Na jakie koszty przygotować się przy in vitro?

Zapłodnienie pozaustrojowe to coraz częściej jedyna szansa partnerów na poczęcie biologicznego potomka. Zmiany cywilizacyjne, stresujący tryb życia, nieprawidłowości anatomiczne czy inne zaburzenia powodują, że par, które rozważają przeprowadzenie zapłodnienia in vitro z roku na rok przybywa. Do podjęcia ostatecznej decyzji zwykle brakuje im jednak pewności, że ich sytuacja ekonomiczna pozwoli na sfinansowanie wszystkich niezbędnych aspektów zabiegu.

Jak przebiega procedura zapłodnienia in vitro?

Celem oszacowania kosztów, jakie może nieść ze sobą procedura zapłodnienia pozaustrojowego, należy w pierwszej kolejności poznać wszystkie jej etapy i możliwe scenariusze. W zależności od tego, w którym momencie procesu zapłodnienia pozaustrojowego znajdują się przyszli rodzice, koszty będą wiązały się badaniami, farmakologią, zabiegami, wizytami oraz procedurami laboratoryjnymi.

Przygotowanie do przeprowadzenia zapłodnienia in vitro musi zostać poprzedzone kwalifikacją medyczną. Zanim jednak do tego dojdzie, należy przeprowadzić u przyszłej matki badania AMH oraz FSH, natomiast u jej partnera wykonać seminogram komputerowy. Na podstawie wyników tych analiz, a także mając na uwadze inne czynniki lekarz prowadzący zdecyduje się na zakwalifikowanie pary do zabiegu lub zaproponuje inne rozwiązania.

Po uznaniu, że para starająca się o potomka może wziąć udział w procedurze zapłodnienia pozaustrojowego, lekarz zleci komplet kolejnych badań, których przeprowadzenie ma zminimalizować ryzyko niepowodzenia całego procesu. Będą to więc badania standardowe takie, jak cytologia czy badanie piersi, ale także wymazy z dróg rodnych, posiewy bakteriologiczne i mykologiczne oraz badania wirusologiczne.

Następnym etapem procedury zapłodnienia in vitro jest punkcja jajników, zapłodnienie pozaustrojowe oraz transfer zarodków. Zwykle osoby rozważające wzięcie udziału w zabiegu skupiają się jedynie na samej cenie właśnie tego etapu, który rzeczywiście jest najdroższy, ale zapominają o tym, że koszty farmakologii oraz wizyt kontrolnych, których w zależności od przebiegu całej procedury może być kilka, a nawet kilkanaście potrafią znacznie podnieść ogólny koszt zabiegu.

Ile kosztuje zapłodnienie in vitro?

W nawiązaniu do wyszczególnionych wyżej etapów procedury zapłodnienia pozaustrojowego, trzeba zaznaczyć, że każde badanie, analiza laboratoryjna czy wizyta u lekarza prowadzącego wiążą się z określonymi kosztami. Szacunkowe opłaty za każde z wymienionych działań przedstawiamy poniżej.

Etap przed kwalifikacją do zapłodnienia in vitro:

  •  Badanie AMH (Anty Mullerian Hormon) - ok. 180 zł
  •  Badanie FSH (Hormon folikulotropowy) - ok. 30 zł
  •  Seminogram komputerowy - ok. 180 zł

Etap po zakwalifikowaniu do zabiegu in vitro:

  •  Badanie cytologiczne i badanie piersi - ok. 250 zł
  •  Badanie wirusologiczne - ok. 150 zł
  •  Posiew bakteriologiczno - mykologiczny - ok. 250 zł
  •  Wymazy z dróg rodnych - ok. 200 zł

Ogólny koszt badań na tym etapie procedury zapłodnienia pozaustrojowego uzależniony jest od zestawu czynników skierowanych przez lekarza do analizy oraz oczywiście od miejsca, w którym para zdecydowała się poddać zabiegowi. Podsumowanie powyższych badań standardowo nie powinno jednak przekroczyć kwoty 1000 zł.

Etap transferu zarodków:

  •  Punkcja jajników celem pobrania komórek jajowych - ok. 1500 zł
  •  Zapłodnienie in vitro, hodowla i witryfikacja zarodków - ok. 3500 zł
  •  Transfer zarodków - ok. 1000 zł

Kolejnymi kosztami, na które powinni się przygotować przyszli rodzice są koszty przechowywania zarodków, koszty związane z farmakoterapią oraz koszty wizyt wstępnych i kontrolnych. Celem ułatwienia pacjentom zorientowania się we wszystkich opłatach, niektóre kliniki leczenia niepłodności przygotowały specjalne pakiety do wyboru oraz oczywiście szczegółowe cenniki tak, jak na przykład Klinika INVICTA: https://www.klinikainvicta.pl/leczenie-nieplodnosci/cennik-uslug/.

Wszystkie powyższe koszty pojawiające się na poszczególnych etapach procedury zapłodnienia pozaustrojowego są oczywiście orientacyjne. Ciężko bowiem przewidzieć, które badania czy analizy będą niezbędne w przypadku każdej starającej się o dziecko pary.

Dofinansowanie in vitro - czy jest możliwe?

Szacunkowy koszt wykonania procedury in vitro to od 10 000 do nawet 25 000 zł. Wszystko uzależnione jest oczywiście od indywidualnej sytuacji zdrowotnej obojga partnerów oraz od tego na jak bardzo rozszerzoną ofertę kliniki się zdecydują. Niemniej koszt jednorazowego zabiegu może być dla niektórych par ciężki do zaakceptowania. Z myślą o nich powstał Miejski program in vitro dający możliwość pokrycia mniejszej lub większej części kosztów, które będą zmuszeni przyjąć na siebie przyszli rodzice. Zwykle to dofinansowanie oscyluje w granicach 5000 zł.

Zanim jednak partnerzy zdecydują się na zapłodnienie in vitro w przekonaniu, że otrzymają do zabiegu dofinansowanie, powinni sprawdzić, czy wybrana przez nich klinika bierze udział w programie. Więcej na temat wytycznych można znaleźć na stronie: https://www.klinikainvicta.pl/miejski-program-in-vitro/.

Bez względu na to, czy para, która zdecyduje się na zapłodnienie pozaustrojowe otrzyma dofinansowanie czy też nie, koszty, które wiążą się z każdym etapem tej procedury mogą być dla przyszłych rodziców nie do udźwignięcia. Decyzję o przystąpieniu do zabiegu trzeba zatem poprzedzić dokładnym zaplanowaniem wydatków, a także poszukać oszczędności, choćby w dojazdach do wybranej kliniki. Oczywistym jest natomiast fakt, że perspektywa poczęcia upragnionego dziecka, potrafi skutecznie zrekompensować wszystkie wyrzeczenia.