1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Żywność ekologiczna - po czym ją rozpoznać?

Jaką żywność kupować dla dzieci? Czy tę tańszą, ogólnie dostępną i okazałą? Czy tę ze sklepu ekologicznego, która bywa droższa i brzydsza? Skąd pewność, że płacimy za coś naprawdę wartościowego?
Odpowiednia dieta ma zasadniczy wpływ na zdrowie i samopoczucie dziecka. Ale zasadnicze znaczenie ma to, jakich używamy produktów. Marchewka kupiona w supermarkecie i ta ekologiczna mają ze sobą mało wspólnego. Żywność ekologiczna to ta, którą jedli nasi dziadkowie. Dzisiaj te produkty znajdziemy tylko w przydomowym ogródku, w małym gospodarstwie rolnym albo ekologicznym. Rozwój cywilizacji sprawił, że przestaliśmy produkować żywność w sposób naturalny. Dlatego marchew- ka uprawiana masowo zawiera nawozy sztuczne, środki ochrony roślin, zanieczyszczenia środowiska. W produktach wysoko przetworzonych znajdziemy natomiast barwniki, aromaty, konserwanty.

CHEMIA - ŹRÓDŁO CHORÓB

Istnieje przypuszczenie, że większość chorób cywili-zacyjnych, z którymi się dziś borykamy (nowotwory, alergie), może być wywołana przez środki chemiczne masowo dodawane do naszego pożywienia. Dlatego warto - szczególnie dzieciom - podawać jedzenie wolne od zanieczyszczeń.

NATURALNIE I ETYCZNIE

Zanim ekologiczne warzywa czy owoce trafią na nasz stół, rolnik odpowiednio dba o nie na każdym etapie produkcji. W glebie nie mogą się znajdować sztuczne nawozy ani pestycydy. Używane są jedynie nawozy i środki ochrony roślin pochodzenia naturalnego (np. obornik, kompost, preparaty ekologiczne) i stosowane są zabiegi zgodne z prawami natury. Do zasiewu stosuje się nasiona ekologiczne (czyli poprzednie "pokolenie" roślin też nie było skażone). Rośliny rosną w swoim tempie, bez użycia środków mających przyśpieszyć ich wzrost. Nie są narażone na sąsiedztwo spalin z pobliskich dróg. Po zbiorach przechowuje się je w odpowiednich warunkach i transportuje w sposób nie ingerujący w ich naturalne właściwości. Zwierzętom z hodowli ekologicznych zapewnia się odpowiednie warunki - właściwą wielkość pomieszczeń, dostęp do wybiegów i pastwisk. Karmione są ekologicznymi paszami (najczęściej z własnego gospodarstwa), bez dodatku antybiotyków, hormonów wzrostu, organizmów modyfikowanych genetycznie.

SPRAWDŹ CERTYFIKAT

Wraz z rosnącą modą na ekologię, coraz częściej zdarza się spotkać produkty, które ekologię (przydomki: Eko, Bio, Organic) mają jedynie w nazwie. Wszystkie ekologiczne produkty spożywcze powinny mieć certyfikat Rolnictwa Ekologicznego, którego warunki szczegółowo określa prawo Unii Europejskiej. W Polsce jakość ekologicznego pożywienia weryfikuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno- -Spożywczych (IJHAR-S). Certyfikat Rolnictwa Ekologicznego przyznawany jest konkretnemu produktowi, nie zaś całemu gospodarstwu. Co najmniej raz do roku kontroluje się produkcję żywności. W przypadku łamania określonych zasad rolnik lub handlowiec traci nie tylko dobre imię (ekologiczny znaczy też "etyczny"), ale nakłada się na niego surowe kary pieniężne.