Brak czasu obniża odporność

Ponad połowie uczniów brakuje czasu na odpoczynek. Tymczasem notoryczny brak czasu wolnego i przeciążenie pracą może prowadzić do narastania poziomu zmęczenia i w konsekwencji spadku odporności.

Jak pokazały badania przeprowadzone w ramach programu ''Dni odporności'' wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 342 w Warszawie, 65% przebadanych dzieci 3 razy w tygodniu uczęszcza na zajęcia dodatkowe.

Według badań programu ''Dni odporności'' , 52% uczniów podstawówki rzadko ma dla siebie czas wolny. Największa grupa dzieci (64%) uczęszcza dodatkowo na lekcje języka angielskiego. Równocześnie 80% deklaruje zmęczenie, z czego ponad 23% odczuwa je chronicznie lub często. W wypowiedziach dzieci na łamach ankiety często pojawiają się zdania: "chodzę na zajęcia dodatkowe, bo rodzice mi każą, "na angielski chodzę, bo muszę, chociaż wcale nie potrzebuję; na harcerstwo, bo chcę i bo muszę poprawić oceny z zachowania", "do angielskiego mama mnie zmusza, na zapasy chodzę sam, bo to mój ulubiony sport".

A co z ruchem?

Pedagożka Katarzyna Karpińska, ekspertka programu ''Dni odporności'' , odnosząc się wyników ankiety, stwierdza: "Z punktu widzenia pedagogicznego martwi mnie, że dzieci po monotonnym wysiłku szkolnym kontynuują w ramach zajęć dodatkowych siedzącą i nieaktywną fizycznie formę pracy. Zbyt mało ruchu powoduje zdecydowany spadek aktywności dzieci, co szczególnie daje się zaobserwować jesienią, kiedy to warunki zewnętrzne nie pozostają bez wpływu na nasze samopoczucie. Dzieci deklarowały w ankiecie chęć udziału w zajęciach ruchowych, sportowych, lecz rodzice często dokonują wyboru na rzecz korepetycji, nauki języka i innych podobnych zajęć".

Także lekarze podkreślają, że po zajęciach obciążających umysł dziecko powinno regenerować siły psychiczne i fizyczne. Równocześnie ostrzegają też, że permanentne przepracowanie obniża odporność dziecka i bywa przyczyną częstszych zachorowań na infekcje dróg oddechowych, mogących wywołać cięższe powikłania, jak np. zapalenie oskrzeli, płuc, a nawet upośledzenia słuchu.

Tymczasem chorują...

Badania pokazały, że aż jedna trzecia ankietowanych uczniów w pierwszych miesiącach roku szkolnego zdążyła już zachorować. W skali ogólnopolskiej statystyki te przedstawiają się jeszcze bardziej niepokojąco. Wyniki ogólnopolskiego badania epidemiologicznego ''Barometr odporności dzieci'' dowodzą, że problem zachorowań na infekcje dróg oddechowych dotyczy aktualnie 68% dzieci w wieku szkolnym, wykazując od września br. tendencję rosnącą (wzrost zachorowań dzieci w tym okresie o 26%).

"Mając na uwadze jak najlepszą kondycję fizyczną i psychiczną swoich pociech, rodzice powinni szczególnie starać się, by czas wolny dziecka był mądrze zagospodarowany. Na dobre funkcjonowanie w szkole, prawidłowy rozwój dziecka i radość ze wspólnego spędzania wolnego czasu, pozwoli przestrzeganie kilku podstawowych zasad dbałości o odporność dziecka. Regeneracja sił psychicznych i fizycznych po intensywnych zajęciach obciążających umysł dziecka jest niezbędna. Szczególne znaczenie ma w tym względzie m.in. przestrzeganie właściwej diety dającej dziecku energię oraz codzienny, aktywny ruch na świeżym powietrzu. Owocuje to poprawieniem sprawności fizycznej, dotlenia organizm, poprawia samopoczucie i hartuje dziecko" - radzi p. prof. Anna Jung, kierownik Kliniki Pediatrii, Nefrologii i Alergologii Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie, ekspertka programu ''Dni odporności'' .