1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

W żłobie leży - tekst kolędy

Przedstawiamy tekst kolędy "W żłobie leży".

Autorem tej kolędy jest, najprawdopodobniej, Piotr Skarga. Opowiada o witaniu Jezusa, o tym, kto składa mu hołd. Większość osób zna jedynie kilka pierwszych zwrotek tej kolędy, jednak bez problemu rozpoznamy jej melodię, nawet jeśli słowa wydadzą się nam obce.


W żłobie leży, któż pobieży kolędować małemu

Jezusowi Chrystusowi, dziś do nas zesłanemu?

Pastuszkowie przybywajcie, Jemu wdzięcznie przygrywajcie,

Jako Panu naszemu.

My zaś sami z piosneczkami za wami pośpieszymy,

A tak Tego Maleńkiego niech wszyscy zobaczymy:

Jak ubogo narodzony płacze w stajni położony,

Więc Go dziś ucieszymy.

Najprzód tedy niechaj wszędy zabrzmi świat z wesołości,

Że posłany nam jest dany Emanuel w niskości;

Jego tedy przywitajmy, z Aniołami zaśpiewajmy:

„Chwała na wysokości!”

Witaj, Panie, cóż się stanie, że rozkoszy niebieskie

Opuściłeś a zstąpiłeś na te niskości ziemskie?

Miłość Twoja to sprawiła, by człowieka wywyższyła

Pod nieba Empirejskie.

Czem w żłóbeczku nie w łóżeczku na siankuś połóżony?

Wraz z bydlęty, nie z panięty, w stajni jesteś złożony?

By człek sianu przyrównany, grzesznik bydlęciem nazwany,

Przeze Mnie był zbawiony.

Twoje państwo i poddaństwo jest świat cały, o Boże!

Tyś polny kwiat, czemuż Cię świat przyjąć nie chce, chód może?

Bo świat doczesna wolności zwykł kochać, Mnie zaś w swej złości

Krzyżowe ściele łoże.

W Ramie głosy pod niebiosy wzbijają się Racheli,

Gdy swe syny bez przyczyny w krwawej widzi kąpieli!

Większe Mnie, niż ich, kąpanie w krwawym czeka oceanie,

Skąd będą niebo mieli.

Trzej królowie monarchowie wschodni kraj opuszczają,

Serc ofiary, z trzema dary Tobie Panu oddają;

Darami się kontentujesz, bardziej serca ich szacujesz,

Za co też niebo mają.