Badanie "Barometr odporności" - komentarz do wyników uzyskanych do dnia 10 marca 2008

Dotychczasowe wyniki potwierdzają, że infekcje górnych dróg oddechowych stanowią najczęstszą przyczynę porad udzielanych przez pediatrów w lecznictwie otwartym. Według naszych badań stanowią od 70 - 80% wszystkich udzielanych porad.

W tej grupie mieszczą się sporadyczne infekcje górnych dróg oddechowych (ok. 55%), nawracające infekcje (ok. 35%) oraz infekcje o cięższym przebiegu (zapalenia zatok, zapalenia oskrzeli, zapalenia płuc) - ok.15%.

W ostatnim tygodniu rejestrujemy niewielki ogólny wzrost zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych, ogólnie rzędu 5 - 6 pkt. %, w zależności od regionu kraju. Natomiast wyraźny wzrost zachorowań (do 16 pkt.%), nastąpił w grupie małych dzieci w wieku 3 -6 lat. Można to wiązać ze wzrostem temperatury podczas dnia w ostatnim tygodniu, przy jeszcze niskich temperaturach

rano i wieczorem. Cieplej ubrane dzieci, prowadzone rano do przedszkola, nie są później podczas dziennych spacerów czy zabaw przebrane stosownie do temperatury powietrza i słonecznych dni. Przegrzane i spocone łatwiej się przeziębiają. Wzrost liczby zachorowań w tej grupie dzieci nie rzutował na zwiększenie liczby ciężkich infekcji.

Więcej o: