500 zł na każde dziecko: warunki, jak uzyskać?

Świadczenie 500 zł na dziecko wypłacane jest od kwietnia. Na każde drugie i kolejne dziecko otrzymujemy je bez dodatkowych dokumentów, a co musimy zrobić, aby uzyskać 500 zł na każde dziecko?

500 zł na dziecko - tak potocznie mówi się o programie "Rodzina 500+". Świadczenie przyznawane jest na rok, dla dzieci do ukończenia 18 roku życia. 500 zł bez żadnych dodatkowych dokumentów dostaniemy na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie. Jeśli chcemy otrzymać pieniądze także na pierwsze dziecko, obowiązują nas dodatkowe wytyczne.

500 zł na każde dziecko: jak uzyskać?

Jeśli chcemy pobierać świadczenie w ramach programu "Rodzina 500+" także na pierwsze dziecko (czyli w momencie, gdy nasze dziecko jest jedynakiem bądź w momencie, kiedy w rodzinie jest dwójka, trójka i więcej dzieci i 500 zł chcemy otrzymywać na każde z nich, bez wykluczania tego pierwszego, najstarszego) obowiązuje nas kryterium dochodowe. Wynosi ono:

  • 800 zł netto na osobę w rodzinie,
  • 1 200 zł netto na osobę w rodzinie - w sytuacji, gdy w rodzinie wychowywane jest dziecko niepełnosprawne.

Chcąc otrzymać świadczenie wychowawcze na każde dziecko w pierwszym okresie (czyli od 1 kwietnia 2016 roku do 30 września 2017 roku) należy wykazać dochód za rok kalendarzowy 2014. Od dochodu możemy odliczyć alimenty świadczone na rzecz innych osób. Przy ustalaniu dochodu nie wlicza się m.in. świadczeń otrzymywanych z pomocy społecznej, świadczenia pielęgnacyjnego, świadczeń rodzinnych (wyjątkiem jest świadczenie rodzicielskie) oraz innych środków, które nie zostały objęte definicją dochodu, która została zawarta w ustawie o świadczeniach rodzinnych. Do dochodu wliczają się natomiast stypendia socjalne i otrzymywane alimenty.

500 zł na dziecko. Co na to Polacy? "Mam szóstkę dzieci i jest to kwota odpowiednia" [SONDA]

Jakie dokumenty musimy złożyć, aby otrzymać 500 zł na każde dziecko?

Chcąc otrzymać świadczenie "Rodzina 500+" na każde dziecko musimy - oprócz wniosku o świadczenie wychowawcze - dostarczyć także dokumenty potwierdzające nasze dochody. Będą one się różniły w zależności od tego, skąd otrzymujemy pieniądze, czyli:

  • osoby, które osiągają dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem osobowym od osób fizycznych składają oświadczenia dokumentujące ich rodzaj dochodu,
  • osoby, które podlegają przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym muszą złożyć oświadczenie o deklarowanych dochodach,
  • w przypadku zmiany sytuacji dochodowej (jeśli utracimy lub uzyskamy dochód) należy dostarczyć dokumenty i oświadczenia to potwierdzające.

To także może cię zainteresować: 500 zł na dziecko: wniosek 500+

Do otrzymania 500 zł na każde dziecko nie jest konieczne złożenie aktu urodzenia dziecka.

Czym jest program "Rodzina 500+"?

Program "Rodzina 500+" zwany potocznie 500 zł na dziecko to świadczenie wychowawcze, które będą otrzymywać rodzice: 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko (chcąc otrzymać pieniądze także na pierwsze dziecko obowiązuje nas kryterium dochodowe) - ta kwota jest kwotą netto, będziemy ją otrzymywać co miesiąc, aż do osiągnięcia przez dziecko pełnoletności.

Przeczytaj także: 500 zł na dziecko - co wiadomo

Przy pisaniu tekstu korzystałam z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, a także strony programu "Rodzina 500+": rodzina500plus.gov.pl

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.