Oczy są oknem na świat. Nie pozwól, aby krótkowzroczność u dzieci utrudniła im eksplorację nowych możliwości

Dzieci spędzają coraz więcej czasu, wpatrując się w ekrany urządzeń elektronicznych, zamiast cieszyć się aktywnością na zewnątrz. W efekcie coraz więcej z nich zmaga się z problemem krótkowzroczności, który stał się swoistą epidemią. Na szczęście są sposoby na zadbanie o prawidłowy rozwój oczu najmłodszych. Kluczową kwestią jest właściwa higiena pracy oczu oraz wybór odpowiednich rozwiązań, które nie tylko korygują wadę wzroku, ale także spowalniają jej postęp.

Krótkowzroczność staje się coraz bardziej powszechną wadą wzroku u dzieci i młodzieży, a jej pojawienie się może być wynikiem różnych czynników, zarówno genetycznych, jak i środowiskowych. Chociaż nie odkryto jeszcze genu bezpośrednio odpowiedzialnego za dziedziczenie krótkowzroczności, obecność tego problemu u jednego z rodziców zwiększa ryzyko wystąpienia go u potomstwa. Czynniki środowiskowe również odgrywają istotną rolę, mogąc zakłócić właściwy rozwój wzroku. Dlatego fakt, że krótkowzroczność nie występuje w rodzinie, nie gwarantuje, że dziecko nie będzie miało tej wady wzroku. Szczególnie gdy zachwiana jest równowaga pomiędzy czasem spędzanym na aktywnościach na świeżym powietrzu, a tym w pomieszczeniach i gdy najmłodsi chętniej wybierają komputer lub smartfon – wtedy ryzyko wystąpienia krótkowzroczności znacznie wzrasta.

Głównym powodem pogłębiania się krótkowzroczności jest wzrost długości gałki ocznej. Korekcja pozwala jedynie poprawić jakość widzenia obiektów widzianych z daleka. Z kolei kontrola krótkowzroczności to podejście, które obejmuje wczesne rozpoznanie i opracowanie planu terapeutycznego. Jego celem jest nie tylko poprawa widzenia na daleką odległość, ale także spowolnienie pogłębiania się wady – wyjaśnia przedstawicielka Hoya Lens Poland.

Warto pamiętać, że niewłaściwie skorygowana wada wzroku lub brak korekcji mogą dodatkowo obciążać system wzrokowy dziecka. To zmusza je do dodatkowej kompensacji ubytków widzenia, co może przyczynić się do nasilenia problemów wzrokowych.

Z tego powodu odpowiednia korekcja wady wzroku, spowalnianie jej progresji oraz skuteczne środki zapobiegawcze są kluczowe dla uniknięcia poważniejszych problemów ze wzrokiem u dzieci w przyszłości.

W jaki sposób można spowalniać progresję krótkowzroczności u dzieci?

Zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Okulistycznego [1], istnieje kilka skutecznych metod spowalniania postępu krótkowzroczności, które zostały potwierdzone w badaniach klinicznych. Podzielić je można na dwie główne kategorie: optyczne i farmakologiczne. Wśród optycznych znajdują się okulary z soczewkami z technologią D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments), miękkie soczewki kontaktowe z technologią dual-focus oraz twarde soczewki ortokeratologiczne, które zakłada się na noc. Natomiast metody farmakologiczne obejmują atropinizację, czyli stosowanie kropli zawierających niskie stężenie atropiny.

Zastosowanie różnych metod kontroli krótkowzroczności może być wyzwaniem. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom możemy dostosować korekcję do indywidualnych preferencji i stylu życia pacjenta. Jedną z efektywnych, nieinwazyjnych i łatwych w użyciu metod spowalniania krótkowzroczności są okulary z soczewkami MiYOSMART, wykorzystującymi technologię D.I.M.S. Badania kliniczne wykazały, że mogą one spowolnić postęp krótkowzroczności średnio o 60%, w porównaniu z tradycyjnymi soczewkami jednoogniskowymi [2]. Z kolei wyniki uzyskane w ramach najdłuższego, sześcioletniego badania kontynuacyjnego dotyczącego soczewek okularowych dowiodły, że działanie tych soczewek w zakresie kontroli krótkowzroczności utrzymuje się w czasie w przypadku noszących je dzieci [3]. Stwierdzono również, że u pacjentów, którzy przestali nosić okulary z soczewkami z technologią D.I.M.S., nie wystąpił tzw. efekt odbicia (czyli szybki przyrost wady wzroku po zaprzestaniu stosowania metody terapeutycznej) względem początkowej progresji krótkowzroczności, podczas dwuletniego randomizowanego badania z grupą kontrolną, ani w porównaniu z populacją ogólną – wyjaśnia przedstawicielka Hoya Lens Poland.

