Pójdźmy wszyscy do stajenki - tekst kolędy

Przedstawiamy tekst kolędy "Pójdźmy wszyscy do stajenki".

To jedna z kolęd, której choć fragment zna każdy. Żywa, energiczna, zachęca, aby odejść od stołu i wyruszyć do stajenki. Kolęda ma czternaście zwrotek, obecnie wykonuje się jedynie niektóre z nich.

Pójdźmy wszyscy do stajenki,

do Jezusa i Panienki;

powitamy Maleńkiego

i Maryję, Matkę Jego. x2

Witaj Jezu ukochany,

od Patriarchów czekany,

od Proroków ogłoszony,

od narodów upragniony. x2

Witaj Dziecineczko w żłobie;

Wyznajemy Boga w Tobie,

coś się narodził tej nocy,

boś nas wyrwał z czarta mocy. x2

Witaj Jezu nam zjawiony;

witaj dwakroć narodzony,

raz z Ojca przed wieków wiekiem,

a teraz z Matki człowiekiem. x2

Któż to słyszał takie dziwy?

Tyś człowiek i Bóg prawdziwy,

Ty łączysz w Boskiej Osobie

dwie natury różne sobie. x2

Tyś świat stworzył, a świat Ciebie

nie poznał, mając wśród siebie:

idziesz dla jego zbawienia,

on Ci odmawia schronienia. x2

Za to u świata ubogich,

ale w czasach Twoich drogich,

pastuszków, którzy czuwali,

wzywasz, by Cię przywitali. x2

O szczęśliwi pastuszkowie!

Któż radość waszą wypowie;

czego ojcowie żądali,

wyście pierwsi oglądali. x2

Obietnica w raju dana,

dziś została wykonana;

Boże jakieś miłosierny!

W darach hojny, w słowach wierny. x2

Takeś świat ten umiłował,

żeś Syna nie żałował;

zesłałeś Go na cierpienia,

od samego narodzenia. x2

O Jezu, nasze Kochanie,

czemu nad niebios mieszkanie

przekładasz nędzę, ubóstwo

wyniszczasz Swoje Bóstwo. x2

Miłości to Twojej dzieło,

z miłości początek wzięło;

byś nas zrównał z Aniołami,

poniżasz się między nami. x2

Spraw to, Jezu, Boskie Dziecię,

niech Cię kochamy nad życie;

niech miłością odwdzięczamy,

miłość, której doznawamy. x2

Święta Panno, Twa przyczyna,

niech nam wyjedna u Syna,

by to Jego narodzenie

zapewniło nam zbawienie. x2

 

* Dwukrotnie śpiewamy dwa ostatnie wersy każdej zwrotki.

Więcej o: