KAMIENIE MILOWE W BADANIACH NAD MLEKIEM MAMY OSIĄGNIĘCIA NAUKOWCÓW NUTRICIA, KTÓRE ZAPOCZATKOWAŁY NOWE ROZWIĄZANIA W ŻYWIENIU NIEMOWLĄT

Czy wiesz, że 24 lata temu Zespół Badawczy NUTRICIA jako pierwszy na świecie odkrył krótko- i długołańcuchowe oligosacharydy w mleku matki? Dzięki wieloletnim badaniom nad pokarmem kobiecym naukowcy z całego świata nie mają wątpliwości - mleko mamy jest złotym standardem żywienia niemowląt. Dlaczego mleko kobiece jest najlepszym pokarmem dla niemowlęcia? Na czym polega wyjątkowość jego składu? Na czym polega wieloletni wkład zespołu badawczego NUTRICIA w prace nad poznaniem składników mleka kobiecego i jego właściwości? Odpowiedzi na te pytania (i wiele innych) znajdą Państwo w poniższym materiale.

I. NIEDOŚCIGNIONY WZORZEC

Unikalne składniki w odpowiednich ilościach i proporcjach, zmiana składu w zależności od fazy laktacji, pory czy długości pojedynczego karmienia, a także etapu rozwoju dziecka - to wszystko sprawia, że mleko mamy jest pokarmem idealnym. Pokarm kobiecy w pełni zaspokaja potrzeby niemowlęcia w pierwszych miesiącach jego życia i dostarcza składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego rozwoju młodego organizmu.

Właśnie dlatego eksperci Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zalecają wyłączne karmienie piersią przez 6 pierwszych miesięcy życia dziecka i jego kontynuację do ok. 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzeniu diety niemowlęcia.

II. OSIĄGNIĘCIA NUTRICIA W BADANIACH NAD MLEKIEM MAMY

Mleko mamy to niedościgniony wzorzec, który nieprzerwanie stanowi dla naukowców obiekt badań. Badacze nieustannie analizują skład pokarmu kobiecego i dokonują w tej dziedzinie nowych odkryć w zakresie składników i ich właściwości oraz wpływu na młody, rozwijający się organizm dziecka.

Analizą unikalnego pokarmu, jakim jest mleko matki, zajmują się naukowcy z całego świata, także z Centrum Badań NUTRICIA (NUTRICIA Research). Na przestrzeni lat za pomocą najnowocześniejszego sprzętu analitycznego oraz dzięki współpracy z wieloma organizacjami badawczymi udało im się dokonać wielu znaczących odkryć - poznać komponenty składu mleka matki i ich wpływ na poszczególne układy w organizmie niemowlęcia. Jako pierwsi na świecie odkryli m.in. obecność w mleku matki długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych oraz krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów.

DOKONANIA NAUKOWCÓW Z CENTRUM BADAŃ NUTRICIA: lata 70.

Otwarcie Centrum Badań NUTRICIA.

Badania nad mlekiem matki

1982

Zespół Badawczy NUTRICIA jako pierwszy na świecie odkrył obecność w mleku matki długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCPUFA) 1994

Zespół Badawczy NUTRICIA jako pierwszy na świecie odkrył krótko- i długołańcuchowe oligosacharydy w mleku matki 1997

Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył, że profil oligosacharydów w mleku matki jest indywidualnie specyficzny 

W mleku pobranym losowo od różnych kobiet można znaleźć nawet 130 różnych oligosacharydów 2001

Odkrycie oligosacharydów w mleku matki, które korzystnie wpływają na mikrobiotę jelitową i układ odpornościowy, zainspirowało do opracowania przez NUTRICIA unikalnej, opatentowanej mieszanki galakto- i fruktooligosacharydów (scGOS/lcFOS) w stosunku Obecnie

Zespół Badawczy NUTRICIA kontynuuje badania nad mlekiem matki, skupiając się na trzech aspektach tego pokarmu - składzie, strukturze i funkcjonalności III. SKŁAD POKARMU KOBIECEGO

Mleko mamy to podstawa żywienia niemowlęcia w 1. roku życia. Jest idealną kompozycją węglowodanów, tłuszczów, białek, witamin (poza D i K, które należy suplementować zgodnie z zaleceniami lekarza), składników mineralnych oraz modulatorów odporności. Przeciwciała, żywe komórki, enzymy i hormony czynią pokarm kobiecy niedoścignionym, idealnym pożywieniem, kompleksowo odpowiadającym na potrzeby dziecka.

Co ciekawe, nie ma jednego wzorca mleka kobiecego. Jego skład różni się między mamami w zależności od wielu czynników - stanu zdrowia, sposobu żywienia, genów czy otaczającego środowiska, a nawet płci dziecka.

SKŁADNIKI MLEKA MAMY TO PRZEDE WSZYSTKIM:

WODA

Dzięki jej zawartości pokarm kobiecy zaspokaja pragnienie niemowlęcia karmionego wyłącznie piersią. LIPIDY

Stanowią główne źródło energii. Wśród nich wyróżnia się długołańcuchowe wielonienasycone kwasy tłuszczowe, ważne dla rozwoju mózgu i wzroku. WĘGLOWODANY, W TYM OLIGOSACHARYDY

Mleko mamy zawiera głównie laktozę, czyli cukier mleczny, drugi co do wielkości stały składnik mleka kobiecego.

