1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Co zamiast przedszkola?

Na jakich zasadach działają punkty opiekuna dziennego i klubiki dziecięce? Czym różnią się od żłobka lub przedszkola? Gdzie ich szukać? Sprawdź, co warto wiedzieć.

DZIENNY OPIEKUN

Jak to działa?

To forma pośrednia między opieką niani a żłobkiem czy przedszkolem. Od zwykłej opiekunki różni się tym, że zajmuje się nie jednym, tylko kilkorgiem dzieci (w tym mogą być jego/jej własne). Natomiast od żłobka tym, że dziecko może przebywać w bardzo małej grupie dzieci. Opiekun nie może działać na własną rękę – o jego zatrudnieniu decyduje gmina bądź instytucja prywatna (opiekunów dziennych mogą zatrudniać też fundacje, stowarzyszenia i spółki, ale wszystko pozostaje pod kontrolą gminy). Gmina ustala też warunki lokalowe dla miejsca, w którym będzie działał Punkt Opiekuna Dziennego. Zazwyczaj lokal musi mieć minimum 16 m² oraz dostęp do przystosowanej dla dzieci toalety. Dzienny opiekun zajmuje się maksymalnie piątką dzieci w wieku
od 20 tygodni do trzech lat (w przypadku, gdy w grupie znajduje się dziecko, które
nie ukończyło roku, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki – maksymalnie trójką). Wiele klubików zaczęło działać na zasadach obowiązujących dziennych opiekunów: wówczas np. dwie opiekunki mogą zajmować się dziesiątką dzieci.
Jakie obowiązki ma opiekun? Przede wszystkim musi zapewnić dzieciom opiekę w warunkach zbliżonych do domowych. Ma je też myć, przewijać, karmić oraz zajmować się ich rozwojem i edukacją. Czasem jedzenie jest dowożone lub dostarczane przez rodziców po to, by opiekun mógł zajmować się dziećmi, a nie gotowaniem.

Kwalifikacje

Kandydat na opiekuna musi być pełnoletni, niekarany i mieć co najmniej roczne udokumentowane doświadczenie w opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Jeśli tego doświadczenia nie ma, musi ukończyć 160-godzinny, specjalistyczny kurs, obejmujący praktykę oraz pierwszą pomoc. Mniej wymagań stawia się osobom wykonującym takie profesje, jak: pielęgniarka, położna, opiekunka dziecięca, nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czy pedagog opiekuńczo-wychowawczy. W ich przypadku konieczne jest tylko odbycie uzupełniającego szkolenia. Zwolniona jest z niego osoba, która pracowała już z dziećmi w wieku do lat 3 przez co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem pracy w charakterze opiekuna. Pracownikom mogą pomagać przeszkoleni wolontariusze, np. rodzice.

Zapisy

W pierwszej kolejności trzeba sprawdzić, czy gmina w ogóle taką osobę zatrudnia.
Jeśli tak, należy dowiedzieć się o terminy i warunki zgłoszenia dziecka. W każdym miejscu może to wyglądać inaczej. Informacje na temat dziennych opiekunów zatrudnionych przez gminę oraz przez fundacje, stowarzyszenia i instytucje prywatne wójt, burmistrz lub prezydent miasta publikuje na stronach internetowych samorządów. Jeżeli wasza gmina nie zatrudnia dziennego opiekuna, a jesteście zainteresowani taką formą opieki – koniecznie to zgłoście!

Ile to kosztuje?

Bywa różnie, w zależności od gminy. W Warszawie opłata wynosi około
284 zł za miesiąc (1,61 zł za godzinę), ale wyżywienie rodzice zapewniają tu na własną rękę, a Punkty działają maksymalnie 8 godzin dziennie. W Kluczborku rodzic płaci 2 zł
za godzinę. W innych miejscowościach stawki najczęściej wynoszą ok. 3 zł za godzinę (np. w Krakowie – 3,5 zł, we Wrocławiu – 3,6 zł). Zdarza się, że rosną przy przekroczeniu 8 godzin dziennie, czasem nawet dwukrotnie. Jeśli dziecko choruje i jest nieobecne,
te dni odlicza się z opłaty. Podobnie jest, gdy opiekun sam bierze urlop. Termin musi wcześniej uzgodnić z rodzicami. Istnieje też możliwość zwolnienia od ponoszenia części lub nawet całości opłat za usługi dziennego opiekuna zatrudnianego przez gminę. Warunki takiego zwolnienia określa rada gminy.

