Darmowa pomoc prawna, m.in. dla rodzin z Kartą Dużej Rodziny

Darmowa pomoc prawna ruszy od 1 stycznia 2016 roku, ale o tym komu, gdzie i w jakim przypadku przysługuje już można dowiedzieć się na specjalnym portalu przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Darmowa pomoc prawna: dla kogo

Na terenie całego kraju powstanie ponad 1500 punktów, w których profesjonaliści będą świadczyć pomoc prawną. Ogólnopolski system zagwarantuje nieodpłatny dostęp do porad prawnych na poziomie lokalnym.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną otrzymają:

- młodzież do 26 roku życia,

- osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny (Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Przysługuje niezależnie od dochodu rodzinom z przynajmniej trójką dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub w szkole wyższej, bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności),

- seniorzy po ukończeniu 65 lat,

- osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

- kombatanci, weterani,

- zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Komu przysługuje pomoc prawna?Komu przysługuje pomoc prawna? grafika pochodzi ze strony darmowapomocprawna.ms.gov.pl grafika pochodzi ze strony darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Darmowa pomoc prawna: kto doradzi?

Darmowej pomocy prawnej udzielać będą adwokaci i radcowie prawni. W punktach prowadzonych przez organizacje pozarządowe będą także pracować doradcy podatkowi oraz absolwenci wyższych studiów prawniczych (posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie), a w szczególnie uzasadnionych przypadkach również aplikanci adwokaccy lub radcowscy.

Pomoc prawna będzie udzielana w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu przez co najmniej 4 godziny dziennie.

 

Darmowa pomoc prawna: w jakim zakresie otrzymasz porady?

Uprawnieni do otrzymania darmowej pomocy prawnej będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, spraw karnych, spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, spraw rodzinnych, prawa podatkowego - z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna nie będzie obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Więcej informacji (wzory pism, broszury informacyjne, poradniki i materiały edukacyjne kierowane do wszystkich tych, którzy chcą lepiej poznać swoje prawa) znajdziesz na stronie: darmowapomocprawna.ms.gov.pl

Więcej o: