1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Rekrutacja do przedszkoli 2017 - harmonogram, dokumenty i zasady rekrutacji

Zazwyczaj miesiącem rekrutacji do przedszkoli to marzec. Rekrutacja do przedszkoli 2017 wypada wyjątkowo późno - elektroniczna rejestracja rozpoczęła się w ostatnim tygodniu marca. Wielu sześciolatków zostaje w przedszkolnych zerówkach, a co za tym idzie - w wielu przedszkolach dla trzylatków zostaje tylko jedna grupa (albo oddziału dla najmłodszych nie ma w ogóle).

Rekrutacja do przedszkoli 2017 wystartowała dość późno - w Warszawie dopiero od 22 marca można było wypełniać deklarację kontynuacji edukacji w przedszkolu, a rekrutacja do przedszkoli rozpoczęła się 29 marca. W związku ze zniesieniem obowiązku szkolnego dla sześciolatków sytuacja stała się bardzo dynamiczna. Sześciolatki mogą pozostać w przedszkolach - w tzw. przedszkolnej zerówce, mogą iść do zerówki szkolnej albo do pierwszej klasy. Nie we wszystkich miejscach możliwe jest każde z tych rozwiązań, ale możliwości jest kilka. Rodzice sześciolatków zadają sobie pytanie: co dalej. Nie mniejszy orzech do zgryzienia mają ci, których dzieci dopiero rozpoczną naukę w przedszkolu. Miejsc w grupach nie przybywa, a w związku z tym, że w wielu placówkach sześciolatki pozostaną w przedszkolnych zerówkach, oddziały dla trzylatków nie będą w ogóle utworzone, bądź też powstanie tylko jedna grupa (a w niej około 25 dzieci).

Rekrutacja 2017 - harmonogram w kilku punktach:

 • Pierwszy etap to kontynuacja edukacji przedszkolnej - rodzice muszą złożyć w przedszkolu wniosek informujący, że ich dziecko będzie chodziło do przedszkola w kolejnym roku szkolnym;
 • Kolejny etap to postępowanie rekrutacyjne - rejestracja w systemie elektronicznym, a następnie dostarczenie do przedszkola pierwszego wyboru wniosku i wymaganych dokumentów;
 • Następnie poznamy wyniki rekrutacji i będziemy musieli potwierdzić wolę zapisu;
 • Ostatni etap to postępowanie uzupełniające - rekrutacja do przedszkoli, w których pozostaną wolne miejsca.

Harmonogram rekrutacji

Pierwszy etap rekrutacji  to składanie deklaracji kontynuacji nauki w przedszkolu - dotyczy to osób, których dzieci już chodzą do przedszkoli. Kolejny etap to postępowanie rekrutacyjne, a na koniec - postępowanie uzupełniające. Terminy kolejnych etapów różnią się - jest przesunięcie o kilka dni, w zależności od regionu. Harmonogram rekrutacji najlepiej sprawdzać na stronie urzędu miasta lub gminy.

W Łodzi składanie wniosków potrwa do 10 maja. Pierwsze informacje o zakwalifikowanych pojawią się 31 maja. Pomiędzy 1 a 7 czerwca należy potwierdzić chęć uczęszczania do placówki, do której dziecko zostało przyjęte. 14 czerwca zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych i ewentualnych wolnych miejsc.

W Warszawie przyjmowanie wniosków rozpoczęło się 29 marca i potrwa do 11 kwietnia (do tego czasu należy zarejestrować wniosek w systemie - do 10 kwietnia i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru wniosek i dokumenty, które potwierdzają spełnienie kryteriów rekrutacyjnych). 15 maja zostanie opublikowana lista dzieci zakwalifikowanych, do 19 maja w przedszkolu należy złożyć potwierdzenie woli zapisu dziecka. 23 maja zostanie opublikowana lista dzieci przyjętych. Rekrutacja uzupełniająca potrwa od 20 do 26 czerwca. 30 czerwca pojawi się lista dzieci zakwalifikowanych, do 5 lipca należy składać deklaracje woli, a 7 lipca zostanie opublikowana lista przyjętych.

Nie wiadomo, jak rekrutacja do przedszkoli 2017 będzie wyglądała w Krakowie. Kryteria oraz terminy mają zostać podane do 15 kwietnia 2017 roku.

Harmonogramy rekrutacji do przedszkoli 2017/2018 są opublikowane m.in. na stronach urzędów miast, w zakładkach dotyczących edukacji.

Zasady rekrutacji

O tym, czy dziecko zostanie przyjęte do przedszkola decydują kryteria, a każdemu z nich przypisane są punkty. Kryteria podzielone są na tzw. kryteria ustawowe i kryteria samorządowe. Kryteria ustawowe są takie same dla wszystkich i określa je art. 20c ust. 2 ustawy o systemie oświaty. Kryteria samorządowe różnią się od siebie i, jak wskazuje na to nazwa, ustalają je samorządy. 

Kryteria ustawowe, które są brane pod uwagę w pierwszym etapie rekrutacji do przedszkoli to:

 • wielodzietność rodziny kandydata;
 • niepełnosprawność kandydata;
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność obydwojga rodziców kandydata;
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria samorządowe, które są brane na drugim etapie rekrutacji to m.in. dziecko z rodziny objętej nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny, bliska odległość placówki od miejsca zamieszkania, dochód na osobę w rodzinie dziecka, miejsce rozliczania podatków, alergie pokarmowe i konieczność stosowania diety, uczęszczanie do miejskiego żłobka, rodzice pracują/studiują w trybie stacjonarnym.

Jeśli mamy starsze dziecko, które także chodzi do przedszkola, w tym właśnie przedszkolu młodsze dziecko ma większe szanse na przyjęcie (zyskuje dodatkowy punkt).

Rekrutacja do przedszkoli to po pierwsze wypełnienie wniosku, a następnie złożenie go wraz z innymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Dokumenty mają potwierdzać spełnienie kryteriów ustawowych i samorządowych. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Przypominamy, że w tym roku w rekrutacji do przedszkoli biorą udział dzieci z roczników 2011-2014 - ci z roku 2011 mogą chodzić do przedszkolnych zerówek, ci z roku 2014 - do najmłodszej grupy. W postępowaniu rekrutacyjnym mogą brać także dzieci z rocznika 2010 - jeśli mają orzeczenie o odroczeniu nauki szkolnej.

Obejrzyj także wideo: 6-latki do przedszkola? "Pół Polski dało sobie wmówić, że ich dzieci są niedorozwinięte" [SONDA] 

6-latki do przedszkola? "Pół Polski dało sobie wmówić, że ich dzieci są niedorozwinięte" [SONDA]

To może cię zainteresować:

Po co dziecku przedszkole?

Rozgrzewka przed przedszkolem

"Pospiesz się", "bądź grzeczny". Szkodliwe teksty rodziców, które przedszkolanki regularnie słyszą w szatni