Montessori - na czym polega ta metoda nauczania? Jakie niesie ze sobą korzyści?

Metoda Montessori to system wychowawczy opracowany przez włoską lekarkę i psychologa - Marię Montessori. Na czym polega metoda Montessori i jakie są jej założenia? Czy warto wysłać dziecko placówki funkcjonującej według jej zasad?

Kim była Maria Montessori?

Maria Montessori była włoskim lekarzem, pedagogiem, antropologiem i psychologiem. Urodziła się w 1870 roku, zmarła w 1952. Pięćdziesiąt lat swojego życia poświęciła pracy z dziećmi różnych narodowości, ras, o różnej kondycji fizycznej i umysłowej i różnorodnym statusie materialnym. Ze swoich badań, obserwacji i doświadczeń wysnuła odkrywcze wnioski, które okazały się wręcz rewolucyjne.

W początkowych latach lekarka pracowała z upośledzonymi dziećmi w Domu Dziecięcym. Właśnie tam zaczęła wykorzystywać swoje metody i szybko zauważyła, że są one znacznie efektywniejsze od tradycyjnego systemu nauki. Zadowolona z efektów i przekonana co do słuszności takich metod, zaczęła je po jakimś czasie stosować także w pracy ze zdrowymi dziećmi.

Zobacz wideo

Metoda Montessori

Jedną z kluczowych zasad metody Montessori jest przyjęcie, że dzieci się od siebie różnią i w związku z tym powinny mieć możliwość rozwijania się w oparciu o indywidualnie dopasowany plan rozwoju. Dzięki doborowi odpowiednich do jednostki metod, zapewnia się dziecku lepszy, efektywniejszy i szybszy rozwój. Wydaje się to naturalne i oczywiste? A jednak w rzadko której szkole można znaleźć indywidualne podejście do dzieci.

Aby lepiej poznać metodę nauczania wprowadzoną przez Marię Montessori, dobrze jest zapoznać się z charakterystyką zasad pedagogicznych. Oto najważniejsze zasady pedagogiki:

  • Swobodny wybór

To jedno z głównych założeń Marii Montessori, które zakłada samodzielny wybór zajęć. W ramach danego środowiska dziecko dokonuje wyboru przedmiotu działań, stopień trudności, tempo i czas uczenia się. Swoboda dotyczy również wyboru potencjalnego partnera. Nauczyciel nie narzuca niczego uczniowi, a jego zadaniem jest przygotowania otoczenia, środowiska, w którym dziecko będzie się edukować w taki sposób, by oferowało ono możliwość rozwoju i zapewniało jego wszechstronność.

  • Zasada swobodnego wyboru materiału

W otoczeniu dziecka, w sali przedszkolnej, materiały edukacyjne powinny być łatwo dostępne -  na wciągniecie ręki. Dziecko ma mieć możliwość sięgnięcia po daną rzecz w każdym momencie, w którym chce rozpocząć z nią pracę.

  • Zasada swobodnego wyboru miejsca pracy

Dziecko może samodzielnie wybrać miejsce do pracy - oczywiście przy zachowaniu zdrowego rozsądku i możliwości, jakie oferuje dana przestrzeń. Nie ma obowiązku przyłączenia się do zajęć odbywających się w grupie, jeśli dziecko zajmuje się czymś innym, ważnym i pasjonującym.

  • Zasada swobodnego wyboru czasu pracy

Dziecko może elastycznie zarządzać swoim czasem - wykonuje pracę w dowolnie przez siebie wybranym momencie.

  • Zasada swobodnego wyboru formy pracy

Lekcję podstawową nauczyciel przeprowadza indywidualnie z każdym dzieckiem. Odbywa się ona w ciszy, spokoju i skupieniu. Dziecko wie, jakich może oczekiwać warunków do pracy, że może poprosić o pomoc, ale nikt nie będzie mu tej pomocy narzucał.

  • Zasada porządku

Każda rzecz w obrębie szkoły, przedszkola czy klasy ma swoje miejsce. Jeśli dziecko przeniesie jakiś przedmiot, to po zakończeniu pracy musi odłożyć je na właściwe miejsce.

  • Zasada ograniczenia

Zgodnie z pedagogiką Montessori, dzieci mają dużą swobodę, ale nie mogą robić tego, co chcą. W każdej placówce Montessori obowiązują określone zasady, dotyczące każdej sfery. Metoda Montessori nie jest metodą bezstresową, za to jest metodą bezrepresyjną - według niej maluchy robią to, co je interesuje i jednocześnie nie ingerują w działanie innych.

  • Zasada własnego działania i powtarzania

Według tej zasady dziecko rozwija się zgodnie z programem, który wyznaczają jego zainteresowania, potrzeby, możliwości intelektualne i fizyczne. Jeśli dziecko ma którymś etapie potrzebę wykonania ponownie jakieś czynności, to ma ono takie prawo.

Przedszkole Montessori              

Pierwsze przedszkole Marii Montessori we Włoszech zostało otwarte w roku 1907 i nazwane "Casa dei Bambini", W Polsce pierwsza tego typu placówka powstała w Lublinie. Niespełna 30 lat temu, w 1994 roku, w Łodzi zostało założone Polskie Stowarzyszenie Montessori, zajmujące się rozpowszechnianiem i promocją metod nauczania Marii Montessori, prowadzeniem szkoleń i edukowania grona pedagogicznego, a także nawiązywaniem kontaktów z innymi państwami. Na stronie internetowej Stowarzyszenia można znaleźć wykaz placówek, które działają w oparciu o metody Montessori. Jeśli chcemy mieć pewność że dane przedszkole stosuje ten sposób nauczania, można zapoznać się programem pracy w przedszkolu.

W przedszkolu Montessori dziecko ma swobodę w zarządzaniu swoim czasem pracy, może samodzielnie wybrać to, nad czym będzie pracowało, w którym momencie podejmie działanie, ile czasu chce poświęcić danej czynności. Od niego zależy, czy chce działać samodzielnie, czy w grupie. Mimo dużej swobody nie ma jednak samowolki - wszystko realizowane jest według obowiązującego porządku i wytycznych ustalanych przez daną placówkę.

Więcej o: