaczęły przysługiwać praktycznie każdej rodzinie, która złoży wniosek. Zniesiono bowiem kryterium dochodowe i ograniczenie świadczenia dla rodziców z jednym dzieckiem.

Okazuje się jednak, że pierwotne założenia rządzących, jakoby 500 plus miałoby podwyższyć przyrost naturalny, nie sprawdziły się. Liczba urodzeń zaczęła sukcesywnie spadać, aż w pierwszym kwartale 2020 - jak można wyczytać w raporcie GUS - wyniosła 88 tysięcy, czyli o prawie 3 tys. mniej niż w analogicznym okresie ubiegłym roku oraz prawie 12 tys. mniej niż w pierwszym kwartale 2017 roku.

Zobacz wideo Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?
Więcej o: