Jak nauczyć dziecko czytać? Na czym polega czytanie globalne i metoda sylabowa?

Jak nauczyć dziecko czytać? Zarówno przedszkolaka, jak i ucznia pierwszych klas szkoły podstawowej, któremu czynność ta sprawia kłopot? Najważniejsza - obok cierpliwości - jest skuteczna metoda.

Jak nauczyć dziecko czytać? Nie jest to szczególnie łatwe zadanie, ponieważ wymaga nie tylko nakładów pracy i czasu, ale i wiele cierpliwości, zrozumienia i kreatywności. Nie należy się jednak zniechęcać. Najważniejsze jest odpowiednie podejście.

Warto pamiętać, że czytanie jest dla dziecka często czymś abstrakcyjnym. Może sprawiać trudności. Czytanie, choć opiera się na znajomości alfabetu, wymaga czegoś więcej. Dziecko, aby umieć czytać, nie tylko musi znać litery, ale i posiąść umiejętność ich składania. Czytanie to skomplikowana czynność, która wymaga, by mózg był gotowy do przetwarzania różnego rodzaju bodźców. Syntetyzowanie liter jest zadaniem trudnym, wymagającym czasu i nakładów pracy.

Dyskalkulia, dysgrafia i inne dys-. Jakie są najczęstsze zaburzenia uczenia?

Zobacz wideo

Jak nauczyć dziecko czytać małe dziecko?

Nauka czytania dla sześciolatka i młodszego dziecka, które jeszcze nie chodzi do szkoły, nie może przypominać klasycznej lekcji. Warto pamiętać, że małe dzieci najskuteczniej i najszybciej, ale i najchętniej uczą się poprzez zabawę.

Na etapie przedszkolnym bardzo ważne jest, aby dziecko przejawiało chęci i zainteresowanie takim sposobem spędzania wolnego czasu. Zmuszanie malucha do nauki czytania może przynieść odwrotny efekt.

W nauce czytania sprawdzą się różne wspólne aktywności, takie jak:

  • rysowanie i podpisywanie obrazków. Na początek wystarczy pierwsza litera,
  • dopasowywanie obrazków do poznanych liter,
  • stawianie pieczątek z literami,
  • śpiewanie piosenek z alfabetem w roli głównej,
  • wspólne czytanie książeczki. Rodzic czyta opowieść, a dziecko śledzi wzrokiem tekst.

Można też postawić na czytanie globalne.

Jak nauczyć dziecko czytać? Czytanie globalne

Metodą nauki czytania skierowaną do małych dzieci jest czytanie globalne (wczesne czytanie, czytanie całowyrazowe). Czytanie globalne nie wymaga znajomości liter. Kiedy dziecko widzi jakiś wyraz często, po jakimś czasie wie, jak go odczytać. Zapamiętuje obraz graficzny wyrazu. Kluczem do skutecznego nauczania małych dzieci są częste i krótkie treningi. Początkowo wykorzystuje się kartki z krótkimi wyrazami, napisanymi dużą czcionką. Kartoniki można przygotować samodzielnie lub kupić gotowe. Pomocne są również książki do nauki czytania globalnego.

Jak uczyć czytać dziecko chodzące do szkoły?

Jak uczyć czytać dziecko chodzące do szkoły (siedmiolatka czy ośmiolatka)? Przecież nie każdy uczeń sobie radzi z czytaniem dostatecznie dobrze. Niektórym opanowanie tej sztuki idzie słabo i opornie.

W szkole dzieci uczą się czytać metodą analityczno-syntetyczną. Polega ona na wprowadzaniu literek w izolacji - dzieci najpierw uczone są alfabetu. Następnie przychodzi czas na analizę i syntezę głoskową, czyli dzielenie na głoski, łączenie głosek w słowa analizie, głoskowanie liter w wyrazie (nauka czytania poprzez literowanie czy inaczej głoskowanie). Dzieci uczą się składania liter, by przejść do płynnego czytania. Zaczynają od prostych słów, potem prostych zdań. Nie jest to ani łatwa, ani naturalna metoda nauczania czytania.

Nauka czytania w szkole jest o tyle trudniejsza, że obowiązująca podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Polsce nie zawiera już nauki czytania i pisania. Dzieci rozpoczynają ją dopiero w szkole.

Jak nauczyć dziecko czytać płynnie?

Płynne czytanie często sprawia dzieciom kłopot, choć znają litery. Często jest tak, że kiedy czytają, składając literki, na początku wypowiadane przez nich słowa brzmią nieco inaczej niż zapisany oryginał. Na przykład wyraz "tata" dziecko przeczyta "ty-a-ty-a". Głoskowanie, ponieważ wiąże się z dodawaniem spółgłoskom przygłosu "y" utrudnia naukę czytania. Aby nauczyć dziecko czytać płynnie, warto zastosować metodę sylabowania.

Jak nauczyć dziecko czytać? Metoda sylabowa

Jak nauczyć dziecko czytać metodą sylabową? Metoda sylabowa, inaczej symultaniczno-sekwencyjna, naśladuje naturalny proces nauki mówienia przez dziecko. Czytanie sylabami to bardzo popularna i skuteczna metoda nauki czytania. Jej ideą jest nauka sylab, a nie poszczególnych liter. Wystarczy podzielić wyrazy na sylaby. Początkowo powinny to być proste słowa, na przykład "mama", "tata", "lato" czy "kawa".

Wychodzi się od samogłoski, kolejno łączy się je ze spółgłoskami, tworząc sylaby otwarte, np. ma, mo, mu. Następnie dodaje się układ, gdy samogłoska jest na początku sylaby: um, at, im. Po etapie składania sylab dziecko przechodzi do płynnego czytania wyrazów i kolejno zdań. Metoda ta jest polecana nie tylko starszakom, które mają trudności z czytaniem, ale i najmłodszym dzieciom, nawet trzylatkom.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.