Więcej dzieci na jednego opiekuna w żłobku. Specustawa zmienia zasady panujące dotychczas w placówkach

W żłobkach zwiększy się liczba dzieci przypadających na jednego opiekuna. Spowodowane jest to koniecznością zapewnienia w placówkach opieki dzieciom ukraińskich uchodźców. Wszystko określa specustawa.

Więcej tematów związanych z rodzicielstwem na stronie Gazeta.pl

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zniosła limity maksymalnej liczby dzieci, którymi w żłobku może zajmować się jeden opiekun. Jednocześnie Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nie ma w planach wprowadzania górnej granicy liczby dzieci, nie wskazuje też terminu obowiązywania zasad wprowadzonych specustawą.

Żłobki i przedszkola otwarte. W szkołach mogą odbywać się konsultacje dla maturzystów i ósmoklasistów19 kwietnia - ważny termin dla rodziców. Chodzi o miejsca w placówkach

Więcej dzieci na jednego opiekuna w żłobku

Do tej pory (zgodnie z art. 15 ust. 2 pkt 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3), na jednego opiekuna żłobkowego mogło przypadać nie więcej niż ośmioro dzieci, a jeśli wśród nich było dziecko z niepełnosprawnością, limit ten wynosił pięć maluchów. Specustawa wprowadzona w marcu 2022 roku w związku z pomocą uchodźcom z Ukrainy, dopuszcza możliwość sprawowanie opieki nad większą liczbą dzieci. Górna granica nie została ustalona.

Również dzienny opiekun może zajmować się liczbą dzieci większą niż pięć oraz większą niż osiem i nie jest w takim przypadku wymagana zgoda rodzica lub zgoda na uczestnictwo takiego rodzica w zajęciach prowadzonych przez dziennego opiekuna

- poinformowała Dorota Gierej, wicedyrektor Departamentu Polityki Rodzinnej w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej w czasie marcowego posiedzenia Parlamentarnego Zespołu ds. wspomagania rozwoju dzieci w wieku do lat trzech. Poza tym kluby dziecięce mogą teraz przyjmować więcej dzieci. Do tej pory limit wynosił 30, teraz również tu górnej granicy nie ma. 

Zobacz wideo Przyzwyczajenia, trendy, zalecenia medyczne i dobre rady. Czyli skąd właściwie brać wiedzę o pielęgnacji noworodka?

Do mają obowiązywać nowe przepisy?

Resort rodziny nie określił, jak długo będą obowiązywały zasady wprowadzone specustawą. Portalsamorzadowy.pl zwrócił się więc do niego z takim pytaniem.

Mając na uwadze konflikt zbrojny w Ukrainie i brak możliwości określenia terminu jego zakończenia, a także przybywających do Polski obywateli Ukrainy, nie można w tym momencie wskazać terminu, do którego będą obowiązywać ułatwienia w tworzeniu nowych instytucji opieki dla dzieci do lat trzech oraz w tworzeniu nowych miejsc opieki dla dzieci do lat trzech w funkcjonujących już instytucjach opieki

- poinformowało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. Stwierdziło też, że nie ma planów wprowadzenia górnej granicy dzieci mogących przebywać w żłobku lub klubiku dziecięcym:

27 maja 2021 r., Wrocław, ul. Kraińskiego 1. Egzamin ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 29.Egzamin ósmoklasisty 2022. Uczniowie! Szykujcie się na cztery zmiany

Do podmiotu prowadzącego instytucję opieki pozostaje ocena jego możliwości, aby zapewnić bezpieczną opiekę nad dziećmi. W przypadku podmiotu innego niż gmina, zwiększenie liczby dzieci pod opieką opiekuna w stosunku do wymogów wskazanych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech wymaga zgody odpowiednio wójta, burmistrza, prezydenta miasta

- stwierdził resort.

Edziecko.pl. jest dla Was i to dla Was cały czas piszemy na różne tematy. Nie oznacza to jednak, że Ukraina schodzi na dalszy plan. To cały czas bieżąca i bardzo istotna kwestia. Wszystkie najważniejsze informacje znajdziecie tutaj: wiadomości.gazeta.pl i tu: edziecko.pl/ukraina.

Więcej o: