Ulga podatkowa na dziecko 2018/2019 - kwota, limit dochodu. Ulga prorodzinna przysługuje na pełnoletnie dziecko?

Ulga na dziecko to coś o czym warto pamiętać wypełniając PIT. Jaka jest kwota ulgi prorodzinnej 2019 i kto może się o nią ubiegać? Ulga na dziecko przyznawana jest niezależnie od dochodu?
Zobacz wideo

Ulga podatkowa na dziecko to rzecz o której warto pamiętać wypełniając zeznanie podatkowe za rok 2018. Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy wychowują dzieci i spełniają określone warunki. Jak rozliczyć ulgę na dziecko?

Ulga prorodzinna: komu przysługuje

Jak podaje Ministerstwo Finansów, z ulgi prorodzinnej mogą korzystać ci podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane według skali podatkowej i składają swoje roczne zeznania podatkowe na druku PIT-36 lub PIT-37.Dodatkowo wypełniamy załącznik PIT/O.

Ulga podatkowa przysługuje rodzicom, rodzicom zastępczym i opiekunom prawnym (dziecko musi z nimi mieszkać). Przysługuje na dzieci:

  • małoletnie;
  • otrzymujące dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną;
  • które nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują, a także nie uzyskały dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Ulga na dziecko niepełnosprawne

Renta, którą otrzymują dzieci, nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi. Limit dochodu dziecka w kwocie 3 089 zł obowiązuje jedynie tych pełnoletnich. Dochód uzyskany przez dziecko niepełnoletnie nie jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do ulgi.

Ulga podatkowa na dziecko 2018/2019: limit dochodu

Przy ustalaniu prawa do ulgi (i jej wysokości) brane są pod uwagę także zarobki rodziców (opiekunów prawnych). Na jedno dziecko ulga podatkowa przysługuje w momencie, gdy dochód rodzica (opiekuna prawnego) w roku podatkowym nie przekroczył 56 000 zł (gdy nie jest w związku małżeńskim z jego ojcem) lub 112 000 zł (to łączny roczny dochód małżonków). Limit dochodowy dla osoby samotnie wychowującej dziecko wynosi 112 000 zł. Na drugie i kolejne dziecko ulga przysługuje niezależnie od dochodów rodziców.

Pamiętaj, że małżonkowie otrzymują jedną ulgę. Jeśli rozliczają się wspólnie, wpisują ulgę na każde dziecko, jeśli oddzielnie - wpisują ulgę w proporcjach. Każde z nich może wpisać po 50 proc. lub np. 30 proc. i 70 proc.

Ulga prorodzinna: do ilu lat możemy z niej skorzystać

Ulga podatkowa na pełnoletnie dziecko przysługuje, jeśli nie ukończyło 25 lat i uczy się lub studiuje oraz nie uzyskało dochodu wyższego niż 3 089 zł.

Kiedy nie przysługuje ulga na dzieci?

Z ulgi podatkowej nie mogą skorzystać podatnicy, których dzieci:

  • prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną 19 proc. stawką podatku, ryczałtem ewidencjonowanym lub podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym;
  • wstąpiły w związek małżeński;
  • przebywają w placówce, która zapewnia całodniowe utrzymanie.

Jaką kwotę możemy odliczyć?

Rodzice wychowujący jedno dziecko i spełniający powyższe warunki mogą odliczyć 92,67 zł miesięcznie. Zatem maksymalna roczna kwota odliczenia to 1112,04 zł. Rodzice wychowujący dwoje dzieci za każde dziecko mogą odliczyć po 92,67 zł miesięcznie (czyli maksymalnie po 1112,04 zł na każde dziecko rocznie). Rodzice wychowujący troje dzieci mogą odliczyć na dwoje pierwszych dzieci po 92,67 zł miesięcznie (po 1112,04 zł rocznie), a na trzecie dziecko: 166,67 zł miesięcznie - co daje maksymalną kwotę 2000,04 zł rocznie. Ci, którzy wychowują czworo (lub więcej dzieci) mogą odliczyć po 92,67 zł miesięcznie (po 1112,04 zł rocznie) na dwoje pierwszych dzieci, 166,67 zł miesięcznie (2000,04 zł rocznie) na trzecie dziecko i 225 zł miesięcznie (2700,00 zł rocznie) na czwarte (i każde kolejne) dziecko.

Ulga podatkowa na dziecko 2018/2019: jak skorzystać

Chcąc skorzystać z ulgi na dziecko do zeznania PIT-36 lub PIT-37 musimy dołączyć formularz PIT/O.

Nie ma obowiązku, aby do zeznania podatkowego dołączać inne dokumenty. Natomiast należy pamiętać, że na żądanie organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej jesteśmy zobowiązani przedstawić dokumenty niezbędne do ustalenia prawa do odliczenia.

Zwrot niewykorzystanej ulgi podatkowej

Rodzice korzystający z ulgi na dziecko mogą otrzymać kwotę niewykorzystanej ulgi z poprzedniego roku podatkowego. Jak podaje Ministerstwo Finansów, opcja ta skierowana jest do podatników, którym zabraknie podatku do odliczenia pełnej kwoty przysługującej im ulgi, mają oni prawo do otrzymania kwoty niewykorzystanej ulgi na dzieci do wysokości przysługującej im kwoty odliczenia. Trzeba pamiętać, że kwota niewykorzystanej ulgi, która przysługuje podatnikowi, nie może przekroczyć łącznej kwoty zapłaconych składek na podlegające odliczeniu ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Aby wykorzystać zaległą kwotę powinniśmy wypełnić odpowiednie pola w formularzu PIT-36 lub PIT-37.

  • O ulgę może wystąpić jedynie podatnik, nie może tego zrobić płatnik, który składa wniosek za podatnika.
  • Kwota ulgi, którą otrzymasz, nie może przekroczyć zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu.

Korzystałam z informacji zawartych na stronie Ministerstwa Finansów.

To także może cię zainteresować:

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.