Skuteczność metod kontroli krótkowzroczności – gdzie szukać potwierdzenia?

Rozwój technologii optycznych przynosi nowe możliwości w spowalnianiu progresji krótkowzroczności u dzieci. Warto jednak pamiętać, że w obliczu coraz większej różnorodności opcji, ważne jest, aby sprawdzić skuteczność nowych metod.

Istotne jest, aby wybierając produkt, kierować się udokumentowanymi badaniami klinicznymi, które potwierdzają jego efektywność i bezpieczeństwo. Kluczowe jest, aby te badania były publikowane w wiarygodnych, recenzowanych czasopismach naukowych – tłumaczy przedstawicielka Hoya Lens Poland. Oprócz potwierdzenia skuteczności i bezpieczeństwa warto również zwrócić uwagę na opinie i doświadczenia innych użytkowników danego produktu. Recenzje i rekomendacje mogą dostarczyć dodatkowych informacji na temat praktycznego zastosowania soczewek okularowych oraz ich wpływu na komfort i jakość życia użytkowników. Ponadto warto też skonsultować się ze specjalistą, który będzie w stanie odpowiednio doradzić i dopasować rozwiązanie do indywidualnych potrzeb pacjenta.

Światło słoneczne a zdrowie oczu dziecka

Jakość widzenia i rozwój oczu są ściśle związane z ekspozycją na naturalne światło słoneczne. Wyjście na dwór i udział w aktywnościach na świeżym powietrzu, nie tylko poprawiają ogólną kondycję fizyczną dziecka, ale również mają korzystny wpływ na zdrowie oczu. Badania wskazują, że codzienne spędzanie co najmniej dwóch godzin na zewnątrz, może zmniejszyć ryzyko rozwoju krótkowzroczności u dzieci [4]. To kluczowe zalecenie specjalistów od ochrony wzroku, które można natychmiast wdrożyć.

Naturalne światło słoneczne stymuluje wytwarzanie neuroprzekaźnika zwanego dopaminą, który reguluje procesy w mózgu. Dopamina odgrywa ważną rolę we właściwym rozwoju gałki ocznej, a jej niedobór może przyspieszyć wzrost oka, co może prowadzić do rozwoju krótkowzroczności – wyjaśnia przedstawicielka Hoya Lens Poland.

Ochrona oczu dzieci z krótkowzrocznością przed szkodliwym promieniowaniem UV

Dzieci są szczególnie narażone na działanie promieniowania UV, ponieważ ich źrenice są większe, a soczewki wewnątrz gałkowe ich oczu bardziej przezierne niż u dorosłych. To oznacza, że większa ilość promieni UV może dotrzeć do siatkówki. Dodatkowo większość ekspozycji na słońce, która może negatywnie wpłynąć na zdrowie oczu, ma miejsce przed ukończeniem 21 roku życia [5]. Dlatego tak ważne jest, aby ich oczom zapewnić skuteczną ochronę przed słońcem [6], [7].

Dzieci z krótkowzrocznością, szczególnie te, które są poddawane terapii atropiną, mogą być szczególnie wrażliwe na światło, co może powodować dyskomfort i ograniczać ich chęć spędzania czasu na zewnątrz [8], [9], [10]. Intensywne światło może zniechęcać je do wyjścia na dwór, uprawiania sportu oraz uczestniczenia w aktywnościach, korzystnie wpływających na ich samopoczucie. Uniwersalnym i wygodnym rozwiązaniem są okulary z soczewkami fotochromowymi MiYOSMART Chameleon, które wykorzystują technologię D.I.M.S. (Defocus Incorporated Multiple Segments). Oprócz korygowania krótkowzroczności i spowalniania jej postępu, soczewki zapewniają skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV i intensywnym światłem słonecznym [11], [12].

Wygoda ich użytkowania polega na tym, że soczewki automatycznie dopasowują intensywność swojego zabarwienia do warunków oświetlenia. W reakcji na promieniowanie UV na zewnątrz soczewki przyciemniają się, zapewniając optymalną ochronę i komfort widzenia, a po powrocie do pomieszczenia, szybko powracają do pełnej przejrzystości. Dzięki temu dzieci nie muszą pamiętać o zmianie okularów za każdym razem, gdy wychodzą na zewnątrz, co dodatkowo ułatwia ich codzienne funkcjonowanie.

