Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodziców

Zdrowie, bezpieczeństwo i prawidłowy rozwój dziecka to wartości bezcenne dla każdego rodzica. Wspierając dobre wybory rodziców w kwestii żywienia, czy pielęgnacji niemowląt i małych dzieci, Instytut Matki i Dziecka od ponad 60 lat buduje standardy i normy bezpieczeństwa wyrobów przeznaczonych dla najmłodszych. Sięgając po artykuły oznaczone symbolem pozytywnej opinii Instytutu, rodzice mogą być pewni, że ich maluchy otrzymują produkty najwyższej jakości.

W dobie nadmiaru informacji oraz kryzysu autorytetów, opinia zwykłych konsumentów, rodziny i znajomych jest najchętniej wykorzystywanym i najbardziej wiarygodnym źródłem informacji, zaraz po własnym doświadczeniu – stwierdza dr Jolanta Tkaczyk, ekspert w dziedzinie zachowań konsumentów z Akademii Leona Koźmińskiego. - Nie oznacza to wcale, że źródła formalne, takie jak rekomendacje instytutów naukowo-badawczych nie są brane pod uwagę przy wyborze produktów, a wprost przeciwnie. Wpływ rekomendacji instytucji dokonuje się jednak na dalszym etapie procesu podejmowania decyzji o zakupie, a mianowicie na etapie porównywania produktów konkurencyjnych.

Jak pokazują badania przeprowadzone przez dr Jolantę Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego oraz Aleksandrę Świebodę z Instytutu Matki i Dziecka przy wsparciu Żywiec Zdrój, 54% matek dzieci w wieku 0-6 lat, kupując dla nich produkty często szuka rekomendacji znanych organizacji lub instytucji medyczno-naukowych, 69% ma zaufanie do tych rekomendacji, 72% uważa, że przyznając rekomendację instytucje te kierują się ekspercką wiedzą, a blisko 80% jest zazwyczaj zadowolona z produktów, które taką rekomendacje posiadają (Wykres 1).

Wykres nr 1. Postawy wobec rekomendacji znanych organizacji i instytutów medyczno-naukowych (odpowiedzi w %)

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodzicówPozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodziców materiały prasowe

Źródło: Badania dr Jolanty Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego i Aleksandry Świebody z Instytutu Matki i Dziecka, zrealizowane przy wsparciu Żywiec Zdrój przez Kantar MillwardBrown w maju 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1001 matek z dziećmi w wieku 0-6 lat. Pytanie: w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami?

Rekomendacja instytucji ma największe znaczenie w przypadku żywności i napojów (81% wskazań) oraz kosmetyków (68% wskazań, wykres 2).

Wykres 2. Znaczenie rekomendacji instytucji w poszczególnych kategoriach kupowanych produktów (odpowiedzi w %)

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodzicówPozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodziców materiały prasowe

Źródło: Badania dr Jolanty Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego i Aleksandry Świebody z Instytutu Matki i Dziecka, zrealizowane przy wsparciu Żywiec Zdrój przez Kantar MillwardBrown w maju 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1001 matek z dziećmi w wieku 0-6 lat. Pytanie: Przy wyborze których produktów dla dzieci w wieku 0-6 lat najistotniejsza jest dla Pani rekomendacja znanych organizacji lub instytucji medyczno-naukowych ? Badani mogli wybrać maksymalnie 3 odpowiedzi.

Instytut Matki i Dziecka jest w opinii konsumentek najbardziej znaną instytucją rekomendującą produkty dla dzieci, a jego oznaczenie jest rozpoznawalne przez 94% z nich.

 Pozytywna opinia gwarancją bezpieczeństwa

Instytut Matki i Dziecka jest najstarszą jednostką w kraju prowadzącą działalność z zakresu opiniowania produktów dedykowanych potrzebom kobiet i dzieci. Dr n. med. Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu Matki i Dziecka podkreśla - Doświadczenia na polu opiniowania sięgają lat powojennych, kiedy współpraca nawiązana z przemysłem w zakresie opracowania receptur produktów, stanowiła rozwiązanie najpilniejszych potrzeb zdrowotnych takich jak np. niedożywienie niemowląt. Gdy czasy się zmieniły, zmieniła się też rola Instytutu w tym zakresie. Dziś zajmujemy się działalnością opiniodawczą i związanym z nią szeroko rozumianym poradnictwem, która idealnie wpisuje się w realizowaną od pokoleń misję prozdrowotnej edukacji w zakresie zdrowia publicznego.

W ramach działalności opiniodawczej, Instytut otrzymuje rocznie ok. 400 wniosków o pozytywne zaopiniowanie produktów. Około 300 zapytań może liczyć na pozytywny przebieg procesu opiniowania i efekt w postaci pozytywnej opinii, choć wiele z produktów musi podczas tego procesu przejść istotne zmiany.

Większość, bo blisko 70% pozytywnie wydanych opinii, dotyczy produktów użytkowych, takich jak wózki, pieluchy lub ubranka dla dzieci, ponad 20% opinii dotyczy kosmetyków i środków piorących i tylko ok. 10% to pozytywne opinie wydane produktom żywnościowym. Z wnioskami, które zostają odrzucone jest dokładnie odwrotnie. Wśród ok. 100 produktów, które nie zostają zakwalifikowane do dalszych badań, najwięcej – bo aż 55% – dotyczy produktów z zakresu żywienia – mówi Aleksandra Świeboda, Kierownik Działu Ocen i Rozwoju Współpracy w Instytucie Matki i Dziecka.

