Wyjazd z dzieckiem za granicę: jakie formalności trzeba załatwić?

Podpowiadamy, jakich formalności należy dopełnić przed wyjazdem z dzieckiem za granicę. Jakie dokumenty będą potrzebne i gdzie je otrzymać?

Przed zaplanowanym urlopem poza granicami Polski musimy dopilnować kilku ważnych spraw, by podczas podróży nie spotkały nas przykre niespodzianki i żeby taki wyjazd w ogóle doszedł do skutku. Czego potrzebujemy wyjeżdżając z dzieckiem za granicę?

Paszport dla dziecka

Każde dziecko potrzebuje dokumentu tożsamości, by móc opuścić Polskę. Jedną z możliwości jest paszport (konieczny jeżeli wyjeżdżamy do krajów spoza strefy Schengen). Najlepiej zdecydować się na paszport biometryczny , który jest ważny przez 5 lat.

Koszt wyrobienia takiego paszportu dla dziecka poniżej 13 roku życia, po wcześniejszym okazaniu dokumentu uprawniającego do ulgi, to 30 zł lub 15 zł dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny. Uprawnione do ulgi dzieci powyżej 13 roku życia płacą 70 lub 35 zł (Karta Dużej Rodziny).

Wniosek o wydanie paszportu składamy w dowolnym wydziale paszportowym, bez względu na miejsce zameldowania.

Potrzebne będą:

- wniosek o wydanie paszportu

- pisemna zgoda obojga rodziców lub opiekunów prawnych na wydanie dokumentu (lub obecność obojga rodziców/opiekunów z dowodami tożsamości do wglądu)

- obecność dziecka, jeżeli ukończyło 5 lat

- zdjęcie paszportowe o wymiarach 35x45 mm, wykonane w ciągu ostatnich 6 miesięcy

Dowód osobisty dla dziecka

Wyjeżdżając na wakacje do kraju należącego do strefy Schengen, możemy wyrobić dziecku dowód osobisty . Taki dokument ważny jest przez 5 lat, a jego wydanie jest bezpłatne. Wniosek składamy w dowolnym organie gminy, bez względu na adres zameldowania.

Potrzebne będą:

- wypełniony wniosek o wydanie dowodu osobistego

- obecność dziecka (jeżeli ukończyło 5 lat) i rodzica lub opiekuna prawnego, jeżeli dziecku pozostało więcej niż 30 dni do 18 urodzin

- zdjęcie o wymiarach 35x45 mm, wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

Ubezpieczenie zdrowotne

Jeśli jesteście ubezpieczeni w Narodowym Funduszu Zdrowia , przysługuje wam i waszym dzieciom prawo do otrzymania bezpłatnych świadczeń lekarskich w krajach Unii Europejskiej i EFTA, pod warunkiem, że wcześniej wyrobicie Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego .

Wniosek o wydanie dokumentu EKUZ składamy w oddziale NFZ, a wydanie karty jest bezpłatne. Nie uprawnia ona do leczenia planowego, sprawdza się wyłącznie w ramach nagłych wypadków podczas pobytu czasowego poza granicami Polski. EKUZ jest ważna przez pół roku, otrzymujecie ją od ręki, zaraz po złożeniu wniosku.

Przed wyjazdem sprawdźcie, jakie są zasady korzystania z ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, do którego się udajecie. Wybierając się do egzotycznych krajów upewnijcie się, że dziecko jest zaszczepione (m.in. przeciw WZW A i durowi brzusznemu) - o szczegóły możecie zapytać np. w Sanepidzie.

Zgoda na wyjazd dziecka

Jeśli dziecko wyjeżdża z jednym z rodziców, przydać się może poświadczona notarialnie zgoda drugiego rodzica na wyjazd, przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język angielski lub język kraju, do którego się udajemy.

W przypadku matki, która podróżuje z dziećmi, a nosi inne nazwisko niż one, przydatny może okazać się akt urodzenia dziecka (także przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego).

Więcej o: