1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Na początku była wyobraźnia

"Wyobraźnia jest początkiem tworzenia. Wyobrażasz sobie to, czego pragniesz, chcesz tego, co sobie wyobraziłeś, i w końcu tworzysz to, czego chcesz" - George Bernard Shaw Wszyscy rodzimy się kreatywnymi geniuszami. Jako dzieci nieustannie pytamy i szukamy odpowiedzi. Szybko się uczymy i chłoniemy otaczającą nas rzeczywistość. W okresie dorastania sytuacja nagle ulega zmianie. Poziom naszej kreatywności drastycznie spada. Jaka jest tego przyczyna i czy kreatywność da się odbudować?

Naukowcy z NASA przeprowadzili eksperyment na grupie 1600 dzieci między 4 i 5 rokiem życia. Test miał na celu sprawdzenie umiejętności znajdowania różnych innowacyjnych rozwiązań wskazanych problemów.Wyobraźnią na poziomie geniuszu mogło pochwalić się aż 98% dzieci! Naukowcy byli tak zaskoczeni, że postanowili zbadać jeszcze raz te same
dzieci, kiedy miały 10 lat. Wyniki pokazały, że już tylko 30% dzieci wykazało ten sam poziom kreatywności co wcześniej. Badania dowiodły więc, że potencjał twórczy zmniejsza się z biegiem lat!


Pewne siebie dzieci to kreatywne dzieci!


Zdolność kreatywnego myślenia jest czymś, z czym każdy z nas przychodzi na świat. Jako dzieci korzystamy z tej umiejętności przy podejmowaniu praktycznie wszystkich decyzji. Dlaczego, zamiast rozwijać swoje fenomenalne zdolności, dzieci zaczynają je tracić? Sir Ken Robinson, ekspert w dziedzinie edukacji i lider w rozwoju kreatywności, uważa, że
„winę za to ponosi standaryzowana edukacja, oparta na współzawodnictwie i ocenie dzieci, kształtująca u nich szablonowe myślenie, zabijająca tym samym to, co mają najpiękniejszego: dziecięcą kreatywność i wyobraźnię”. Sir Ken Robinson zwraca uwagę na to, że „Kreatywność jest teraz w edukacji tak samo istotna jak nauka pisania i czytania. I powinniśmy traktować je na równi”. Dowodzi on, że wyobraźnia i kreatywność ułatwiają zapamiętywanie i efektywną naukę. Należałoby więc stosować takie
metody pracy, które sprzyjają twórczemu myśleniu. Dlatego tak ważny jest entuzjazm zarówno rodziców, jak i nauczycieli oraz traktowanie z szacunkiem wszelkich objawów twórczości u dzieci. Dziecko powinno być przekonane o tym, że samo potrafi stworzyć coś nowego, wyjątkowego. Tylko wtedy można wychować je na twórcę, a nie odtwórcę.

Wyobraźnię można „odbudować”


Na szczęście, nawet pomimo przejścia przez system edukacji i wychowaniu w niesprzyjającym kreatywności środowisku, jesteśmy w stanie nadal wyćwiczyć wyobraźnię. Da się ją udoskonalać tak jak pamięć czy kondycję fizyczną, a korzyści z jej stosowania wykraczają daleko poza kreatywne rozwiązywanie problemów. Dowiedziono, że używanie wyobraźni ułatwia nie tylko zapamiętywanie i efektywną naukę. Dzięki niej jesteśmy w stanie sprawniej myśleć, improwizować i radzić sobie w nowych sytuacjach.
Historia pokazuje zresztą, że gdyby nie kreatywność, ludzkość nadal mieszkałaby w jaskiniach. To wyobraźnia i twórcze podejście zrewolucjonizowały świat.


Nie bój się porażek

Aby rozwijać swój twórczy potencjał, powinniśmy skupić się na zdobywaniu wiedzy i zwiększeniu sprawności myślenia. Nie należy bać się porażek oraz tego, co powiedzą inni. Eksperymentujmy, twórzmy, próbujmy. Wymyślajmy jak najwięcej rozwiązań, z których docelowo wybierzemy te najlepsze. Dobrze wybrać te aktywności, które sprawiają nam przyjemność. Naszą umysłową elastyczność rozwija nauka, np. języków
obcych lub czytanie książek. Dzięki czytaniu uruchamiamy emocje, myślimy obrazami. Warto również praktykować intensywny trening skojarzeń, który uważany jest za najważniejszą operację myślową, przydatną w tworzeniu nowatorskich pomysłów. Taki trening może łączyć przyjemne z pożytecznym, na przykład podczas gry w Scrabble.
Chcąc być kreatywnym, warto mieć optymistyczne podejście do życia i koncentrować się na własnych możliwościach. Jeśli my sami nie uwierzymy, że jesteśmy kreatywni, nic nie będzie w stanie odblokować uśpionych w nas pokładów wyobraźni.