Rekrutacja do przedszkoli 2017 - harmonogram, dokumenty i zasady rekrutacji

Zazwyczaj miesiącem rekrutacji do przedszkoli to marzec. Rekrutacja do przedszkoli 2017 wypada wyjątkowo późno - elektroniczna rejestracja rozpoczęła się w ostatnim tygodniu marca. Wielu sześciolatków zostaje w przedszkolnych zerówkach, a co za tym idzie - w wielu przedszkolach dla trzylatków zostaje tylko jedna grupa (albo oddziału dla najmłodszych nie ma w ogóle).

Rekrutacja do przedszkoli 2017 wystartowała dość późno - w Warszawie dopiero od 22 marca można było wypełniać deklarację kontynuacji edukacji w przedszkolu, a rekrutacja do przedszkoli rozpoczęła się 29 marca. W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków sytuacja stała się bardzo dynamiczna. Sześciolatki mogą pozostać w przedszkolach - w tzw. przedszkolnej zerówce, mogą iść do zerówki szkolnej albo do pierwszej klasy. Nie we wszystkich miejscach możliwe jest każde z tych rozwiązań, ale możliwości jest kilka. Rodzice sześciolatków zadają sobie pytanie: co dalej. Nie mniejszy orzech do zgryzienia mają ci, których dzieci dopiero rozpoczną naukę w przedszkolu. Miejsc w grupach nie przybywa, a w związku z tym, że w wielu placówkach sześciolatki pozostaną w przedszkolnych zerówkach, oddziały dla trzylatków nie będą w ogóle utworzone, bądź też powstanie tylko jedna grupa (a w niej około 25 dzieci).

Rekrutacja 2017 - harmonogram w kilku punktach:

 • Pierwszy etap to kontynuacja edukacji przedszkolnej - rodzice muszą złożyć w przedszkolu wniosek informujący, że ich dziecko będzie chodziło do przedszkola w kolejnym roku szkolnym;
 • Kolejny etap to postępowanie rekrutacyjne - rejestracja w systemie elektronicznym, a następnie dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru wniosku i wymaganych dokumentów;
 • Następnie poznamy wyniki rekrutacji i będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu;
 • Ostatni etap to postępowanie uzupełniające - rekrutacja do przedszkoli, w których pozostaną wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji

Pierwszy etap rekrutacji  to składanie deklaracji kontynuacji nauki w przedszkolu - dotyczy to osób, których dzieci już chodzą do przedszkoli. Kolejny etap to postępowanie rekrutacyjne, a na koniec - postępowanie uzupełniające. Terminy kolejnych etapów różnią się - jest przesunięcie o kilka dni, w zależności od regionu. Harmonogram rekrutacji najlepiej sprawdzać na stronie urzędu miasta lub gminy.

W Łodzi składanie wniosków potrwa do 10 maja. Pierwsze informacje o zakwalifikowanych pojawią się 31 maja. Pomiędzy 1 a 7 czerwca należy potwierdzić chęć uczęszczania do placówki, do której dziecko zostało przyjęte. 14 czerwca zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i ewentualnych wolnych miejsc.

W Warszawie przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 29 marca i potrwa do 11 kwietnia (do tego czasu należy zarejestrować wniosek w systemie - do 10 kwietnia i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek i dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych). 15 maja zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych, do 19 maja w przedszkolu należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka. 23 maja zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 20 do 26 czerwca. 30 czerwca pojawi się lista dzieci zakwalifikowanych, do 5 lipca należy składać deklaracje woli, a 7 lipca zostanie opublikowana lista przyjętych.

Nie wiadomo, jak rekrutacja do przedszkoli 2017 będzie wyglądała w Krakowie. Kryteria oraz terminy mają zostać podane do 15 kwietnia 2017 roku.

Harmonogramy rekrutacji do przedszkoli 2017/2018 są opublikowane m.in. na stronach urzędów miast, w zakładkach dotyczących edukacji.

Zasady rekrutacji

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola decydują kryteria, a każdemu z nich przypisane są punkty. Kryteria podzielone są na tzw. kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Kryteria ustawowe są takie same dla wszystkich i określa je art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Kryteria samorządowe różnią się od siebie i, jak wskazuje na to nazwa, ustalają je samorządy. 

Kryteria ustawowe, które są brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obydwojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe, które są brane na drugim etapie rekrutacji to m.in. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, bliska odległość placówki od miejsca zamieszkania, dochód na osobę w rodzinie dziecka, miejsce rozliczania podatków, alergie pokarmowe i konieczność stosowania diety, uczęszczanie do miejskiego żłobka, rodzice pracują/studiują w trybie stacjonarnym.

Jeśli mamy starsze dziecko, które także chodzi do przedszkola, w tym właśnie przedszkolu młodsze dziecko ma większe szanse na przyjęcie (zyskuje dodatkowy punkt).

Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przypominamy, że w tym roku w rekrutacji do przedszkoli biorą udział dzieci z roczników 2011-2014 - ci z roku 2011 mogą chodzić do przedszkolnych zerówek, ci z roku 2014 - do najmłodszej grupy. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także dzieci z rocznika 2010 - jeśli mają orzeczenie o odroczeniu nauki szkolnej.

Obejrzyj także wideo: 6-latki do przedszkola? "Pół Polski dało sobie wmówić, że ich dzieci są niedorozwinięte" [SONDA] 

6-latki do przedszkola? "Pół Polski dało sobie wmówić, że ich dzieci są niedorozwinięte" [SONDA]

To może cię zainteresować:

Po co dziecku przedszkole?

Rozgrzewka przed przedszkolem

"Pospiesz się", "bądź grzeczny". Szkodliwe teksty rodziców, które przedszkolanki regularnie słyszą w szatni

Więcej o: