Regulamin "Konkursu Klubu Pancernika 2007 - rysunek" zwany dalej Regulaminem

3. Czas trwania Konkursu

4. Zasięg terytorialny Konkursu

5. Warunki uczestnictwa w Konkursie

6. Zasady udziału w Konkursie

6.1.1 przesłanie samodzielnie wykonanej pracy plastycznej pod tytułem "Wasza podróż samochodem", przy czym każdy z uczestników może zgłosić do konkursu nie więcej niż jedną pracę.

6.1.2 nadesłanie łącznie z pracą prawidłowego zgłoszenia, tj. zgłoszenia zawierającego:

7. Nagrody i zasady ich przyznawania

7.1.1 Laureat I, II i III nagrody - wygrywa maskotkę Pancernika oraz fotelik samochodowy MAXI-COSI, dostosowany do wieku, wagi oraz wzrostu dziecka; będzie to fotelik: Fotelik Maxi-Cosi CabrioFix - dla dzieci w przedziale wagowym 0-13kg; Fotelik Maxi-Cosi Priori XP - dla dzieci w przedziale wagowym 9-18kg; Fotelik Maxi-Cosi Rodi XR - dla dzieci w przedziale wagowym 15-36kg. Foteliki, które będą przekazane laureatom, mogą mieć inny kolor niż te prezentowane na stronie internetowej konkursu.

7.1.2 Pozostałe najwyżej ocenione prace od miejsca 4 do 100 zostaną nagrodzone maskotkami Pancernika.

a. Ireneusz Stankiewicz - FKS,

b. Justyna Wacowska - Ślęzak - ITS

c. Magdalena Rodak - redaktor miesięcznika Dziecko

d. Marta Staniszewska - Kierownik artystyczny miesięcznika Dziecko

Rozstrzygnięcia Komisji zapadają większością głosów.

8. Ogłoszenie wyników Konkursu oraz wydanie nagród

9 Zapewnienie prawidłowości prowadzenia Konkursu

10 Odpowiedzialność Organizatora