Troska o wzrok: profilaktyka i zdrowy tryb życia

Profilaktyka to podstawa skutecznej kontroli krótkowzroczności. Aktywne spędzanie czasu oraz przebywanie poza domem minimum dwie godziny dziennie może opóźnić pojawienie się wady wzroku, jak również spowolnić jej postęp. Oprócz tego konieczne jest ograniczenie czasu, jaki dziecko spędza przed ekranami do niezbędnego minimum. W tym kontekście ważne jest, aby rodzice zwracali szczególną uwagę na to, w jaki sposób ich pociecha spędza czas wolny. Gdy praca przed komputerem jest nieunikniona, należy przypominać mu o robieniu co pół godziny przerw, podczas których powinno skierować uwagę na obiekt, znajdujący się w dalszej odległości. 

Pamiętajmy, że bez wypracowania odpowiedniej higieny pracy wzrokowej, żadna z metod kontroli krótkowzroczności nie będzie tak skuteczna, jakbyśmy tego oczekiwali.

Niezbędne są też regularne kontrole wzroku dziecka, najlepiej zarówno u okulisty, jak i optometrysty, raz w roku lub częściej, jeśli dziecko ma już zdiagnozowaną wadę wzroku.

Producent: Hoya Holdings N.V.
Podmiot prowadzący reklamę: Hoya Lens Poland sp. z o.o.

Soczewki okularowe MiYOSMART służą do korekcji i spowalniania progresji krótkowzroczności u dzieci.

Materiał promocyjny

[1] Wytyczne PTO dotyczące postępowania w krótkowzroczności postępującej u dzieci i młodzieży, https://www.pto.com.pl/wytyczne, 
[2] Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):363-8. DOI: 10.1136/bjophthalmol-2018-313739,
[3] Lam, C.S.Y., Tang, W.C., Zhang, H.Y. et al. Long-term myopia control effect and safety in children wearing DIMS spectacle lenses for 6 years. Sci Rep 13, 5475 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-32700-7
[4] A.N. ,French, R.S. Ashby, I.G. Morgan, K.A. Rose. Time outdoors and the prevention of myopia. Exp Eye Res. 2013 Sep; 114: 58–68,
[5] Światowe Towarzystwo Okulistyki Dziecięcej i Zeza (WSPOS). Uzgodnione stanowisko w sprawie ekspozycji na światło słoneczne i wzrok dzieci. 2016. Dokument dostępny pod adresem: https://www.wspos.org/wspos-sunlight-exposurechildrens-eyes-consensus-statement/(Data ostatniego dostępu: 28/03/2023),
[6] Zapobiegaj ślepocie. Oczy dzieci są bardziej podatne na długotrwałe uszkodzenia spowodowane promieniami UV. 2011. Treść dostępna na: https://preventblindness.org/childrens-eyes-aremore-susceptible-to-long-term-damage-from-uvrays/(Data ostatniego dostępu: 28/03/2023)\,
[7] Artigas JM, Felipe A, Navea A, Fandiño A, Artigas C. Spectral transmission of the human crystalline lens in adult and elderly persons: color and total transmission of visible light. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2012;53(7):4076-4084,
[8] Li FF, Yam JC. Low-Concentration Atropine Eye Drops for Myopia Progression. Asia Pac J Ophthalmol (Phila). 2019;8(5):360-365,
[9] Gong Q, Janowski M, Luo M, et al. Efficacy and Adverse Effects of Atropine in Childhood Myopia: A Meta-analysis. JAMA Ophthalmol. 2017;135(6):624-630,
[10] Wu PC, Chuang MN, Choi J, et al. Update in myopia and treatment strategy of atropine use in myopia control. Eye (Lond). 2019;33(1):3-13,
[11] Dane własne Hoya. Punktowa funkcja rozproszenia w bezbarwnych i przeciwsłonecznych soczewkach okularowych MiYOSMART. Czerwiec 2022,
[12] Lam CSY, Tang WC, Tse DY, et al. Defocus Incorporated Multiple Segments (DIMS) spectacle lenses slow myopia progression: a 2-year randomised clinical trial. Br J Ophthalmol. 2020;104(3):363-368.

Materiał promocyjny marki Hoya Lens Poland sp. z o.o.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.