Plusy i minusy:

Mała grupa (w porównaniu ze żłobkiem, a nawet klubikiem dziecięcym) to dla dziecka mniejszy stres i mniejsze ryzyko infekcji. Opiekun dzienny ma pod opieką mniej dzieci niż np. w żłobku (gdzie na opiekuna przypada od 5 do 8 dzieci).
Ale:
Opiekunowi może być trudno np. wychodzić z dziećmi na spacer. Dlatego np. w Warszawie przyjęto zasadę, że każda rodzina wyznacza wolontariusza, który pomaga raz
w tygodniu. Dzięki temu z dziećmi jest zawsze dwoje dorosłych. Dziennych opiekunów jest niewielu, więc o miejsce dla dziecka bywa trudno.

KLUB DZIECIĘCY

Jak to działa?

To miejsce podobne do żłobka. Tyle, że zajmą się tam dzieckiem trochę starszym: od ukończenia 1. roku życia do 3 lat. I nie dłużej niż 5 godzin w ciągu dnia. Są kluby dziecięce publiczne i prywatne. Pierwsze są zakładane i prowadzone przez gminy, drugie – przez osoby lub instytucje prywatne. Zwykle różni je wysokość opłat. Obydwa typy podlegają kontroli gminy – muszą spełnić warunki i wymogi, które umożliwią wpis placówki do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Samorząd sprawdza też na bieżąco jakość usług świadczonych przez klubik oraz kwalifikacje opiekunów. W klubie dziećmi zajmują się, podobnie jak w żłobku, wykwalifikowani opiekunowie. Pracownikom mogą pomagać przeszkoleni wolontariusze, np. rodzice. W klubiku jeden opiekun może opiekować się maksymalnie 8 dzieci, a gdy w grupie znajduje się dziecko niepełnosprawne lub wymagające szczególnej opieki – maksymalnie 5 dzieci.Klub dziecięcy musi mieć do dyspozycji przynajmniej jedno pomieszczenie podzielone na podstawowe strefy: jadalnię i sypialnię. Chodzi o to, żeby maluchy miały miejsce, w którym w warunkach higienicznych
i komfortowych będą mogły zjeść posiłek lub w spokoju odpocząć. Powierzchnia
klubu dziecięcego to minimum 16 m² na 5 dzieci. Jeśli klubik znajduje się w bloku, musi znajdować się na parterze i mieć co najmniej dwa wyjścia na zewnątrz (jednym może być okno). Klub nie ma obowiązku zapewnienia dzieciom wyżywienia, choć oczywiście często maluchy jedzą tu posiłek, np. z cateringu. Można też indywidualnie dogadywać się
z opiekunami, że podadzą naszemu dziecku słoiczki lub przyniesione z domu danie.

Zapisy

Tak jak w wypadku opiekunów dziennych, trzeba sprawdzić, czy w naszej lub sąsiedniej gminie klub dziecięcy działa, na jakich zasadach i jakie są terminy zapisów.
Niezależnie od tego, czy klubik jest prywatny, czy publiczny, musi być wpisany do rejestru żłobków prowadzonego przez gminy. Dlatego zawsze prośmy o zaświadczenie, które placówka dostaje w momencie wpisu. Taki wpis jest gwarancją, że klubik pozostaje pod kontrolą gminy i że spełnia wszystkie wymogi, np. lokalowe.

Ile to kosztuje?

W przypadku placówek publicznych wysokość opłat ustala rada gminy. Informacje znaleźć można np. w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy bądź na tablicy ogłoszeń w urzędzie gminy. Rada gminy może również częściowo lub całkowicie zwolnić rodziców od ponoszenia opłat. Orientacyjne opłaty miesięczne (z wyżywieniem) to 200-300 zł w klubiku publicznym i 500-800 zł w prywatnym. W przypadku nieobecności dziecka w klubie dziecięcym (np. z powodu choroby) opłaty za pobyt i wyżywienie są mniejsze.

Plusy i minusy

To dobre rozwiązanie dla rodziców pracujących w domu, na niepełny etat, mających wolne zawody. Klub to placówka bardziej kameralna niż publiczny żłobek.
Ale:
W klubiku dziecko może być nie dłużej niż 5 godzin dziennie.

Obejrzyj wideo:

Kulkolandy. Wspaniała rozrywka czy siedlisko bakterii?

To także może cię zainteresować: