Trening słuchowy

Ostatnio usłyszałam, że mojemu 3-letniemu synkowi przydałby się trening słuchowy. Filip mówi niewiele: mama, baba, dziadzia, da, nie. Podobno po takim treningu znacznie poprawia się mowa. Czy mogę uzyskać więcej informacji na ten temat?

Trening słuchowy to metoda terapeutyczna wspierająca funkcję słuchową. Dziecko może bowiem mieć prawidłowy słuch fizyczny i dobrze słyszeć, ale źle słuchać, czyli mieć problemy ze świadomym odbieraniem bodźców dźwiękowych i czerpaniem z nich informacji. Zdolność słuchania i odtwarzania dźwięków, a także analizowania ich poprawi odpowiednia stymulacja. W Polsce najbardziej znane są: metoda Tomatisa i metoda Johansena. W pierwszej trening słuchowy składa się z dwóch etapów. Najpierw dziecko biernie słucha dobranego przez specjalistów materiału dźwiękowego (najczęściej jest to odpowiednio filtrowana muzyka gregoriańska i utwory Mozarta) przez specjalne słuchawki, w których dźwięki podawane są drogą powietrzną i kostną. Program obejmuje od 60 do 120 seansów (każdy to 30-minutowy blok dźwiękowy). W drugim, aktywnym etapie terapii maluch uczestniczy w zajęciach z mikrofonem, pracując z własnym głosem.

W treningu Johansena dziecko po diagnozie otrzymuje płytę z indywidualnie dobranym materiałem do słuchania przez słuchawki w domu. Co kilka tygodni sprawdza się jego postępy. Po każdej wizycie kontrolnej maluch dostaje nową płytę do słuchania. Cały?program?trwa?6-10?miesięcy.?Jego zaletą jest to, że odbywa się w?bezpiecznym, domowym otoczeniu. Trening słuchowy pomaga przy: zaburzeniach mowy (jąkanie, opóźniony rozwój mowy, wady wymowy), zaburzeniach głosu (np. chrypki spowodowane nadużywaniem głosu). Można go też stosować u dzieci z zaburzoną koncentracją i problemami w szkole. Proszę zorientować się, czy w Pani miejscowości można zapisać dziecko na bezpłatny trening słuchowy, bo to droga terapia.

Copyright © Agora SA