Łucznik

Zestrzel wszystkie tarcze znajdujące się na ekranie gry. Wybierz jeden z dwóch trybów zabawy, dobierz łuk i rozpocznij zabawę w Łuczniku!

Żadna z widocznych na ekranie tarcz nie może dotrzeć do wyznaczonej strefy strzału. Jeśli nie zdołacie zatrzymać którejś z nich, poniesiecie porażkę. Za wszelką cenę nie dopuśćcie tarcz do strefy!

Wskazówka: Do sterowania potrzebujecie myszki. Lewy przycisk myszy odpowiada za strzelanie. Strzelać możecie tylko z wyznaczonej, zaciemnionej strefy.

Podobne gry:

Gdzie jest mój delfin

Wieża do nieba

Złodziej czasu

Więcej o: