500 zł na dziecko - co wiadomo?

500 zł na każde drugie i kolejne dziecko od 2016 roku to jedna z głównych obietnic przedwyborczych Prawa i Sprawiedliwości.

500 zł na dziecko na Konwencji Programowej

500 zł na dziecko, jeden z pomysłów Prawa i Sprawiedliwości na to, jak ulepszyć politykę prorodzinną w naszym kraju, odbił się echem chyba we wszystkich zakątkach Polski. To hasło pojawiło się wśród trzech plansz ze sztandarowymi pomysłami PiS, zaprezentowanymi przez Beatę Szydło podczas Konwencji Programowej Prawa i Sprawiedliwości i zjednoczonej prawicy "Myśląc Polska", która odbyła się w Katowicach w dniach 3-5 lipca 2015 roku.

Polska ma jeden z najniższych wskaźników dzietności, na poziomie 1,28 dziecka, i wśród 224 krajów świata plasuje się na odległym 212 miejscu. Wśród państw Unii Europejskiej dzietność na poziomie zapewniającym zastępowalność pokoleń osiągają kraje przeznaczające na wsparcie rodzin powyżej 2,7% PKP. Wzrost dzietności można uzyskać wskutek wzrostu nakładów finansowych na spójną długofalową i efektywną politykę rodzinną. Dlatego wprowadzimy comiesięczny dodatek rodzinny w wysokości 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko w rodzinie, a w przypadku rodzin o niskich dochodach już na pierwsze dziecko. Dodatek rodzinny będzie miał charakter powszechny, a nie jak dotychczas przy świadczeniach rodzinnych ograniczony kryterium dochodowym. Z powodu tej bariery finansowej w Polsce z systemu wsparcia rodzin z dziećmi od 2004 roku wypadło 3 mln dzieci - można było usłyszeć podczas wystąpienia Elżbiety Rafalskiej (cytat pochodzi z materiałów dostępnych na stronie PiS).

500 zł na dziecko to także pierwszy zaprezentowany przez PiS projekt ustawy po wygranych wyborach, nazwany "O pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Program rodzina 500 plus".

500 zł na dziecko: co wiadomo

Projekt Prawa i Sprawiedliwości zainteresował wiele osób. Jedni pukają się w głowę, mówiąc, że nie wierzą w te obietnice i są ciekawi, skąd rząd weźmie pieniądze, aby je zrealizować, innych interesuje, co zrobić, jakie wymogi spełnić, aby obiecany dodatek otrzymać. Zapewne wiele się jeszcze w tym temacie zmieni, a ostateczną wersję poznamy jeśli (o ile) ustawa wejdzie w życie, ale na tę chwilę już co nieco wiadomo.

500 zł na dziecko: dla kogo

Dodatek rodzinny będzie można dostać na drugie lub kolejne dziecko (osoby o niskich dochodach będą mogły otrzymać go także na pierwsze dziecko). Pieniądze będą wypłacane na dzieci do 18 roku życia, ale świadczenie nie będzie przysługiwało na dziecko, które pozostaje w związku małżeńskim, czyli np. wzięło ślub w wieku 17 lat.

500 zł na dziecko: ile dokładnie dostaniemy

Na każde drugie i kolejne dziecko co miesiąc będzie wypłacana kwota 500 zł. Nie będzie tu stosowane kryterium dochodowe. Z kolei dodatek na pierwsze dziecko ma przysługiwać rodzinom, w których dochód na osobę nie przekracza 800 zł. Limit ten ma być większy w rodzinach, w których wychowuje się dziecko niepełnosprawne - w takich przypadkach limit dochodu na osobę to 1200 zł.

Progi dochodowe mają być weryfikowane co dwa lata. Nie wiadomo, czy proponowane przez PiS kwoty są kwotami brutto czy netto.

500 zł na dziecko: wniosek

Dodatku nie otrzymamy z automatu. Aby dostać świadczenie, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub miasta. Będziemy musieli go przedkładać co rok. Świadczenie będzie przyznawane od 1 listopada do 31 października następnego roku - chcąc otrzymywać pieniądze w kolejnych miesiącach będzie trzeba odpowiednio wcześniej złożyć nowy wniosek. Z racji na to, że nowe prawo ma wejść w życie na początku roku, w pierwszym roku jego trwania będą obowiązywały inne przepisy.

500 zł na dziecko: jak odebrać

Pieniądze będzie można odebrać osobiście lub otrzymać je na konto. Warto pamiętać, że wypłata świadczenia zostanie wstrzymana, gdy nie zostanie podjęta przez kolejne 3 miesiące.

Dodatek można także stracić, gdy pieniądze nie będą przeznaczane na dziecko. W tej chwili nie wiadomo, w jaki sposób będzie to kontrolowane.

500 zł na dziecko: kiedy start

Wypłata świadczeń ma rozpocząć się w kwietniu 2016 roku, zostaną wtedy wypłacone również pieniądze za pierwsze trzy miesiące przyszłego roku. 

500 zł na dziecko: skąd pieniądze w budżecie

Pieniądze na wypłaty dla rodzin mają pochodzić z podatku bankowego, podatku od hipermarketów, przyczynić ma się do tego także uszczelnienie systemu podatkowego.

Aktualizacja, 26.11.2015 r.

 • w dalszym ciągu dokładnie nie wiadomo, czy zaświadczenie o zarobkach będą musieli przedkładać wszyscy zainteresowani otrzymaniem 500 zł na dziecko, czy jedynie ci, którzy chcieliby otrzymywać świadczenie także na pierwsze dziecko (a ich dochód na osobę nie przekracza 800 zł/1200 zł, jeśli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne);
 • wypłata świadczeń ma się rozpocząć wiosną przyszłego roku. Jednak obecnie rząd już nie przewiduje wypłat "do tyłu", za okres od stycznia 2016 r.;
 • premier Beata Szydło zapowiedziała konsultacje i dyskusje na temat programu "500+".

 Aktualizacja, 15.01.2016 r.

 • 15 stycznia 2016 r. rozpoczęły się konsultacje dotyczące programu "Rodzina 500 plus". W urzędach wojewódzkich (we wszystkich województwach) będą odbywały się spotkania minister Elżbiety Rafalskiej i wiceministrów z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych. Jest to jeden z elementów konsultacji społecznych dotyczących tego projektu. Do 22 stycznia można wysyłać swoje uwagi dotyczące projektu ustawy na podany na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Spotkania w urzędach wojewódzkich będą odbywały się do 21 stycznia;
 • Program "Rodzina 500 plus" ma wystartować w kwietniu 2016 roku, wypłata świadczeń nastąpi w drugim kwartale tego roku;
 • Póki co, podtrzymano, że kryterium dochodowe ma obowiązywać jedynie te rodziny, które starałyby się o świadczenie na pierwsze dziecko (do 800 zł dochodu na osobę, 1200 zł w przypadku dziecka niepełnosprawnego);
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zaproponował, aby pieniądze wypłacane z tytułu programu "Rodzina 500 plus" nie były wydawane w gotówce, a przelewane na subkonto, do którego kartę płatniczą otrzymywaliby rodzice. Za jej pomocą można by opłacać jedynie wybrane, określone przez urzędników, produkty, np. artykuły spożywcze czy ubrania dla dzieci. Nie doprecyzowano jednak, jak miałoby to wyglądać w praktyce.

Aktualizacja, 7.02.2016 r.

 • W poniedziałek, 1.02. 2016 r. rząd przyjął projekt ustawy w sprawie 500 zł na każde drugie i kolejne dziecko - a w przypadku rodzin, których dochód nie przekracza 800 zł na osobę w rodzinie (lub 1200 zł w przypadku rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym) - również na pierwsze dziecko;
 • We wtorek, 9.02.2016 r., swoje prace nad projektem rozpocznie Sejm;
 • Partie zapowiadają poprawki, m.in. Nowoczesna chce wprowadzić kryterium dochodowe (tak, aby z pieniędzy mogłaby skorzystać np. samotna matka, wychowująca jedno dziecko, której dochody na osobę w rodzinie przekraczają próg, a nie mogli skorzystać rodzice mający dwoje i więcej dzieci, którzy zarabiają dużo, dużo więcej), natomiast PSL chciałoby, aby pieniądze przyznawane było na każde dziecko, bez względu na dochody. PO jest za odrzuceniem projektu w całości;
 • Pierwsze świadczenia mają być wypłacane w kwietniu;
 • Szacuje się, że z programu skorzysta 2,7 mln rodzin, a wsparciem będzie objętych 3,7 mln dzieci;
 • W tym roku cały program ma kosztować ponad 17 miliardów zł. Koszty będą rosły w kolejnych latach.

Aktualizacja 11.02.2016 r.

 • Sejm przegłosował projekt "Rodzina 500 plus";
 • Teraz ustawa trafi do Senatu, a następnie na biurko prezydenta;
 • 500 zł na drugie i kolejne dziecko będzie można otrzymać niezależnie od dochodów.

Aktualizacja 17.02.2016 r.

 • Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę "500+"
Jestem niezmiernie szczęśliwy, że mogę ten podpis złożyć - rozpoczął prezydent. - To szczególnie ważna w dzisiejszej Polsce ustawa, kiedy wiele dzieci żyje w biedzie. Sprawi, że poziom ubóstwa spadnie, zgodnie z wyliczeniami rządu, do 11% - powiedział Duda.
Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.