1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Pójdźmy wszyscy do stajenki - tekst kolędy

Przedstawiamy tekst kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

To jedna z kolęd, której choć fragment zna każdy. Żywa, energiczna, zachęca, aby odejść od stołu i wyruszyć do stajenki. Kolęda ma czternaście zwrotek, obecnie wykonuje się jedynie niektóre z nich.

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki;

powitamy Maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego. x2

Witaj Jezu ukochany,

od Patriarchów czekany,

od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony. x2

Witaj Dziecineczko w żłobie;

Wyznajemy Boga w Tobie,

coś się narodził tej nocy,

boś nas wyrwał z czarta mocy. x2

Witaj Jezu nam zjawiony;

witaj dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem. x2

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie. x2

Tyś świat stworzył, a świat Ciebie

nie poznał, mając wśród siebie:

idziesz dla jego zbawienia,

on Ci odmawia schronienia. x2

Za to u świata ubogich,

ale w czasach Twoich drogich,

pastuszków, którzy czuwali,

wzywasz, by Cię przywitali. x2

O szczęśliwi pastuszkowie!

Któż radość waszą wypowie;

czego ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali. x2

Obietnica w raju dana,

dziś została wykonana;

Boże jakieś miłosierny!

W darach hojny, w słowach wierny. x2

Takeś świat ten umiłował,

żeś Syna nie żałował;

zesłałeś Go na cierpienia,

od samego narodzenia. x2

O Jezu, nasze Kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo

wyniszczasz Swoje Bóstwo. x2

Miłości to Twojej dzieło,

z miłości początek wzięło;

byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami. x2

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy,

miłość, której doznawamy. x2

Święta Panno, Twa przyczyna,

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie. x2

 

* Dwukrotnie śpiewamy dwa ostatnie wersy każdej zwrotki.