Program 500 plus: nowy wniosek do końca sierpnia. Pamiętaj, jeśli chcesz nadal otrzymywać pieniądze

Wniosek 500+. Okres świadczeniowy programu 500 plus kończy się we wrześniu. Co to oznacza? Jeśli zależy nam na tym, aby zachować ciągłość wypłat, musimy pamiętać o złożeniu nowego wniosku do 31 sierpnia.

Wniosek 500+: kolejny okres świadczeniowy programu Rodzina 500 plus

Świadczenie 500 plus przyznawane jest na rok. Okres świadczeniowy trwa od 1 października do 30 września kolejnego roku. Wyjątkiem był rok 2016, gdy program wchodził w życie. Okres świadczeniowy był dłuższy, trwał od 1 kwietnia 2016 do 30 września 2017 r.

Jeśli chcemy zachować ciągłość wypłat, kolejny wniosek o 500+ musimy złożyć do 31 sierpnia.

  • Od 1 lipca wniosek 500+ możemy złożyć przez internet
  • Od 1 sierpnia wnioski będą przyjmowane w formie papierowej

Nowy wniosek o 500 plus: zachowanie ciągłości świadczenia

Jeśli zależy nam na tym, aby w wypłacie 500 zł nie nastąpiła przerwa, wniosek musimy złożyć do końca sierpnia. Jeśli to zrobimy, nic się nie zmieni - w październiku dostaniemy pieniądze tak, jak to było w poprzednich miesiącach.

Oczywiście jeśli złożymy wniosek później, 500 plus również dostaniemy, ale należy pamiętać, że ciągłość wypłat może zostać przerwana.

  • Jeśli wniosek złożymy we wrześniu, świadczenie za październik i listopad otrzymamy do 30 listopada (czyli nastąpi miesięczna przerwa w wypłacie świadczenia, a w listopadzie otrzymamy pieniądze za dwa miesiące);
  • Analogicznie, jeśli wniosek złożymy w październiku, wypłata świadczenia za październik, listopad i grudzień nastąpi do 31 grudnia (dwa miesiące przerwy w wypłacie świadczenia, w grudniu wypłata za trzy miesiące);
  • Uwaga. Jeśli wniosek złożymy później, niż w październiku, nie dostaniemy wyrównania za wcześniejsze miesiące - prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku.

Jeśli nie wyrobimy się ze złożeniem wniosku w sierpniu, pamiętajmy, żeby zrobić to do 31 października (wtedy w grudniu dostaniemy wyrównanie za miesiące, w których świadczenia nie pobieraliśmy).

Co oprócz 500 plus rodzicom oferuje państwo?

Wniosek o 500 plus: gdzie złożyć?

Tak, jak na początku programu, wniosek możemy złożyć na trzy sposoby: osobiście, w wyznaczonym miejscu (w urzędzie miasta czy gminy, ośrodku pomocy społecznej, przedszkolu lub innej określonej w danej gminie placówce), listownie (za pośrednictwem Poczty Polskiej - wybieramy list polecony) lub przez internet. Tu do wyboru mamy kilka kanałów:

Uwaga! Wybierając miejsce składania wniosku pamiętaj, że liczy się twoje miejsce zamieszkania, a nie zameldowania.

Zasady programu Rodzina 500 plus

500 zł na dziecko to kwota "na rękę", nic nie jest potrącane. Jeśli wnioski zostaną złożone terminowo, taką kwotę otrzymamy co miesiąc.

Świadczenie na drugie i każde kolejne dziecko dostajemy bez dodatkowych obostrzeń (chodzi o kryterium dochodowe, w przypadku rodzin niepełnych konieczne jest potwierdzenie, że na dane dziecko zostały ustalone alimenty). 500 zł na pierwsze dziecko dostaną ci, którzy spełniają kryterium dochodowe - dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł lub 1200 zł (jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko) - podane kwoty są kwotami netto.

Świadczenie przyznawane jest do ukończenia przez dziecko 18 r.ż., ale jeśli dziecko, które nie skończyło 25 lat nadal mieszka z rodzicami i jest na ich utrzymaniu, jest uwzględniane podczas obliczania dochodu. Dzięki temu, jego młodsze rodzeństwo (które po uzyskaniu pełnoletności przez siostrę lub brata traktowane jest jak jedynak) może otrzymywać 500 zł (oczywiście, jeśli zostanie spełnione kryterium dochodowe).