Instytut Matki i Dziecka, zgodnie z rekomendacjami Światowej Organizacja Zdrowia, zaleca w żywieniu najmłodszych dzieci żywność naturalną, świeżą, mało przetworzoną oraz wodę dobrej jakości. Dlatego niewiele produktów żywnościowych z uwagi na ich technologię produkcji może zostać zakwalifikowanych do oceny. –tłumaczy prof. nadzw. dr hab. Halina Weker, Kierownik Zakładu Żywienia Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie.

Proces opiniowania - na czym właściwie polega?

Jakość i bezpieczeństwo produktu to dla rodziców decydujące kryteria zakupu produktów dla dzieci. Rekomendacja sprawdzonej instytucji staje się więc cenną wskazówką dla rodziców, mających wątpliwości dotyczące produktów dla swoich pociech - dodaje dr Jolanta Tkaczyk, ekspert ds. zachowań konsumenckich  z Akademii Leona Koźmińskiego.

Merytoryczną podstawę opinii wydawanych przez Instytut Matki i Dziecka stanowią aktualne przepisy prawa obowiązujące w Polsce oraz w Unii Europejskiej, standardy medyczne i zalecenia dotyczące niemowląt, dzieci, kobiet w okresie ciąży i laktacji, wytyczne konsultanta krajowego do spraw pediatrii i neonatologii oraz towarzystw pediatrycznych, a także wyniki badań naukowych. Wszystkie opinie Instytutu wydawane są w ramach ściśle zdefiniowanych i przejrzystych procedur, objętych certyfikatem ISO 9001:2008 i podlegających niezależnym, regularnym audytom.

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka jest efektem pracy zespołu złożonego ze specjalistów z różnych dziedzin. W zakresie żywienia zależnie od rodzaju produktu są to przede wszystkim pediatrzy, gastroenterolodzy i dietetycy oraz psycholodzy, ginekolodzy i neonatolodzy. Proces badawczy obejmuje pogłębione analizy dokumentacji dostarczonej przez producentów, dotyczącej jakości i pochodzenia surowców, procesu produkcji oraz jakości produktu gotowego oraz ocenę sensoryczną produktu końcowego. Niezbędnym warunkiem uzyskania pozytywnej opinii jest również przeprowadzana przez ekspertów Instytutu wizytacja i ocena kontrolna zakładu produkcyjnego

Wydawane przez ekspertów opinie uwzględniają nie tylko bezpieczeństwo zdrowotne produktów, ale także aspekt przeznaczenia wiekowego. Produkty ze znakiem Instytutu są odpowiednie dla wskazanej grupy odbiorców i wspierają harmonijny rozwój dziecka.

W zależności od złożoności produktu, badanie trwa zwykle od 4 do 10 tygodni. Opinia wydawana jest na okres 3 lat, podczas których produkt podlega stałej obserwacji. Wybierając produkty oznaczone logo Instytutu Matki i Dziecka, rodzice mogą mieć pewność, że zostały one dokładnie sprawdzone , charakteryzują się najwyższą jakością oraz odpowiednimi walorami odżywczymi, dostosowanymi do wieku najmłodszych.

Dobre wybory dla dobra dziecka

Istotnym wydarzeniem dla działalności opiniodawczej stało się uruchomienie serwisu dla rodziców epozytywnaopinia.pl, gdzie można nie tylko znaleźć wszystkie produkty posiadające pozytywną opinię Instytutu, ale skorzystać z wiedzy i doświadczenia ekspertów, którzy radzą jak dokonywać mądrych, świadomych wyborów czyli jakimi kryteriami kierować się i w jaki sposób wybierać najlepsze, najbezpieczniejsze produkty dla dzieci.

Portal Epozytywnaopinia.pl powstał z myślą o rodzicach, którzy poszukują wiarygodnych informacji dotyczących wybierania bezpiecznych artykułów, zdrowego odżywiania i prawidłowego rozwoju dziecka. Serwis  to przede wszystkim baza wszystkich produktów, które uzyskały pozytywna opinię Instytutu Matki i Dziecka oraz źródło wiedzy dotyczącej okresu ciąży i rodzicielstwa. Jak wyjaśnia dr Tomasz Maciejewski, Dyrektor Instytutu - W sieci znajduje się mnóstwo stron o podobnej tematyce. Celem Instytutu jest jednak stworzenie kompendium wiedzy dla rodziców, którzy szukają merytorycznych treści na wysokim poziomie.  epozytywnaopinia.pl to miejsce, w którym eksperci Instytutu - lekarze, specjaliści i naukowcy dzielą się z rodzicami doświadczeniem zdobytym w trakcie wielu lat opiniowania i zwracają uwagę na kryteria, które są stosowane w procesie opiniowania. Dzięki temu rodzice mogą dokonywać świadomych i mądrych wyborów, a tym samym wspierać swoje dzieci w harmonijnym rozwoju.

***

O instytucji

Instytut Matki i Dziecka jest jednostką naukowo-badawczą. Posiada 60-letnią tradycję i znaczący dorobek znany w kraju i na forum międzynarodowym. Został powołany uchwałą Rady Ministrów w 1951 r. i od tego czasu nieprzerwanie uczestniczy w rozwiązywaniu problemów zdrowotnych i społecznych matek, dzieci i młodzieży. 

O badaniu

Badanie zostało przygotowane przez dr Jolantę Tkaczyk z Akademii Leona Koźmińskiego i Aleksandrę Świebodę z Instytutu Matki i Dziecka, a zrealizowane  przy wsparciu Żywiec Zdrój przez Kantar MillwardBrown w maju 2018 roku na reprezentatywnej próbie 1001 matek z dziećmi w wieku 0-6 lat. Próba ważona do populacji Polski w oparciu o parametry: wielkość zamieszkania i województwo.

Pozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodzicówPozytywna opinia Instytutu Matki i Dziecka wspiera wybory rodziców materiały prasowe