Żywność ekologiczna - po czym ją rozpoznać?

Jaką żywność kupować dla dzieci? Czy tę tańszą, ogólnie dostępną i okazałą? Czy tę ze sklepu ekologicznego, która bywa droższa i brzydsza? Skąd pewność, że płacimy za coś naprawdę wartościowego?

Odpowiednia dieta ma zasadniczy wpływ na zdrowie i samopoczucie dziecka. Ale zasadnicze znaczenie ma to, jakich używamy produktów. Marchewka kupiona w supermarkecie i ta ekologiczna mają ze sobą mało wspólnego. Żywność ekologiczna to ta, którą jedli nasi dziadkowie. Dzisiaj te produkty znajdziemy tylko w przydomowym ogródku, w małym gospodarstwie rolnym albo ekologicznym. Rozwój cywilizacji sprawił, że przestaliśmy produkować żywność w sposób naturalny. Dlatego marchew- ka uprawiana masowo zawiera nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, zanieczyszczenia środowiska. W produktach wysoko przetworzonych znajdziemy natomiast barwniki, aromaty, konserwanty.

CHEMIA - ŹRÓDŁO CHORÓB

Istnieje przypuszczenie, że większość chorób cywili-zacyjnych, z którymi się dziś borykamy (nowotwory, alergie), może być wywołana przez środki chemiczne masowo dodawane do naszego pożywienia. Dlatego warto - szczególnie dzieciom - podawać jedzenie wolne od zanieczyszczeń.

NATURALNIE I ETYCZNIE

Zanim ekologiczne warzywa czy owoce trafią na nasz stół, rolnik odpowiednio dba o nie na każdym etapie produkcji. W glebie nie mogą się znajdować sztuczne nawozy ani pestycydy. Używane są jedynie nawozy i środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego (np. obornik, kompost, preparaty ekologiczne) i stosowane są zabiegi zgodne z prawami natury. Do zasiewu stosuje się nasiona ekologiczne (czyli poprzednie "pokolenie" roślin też nie było skażone). Rośliny rosną w swoim tempie, bez użycia środków mających przyśpieszyć ich wzrost. Nie są narażone na sąsiedztwo spalin z pobliskich dróg. Po zbiorach przechowuje się je w odpowiednich warunkach i transportuje w sposób nie ingerujący w ich naturalne właściwości. Zwierzętom z hodowli ekologicznych zapewnia się odpowiednie warunki - właściwą wielkość pomieszczeń, dostęp do wybiegów i pastwisk. Karmione są ekologicznymi paszami (najczęściej z własnego gospodarstwa), bez dodatku antybiotyków, hormonów wzrostu, organizmów modyfikowanych genetycznie.

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Wraz z rosnącą modą na ekologię, coraz częściej zdarza się spotkać produkty, które ekologię (przydomki: Eko, Bio, Organic) mają jedynie w nazwie. Wszystkie ekologiczne produkty spożywcze powinny mieć certyfikat Rolnictwa Ekologicznego, którego warunki szczegółowo określa prawo Unii Europejskiej. W Polsce jakość ekologicznego pożywienia weryfikuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych (IJHAR-S). Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego przyznawany jest konkretnemu produktowi, nie zaś całemu gospodarstwu. Co najmniej raz do roku kontroluje się produkcję żywności. W przypadku łamania określonych zasad rolnik lub handlowiec traci nie tylko dobre imię (ekologiczny znaczy też "etyczny"), ale nakłada się na niego surowe kary pieniężne.

Więcej o:
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.