Jakie dokumenty musimy złożyć?

Jeśli chcemy uzyskać świadczenie na drugie lub kolejne dziecko składamy jedynie wniosek (jeśli dziecko wychowuje się w rodzinie niepełnej, konieczne jest także potwierdzenie, że na dane dziecko zostały przyznane alimenty od drugiego rodzica). Jeśli zależy nam na uzyskaniu 500 zł na pierwsze dziecko, do wniosku musimy dołączyć wskazane dokumenty, które potwierdzą nieprzekroczenie kryterium dochodowego. To, jakie będą, zależy od indywidualnej sytuacji rodziny. To np. oświadczenie wnioskodawcy o dochodach swoich albo członka rodziny osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres na który ustalane jest prawo do świadczenia.

Jeśli staramy się o wypłatę świadczenia na pierwsze dziecko na okres świadczeniowy 2017/2018 składamy dokumenty potwierdzające dochody w 2016 roku. Podczas wyliczania dochodu możemy odliczyć kwotę alimentów płaconych na rzecz innych osób. Nie wliczamy natomiast np. świadczeń z pomocy społecznej czy świadczeń rodzinnych (wyjątkiem jest świadczenie rodzicielskie). Środki, których nie należy uwzględniać podczas wyliczania dochodu określa definicja dochodu zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych (nie bierzemy pod uwagę tych, których definicja nie obejmuje).

Skąd wniosek o 500 plus? Znajdziemy go stacjonarnie, np. w urzędzie miasta, możemy go pobrać ze strony Ministerstwa (a następnie wydrukować i złożyć osobiście lub wysłać pocztą), wypełnimy go on-line w jednym z kanałów internetowych umożliwiających składanie wniosków.

Fot. Zdjęcie poglądoweFot. Zdjęcie poglądowe ŁUKASZ KOLEWIŃSKI

500 plus a stan cywilny

500 zł otrzymają dzieci ze wszystkich rodzin, bez względu na stan cywilny rodziców. Należy spełnić kryterium ustawowe (czyli kryterium dochodowe, jeśli pieniądze chcemy otrzymywać także na pierwsze dziecko), nie liczy się to, czy rodzice dziecka są małżeństwem, czy w nieformalnym związku.

Osoby samotnie wychowujące dzieci a świadczenie wychowawcze (500 plus)

Osoby samotnie wychowujące dzieci mają prawo do uzyskania świadczenia w ramach programu 500 plus jeśli zostały ustalone alimenty od drugiego rodzica (oczywiście w sytuacji, gdy jest to obiektywnie niemożliwe - rodzic nie żyje, ojciec jest nieznany - ten wymóg nie obowiązuje).

Co z rozwodnikami? Świadczenie może otrzymać ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co z rodzinami patchworkowymi?

Jeśli rodzice sprawują naprzemienną opiekę nad dzieckiem, w porównywalnych i powtarzających się okresach, to każde z nich może uwzględnić dane dziecko w składzie rodziny i - jeśli zostaną spełnione warunki ustawowe - przysługuje mu świadczenie na to dziecko. Jest to połowa kwoty świadczenia, czyli 250 zł.

Ujednolicenie terminów

Od tego roku ujednolicono termin składania wniosków o świadczenia wychowawcze oraz świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wszystkie je można składać od 1 sierpnia. Wnioski drogą elektroniczną można składać od lipca.

300 zł na wyprawkę szkolną

Jeśli macie dzieci w wieku szkolnym, składając wniosek 500+ możecie od razu złożyć wniosek 300+ - można zrobić to w tych samych miejscach. 300 zł na wyprawkę to jednorazowe świadczenie (wypłacane raz w roku), które przysługuje każdemu dziecku w rodzinie - od pierwszej klasy szkoły podstawowej, do ukończenia 20 roku życia (jeśli nadal chodzi do szkoły). W przypadku dzieci niepełnosprawnych świadczenie przysługuje do ukończenia 24 roku życia (dziecko musi chodzić do szkoły). Program Dobry Start przysługuje bez względu na dochody (nie ma kryterium dochodowego). Wnioski są przyjmowane od 1 lipca do 30 listopada. Więcej przeczytasz tutaj: Wniosek 300+: od kiedy i gdzie można składać

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji zawartych na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w części poświęconej Rodzinie 500 plus.

To także może cię zainteresować:

Więcej o: