konflikt płytkowy

Więcej o:

konflikt płytkowy

  • Konflikt płytkowy - na czym polega i czym grozi?

    Konflikt płytkowy Konflikt płytkowy jest jednym z typów konfliktu serologicznego, który dotyczy płytek krwi. Pojawia się wówczas, gdy dziecko dziedziczy po ojcu antygen HPA-1a (białko na płytkach krwi), którego nie ma matka. Niezgodność antygenów na powierzchni płytek między matką a płodem może

  • Operacje prenatalne - kiedy i po co się je wykonuje?

    stwierdzona anemia lub dojdzie do konfliktu płytkowego, kiedy jest konieczna transfuzja za pomocą igły wkłuwanej do żyły pępowinowej. Do najczęściej wykonywanych zabiegów prenatalnych należą punkcje odbarczające, amnioredukcje, amnioinfuzje, zakładanie shuntów (cewników) do jam ciała płodu (w przypadku

  • Konflikt serologiczny: już nie musisz się go bać!

    ? Sprawdź, czy nie grozi ci konflikt płytkowy, eDziecko, 27.10.2014) zwraca uwagę na to, że konflikt serologiczny grozi nie tylko kobietom Rh-ujemnym. Konflikty w innych antygenach bywają równie groźne. Dlatego tak ważne jest, żeby wszystkie kobiety w ciąży, były badane w kierunku obecności przeciwciał

Copyright © Agora SA