UWAGA: Konkurs!

Po raz pierwszy grając Na Przerwie możesz coś wygrać. I to nie byle co - sprzęt komputerowy!

Jeśli lubisz grać w nasze gierki, to mamy idealny konkurs dla Ciebie! Do wygrania zestaw gadżetów komputerowych (klawiatura, myszka i głośniki ), do rozdania mamy pięć takich zestawów :

Co zrobić, żeby wygrać? Wybierz swoją ulubioną gierkę z naszego serwisu NaPrzerwie.pl i przyślij nam link do tej gierki. W mailu napisz także, dlaczego właśnie ta gra jest Twoją ulubioną (1-2 zdania) .

Linki i uzasadnienia prosimy przesłać na adres konkurs.na.przerwie@g.pl do 19 października 2008 (w mailu należy także podać imię, nazwisko i adres , na który ma zostać przesłana nagroda).

Na podstawie Waszych maili stworzymy także ranking najpopularniejszych gierek NaPrzerwie.pl

Nagrody w konkursie funduje:

Regulamin konkursu "Na Przerwie - Twoja ulubiona gierka"

§ 1

1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Na Przerwie - Twoja ulubiona gierka" ("Konkurs") jest Agora S.A., z siedzibą w Warszawie przy ul. Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, oraz Sieć Salonów Komputerowych Reactor ("Organizator").

2. Konkurs zostanie przeprowadzony na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.gazeta.pl ("Portal"), w terminie od 06 października 2008 roku do 19 października 2008 roku.

3. Z udziału w Konkursie są wykluczeni pracownicy Organizatora (Agora i Reactor) oraz członkowie ich rodzin.

§ 2

1. Zadaniem uczestników Konkursu będzie wybranie najbardziej ulubionej gry z Serwisu Naprzerwie ( http://www.naprzerwie.pl/naprzerwie/0,0.html ) i uzasadnienie w kilku słowach swojego wyboru. W odpowiedzi prosimy o podanie linku do gierki z Serwisu. Inne gierki nie będą brane pod uwagę. Odpowiedzi prosimy przesyłać najpóźniej do 19.10.2008 na adres: konkurs.na.przerwie@g.pl . W mailu należy także podać: imię i nazwisko wraz z adresem pocztowy, na który ma zostać przesłana nagroda.

§ 3

1. Zwycięzcami Konkursu zostanie 5 uczestników Konkursu, którzy spełnili wymagania § 2 pkt 1 i których maile zostaną zarejestrowane jako 50, 100, 150, 200, 250. Jeśli mail, który zostanie zarejestrowany jako 50, 100, 150, 200, 250 nie będzie zawierał odpowiedzi, wygrywa następny zarejestrowany.

2. Konkurs kończy się posiedzeniem jury, które ustala 5 zwycięzców Konkursu.

3. Jury będzie obradować w redakcji Portalu.

§ 4

1. Nagrodą w Konkursie jest 5 zestawów gadżetów komputerowych składających się z:

a) Klawiatura Genius kb220,

b) Mysz Genius ergo 520,

c) Głośniki sp-f350,

2. Organizator ogłosi wyniki Konkursu na stronie konkursowej Portalu do 22 października 2008 roku.

3. Nagroda będzie wysłana pocztą lub pocztą kurierską na koszt Organizatora na adres pocztowy podany w mailu zwycięzcy Konkursu.

4. W celu dokonania identyfikacji zwycięzcy, przy odbiorze nagrody winien on okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

5. W przypadku nie odebrania przez zwycięzcę nagrody w terminie do 30 dni od wysłania przez Organizatora, prawo do nagrody konkursowej wygasa. Nagroda nie odebrana w wyżej wymienionym terminie zostaje do dyspozycji Organizatora.

6. Nagroda konkursowa będzie wydana wyłącznie w postaci określonej niniejszym regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 5

Regulamin Konkursu jest zamieszczony na stronach Portalu.

§ 6

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora pod adresem: Agora S.A., "Portal Gazeta.pl", ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, z dopiskiem "Na przerwie ", w terminie 14 dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane.

3. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji będzie ostateczna.

§ 7

Uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926) w celach prowadzenia Konkursu, wyłaniania i ogłaszania zwycięzców, przyznawania nagród, wydawania, odbioru i rozliczania nagród.

§ 8

1. Ewentualne spory, mogące wyniknąć między Organizatorem Konkursu a jego uczestnikami będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Warszawie.

2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany zasad niniejszego regulaminu. Zmiany w regulaminie zaczną obowiązywać z chwilą opublikowania ich na stronie internetowej Portalu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 06 października 2008 roku

4. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany niniejszego regulaminu.

Więcej o: