1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Kiedy warto wykonać ozonowanie pomieszczeń?

W związku z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19, wzrosło zainteresowanie różnymi usługami dezynfekującymi. Zwiększa się świadomość ludzi dotycząca zagrożeń płynących z obcowania z drobnoustrojami. Co za tym idzie, szukają oni rozwiązań, które pomogą ograniczyć ryzyko zachorowania. Bezpieczną i bardzo skuteczną metodą jest ozonowanie pomieszczeń. Na czym polega ten rodzaj dezynfekcji? Jak się do niego przygotować i czy można wykonać go samodzielnie? Zapraszamy do lektury.

Co to jest ozon i jaka jest jego rola w dezynfekcji pomieszczeń?

Ozon to cząsteczka tlenu złożona z 3 atomów. To silny utleniacz – dlatego znalazł zastosowanie do dezynfekcji pomieszczeń.

Ozonowanie pomieszczeń należy poprzedzić przeczytaniem instrukcji. Ozonowanie przeprowadza się używając generatorów ozonu, które uwalniają gaz - ozon. Z łatwością roznosi się on po pomieszczeniu, docierając nawet do trudno dostępnych miejsc. Należy pamiętać, że o skuteczności procesu decyduje odpowiednie stężenie ozonu w pomieszczeniu, wynoszące 2-5 ppm. Dla wszystkich organizmów żywych taka dawka jest śmiertelna, dlatego zabija bakterie, wirusy i grzyby.

Najstarszy polski producent ozonatorów

Firma Koronaozon jest najstarszym polskim producentem ozonatorów powietrza. Są oparte na autorskiej technologii producenta – dlatego są bezawaryjne oraz bezpieczne - zarówno dla wyposażenia pomieszczeń jak i ludzi po ozonowaniu. Wysoka jakość ozonatorów Korona ma odzwierciedlenie w licznych referencjach dostępnych na stronie producenta.

embed

Etapy ozonowania:

1. Zabezpieczenie przedmiotów, roślin i zwierząt – utlenianie to proces, który powoduje „postarzanie” przedmiotów, dlatego konieczne jest ich odpowiednie zabezpieczenie. Najlepiej wynieść je z pomieszczenia, owinąć folią lub jakimkolwiek innym szczelnym materiałem. Stężenie ozonu podczas zabiegu jest wysokie, dlatego zarówno ludzie, zwierzęta, jak i rośliny nie mogą znajdować w pomieszczeniu.

2. Uszczelnienie pomieszczenia – ozon potrafi swobodnie się przemieszczać. Jest trujący, dlatego zadbać należy o zabezpieczenie pomieszczenia, aby uniemożliwić przedostawanie się gazu do pozostałych części budynku. Niekontrolowana migracja utrudnić może także osiągnięcie niezbędnego stężenia gazu. W związku z powyższym należy uszczelnić wszelkie otwory, dziury i szpary.

3. Uruchomienie generatora – zaleca się ustawić urządzenie możliwie jak najwyżej. Ozon jest cięższy od powietrza, dlatego opadając, pozwoli szybciej wypełnić pomieszczenie.

Czy ozonowanie pomieszczeń jest zdrowe?

Pomieszczenia, które zostały poddane ozonowaniu są bezpieczne. To ekologiczna metoda, która nie pozostawia szkodliwych produktów ubocznych (pod warunkiem użycia bezpiecznego ozonatora). Oczyszcza z wirusów, bakterii, grzybów czy roztoczy.

Inaczej jednak wygląda sprawa, jeśli chodzi o sam proces. Ozon wykazuje właściwości drażniące spojówki i drogi oddechowe. Powodować może m.in. kaszel, świszczący oddech, problemy z oddychaniem, czy zaczerwienienia spojówek. Ozonowanie pomieszczeń jest zatem bezpieczne pod warunkiem zachowania niezbędnych środków ostrożności i stosując się do zaleceń producenta urządzenia.

Jak bezpiecznie ozonować pomieszczenie?

Konieczne jest stosowanie się do poniższych zaleceń:

 • ludzie, zwierzęta i rośliny nie mogą znajdować się w ozonowanym pomieszczeniu,
 • pomieszczenia ozonowane muszą być dokładnie uszczelnione,
 • należy zabezpieczyć przedmioty, które nie muszą być poddane ozonowaniu,
 • zabrania się ozonować w pobliżu materiałów wybuchowych lub gazów palnych,
 • osoby z zaburzeniami węchu nie powinny wykonywać zabiegu ozonowania,
 • po ozonowaniu należy przewietrzyć pomieszczenie,
 • nie zaleca się korzystać z ozonowanego pomieszczenia przez okres min. 4 godzin,

Zachowanie ogólnych zasad BHP i stosowanie się do zaleceń pozwalają uniknąć niebezpiecznych dla zdrowia i życia konsekwencji.