Oligosacharydy są wyjątkowo złożonymi związkami. To trzeci co do wielkości stały składnik pokarmu kobiecego, który selektywnie odżywia i stymuluje wzrost oraz aktywność pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowym niemowlęcia, a dzięki temu - wspiera rozwój i funkcjonowanie układu odpornościowego.

Oligosacharydy mleka matki stanowią kompozycję ponad 1000 różnych krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1. BIAŁKA

Główny budulec dla rosnącego organizmu. Niektóre białka, tj. przeciwciała, stanowią barierę ochronną przed bakteriami i wirusami - ochraniają i wzmacniają układ odpornościowy oraz pokarmowy.

BAKTERIE

Mleko mamy zawiera niewielkie ilości żywych bakterii.

W 2003 roku Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył w mleku kobiecym korzystne bakterie, takie jak pałeczki kwasu mlekowego i bifidobakterie. IV. WIEDZA NAUKOWA EKSPERTÓW NUTRICIA JAKO PODSTAWA TWORZENIA RECEPTUR MLEK MODYFIKOWANYCH

Chociaż pokarm kobiecy to najlepsze pożywienie dla niemowlęcia, zdarzają się sytuacje, w których mama nie może karmić piersią. Właśnie dlatego mleko mamy jest dla naukowców inspiracją przy opracowywaniu receptur mlek modyfikowanych. Chociaż skład mleka modyfikowanego nigdy nie przewyższy bogactwa pokarmu kobiecego, to wiedza zdobyta przez zespół naukowców NUTRICIA na temat złożoności składu mleka mamy pozwala dopasować recepturę mieszanek mleka modyfikowanego do potrzeb dziecka.

Nauka i wiedza naukowa ekspertów NUTRICIA stanowią podstawę do tworzenia receptur mlek modyfikowanych. Badania nad unikalnym pokarmem mamy pozwalają na opracowywanie kolejnych rozwiązań oraz ustanawianie nowych kamieni milowych w rozwoju produktów dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią.

V. KARMIENIE PIERSIĄ W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

1.      Czym są oligosacharydy zawarte w mleku kobiety? Czy występują też w pokarmie innych gatunków?

Oligosacharydy to swoista kompozycja występująca w mleku kobiecym. W mleku produkowanym przez inne gatunki wykryto zaledwie ich śladowe ilości. Ten trzeci co do wielkości stały składnik mleka matki selektywnie odżywia oraz stymuluje wzrost i aktywność pożytecznych bakterii w przewodzie pokarmowym niemowlęcia. Od lat prowadzone są badania, które mają na celu rozszyfrowanie składników mleka matki. W 1994 roku Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył prebiotyczne oligosacharydy w mleku kobiecym, których główną funkcją jest odżywienie i stymulacja wzrostu pożytecznych bakterii w układzie pokarmowym niemowlęcia. W 2001 roku, inspirując się oligosacharydami mleka matki, NUTRICIA opatentowała i jako pierwsza dodała do mlek modyfikowanych unikalną kompozycję krótko- i długołańcuchowych oligosacharydów scGOS/lcFOS (9:1).

2.      Czy wszystkie oligosacharydy są jednakowe?

Nie. Te wyjątkowe złożone związki występujące w mleku mamy mają różną masę cząsteczkową, która jest zależna od długości łańcucha pojedynczego oligosacharydu. Co ważne, wyróżnia się oligosacharydy krótkołańcuchowe (sc. short chain) i długołańcuchowe (lc. long chain), które występują w pokarmie kobiecym w stosunku 9:1 i jest ich ponad 1000. Dzięki odkryciu oligosacharydów w mleku kobiecym w 2001 naukowcy NUTRICIA, inspirując się badaniami nad składem mleka matki, stworzyli wyjątkową kompozycję galaktooligosacharydów i fruktooligosacharydów scGOS/lcFOS w stosunku ilościowym 9:1, tak aby masa cząsteczek scGOS/IcFOS była zbliżona do cząsteczek oligosacharydów mleka kobiecego.

3.      Czym są oligosacharydy scGOS/lcFOS? Jak doszło do ich odkrycia?

W 1994 roku Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył oligosacharydy w mleku matki. 7 lat później, inspirując się badaniami nad składem pokarmu kobiecego, naukowcy NUTRICIA stworzyli kompozycję scGOS/lcFOS (9:1), czyli unikalne połączenie krótkołańcuchowych (sc.) galaktooligosacharydów (GOS) i długołańcuchowych (lc.) fruktooligosacharydów (FOS) w stosunku ilościowym 9:1, tak aby ich masa była zbliżona do cząsteczek oligosacharydów mleka kobiecego. Już w 2004 roku eksperci z EFSA (Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności) potwierdzili bezpieczeństwo stosowania oligosacharydów scGOS/IcFOS (9:1).

Według autorytetów naukowych kompozycja krótkołańcuchowych (sc.) galaktooligosacharydów (GOS) i długołańcuchowych (lc.) fruktooligosacharydów (FOS), czyli scGOS/lcFOS, w stosunku 9:1 jest najlepiej przebadaną grupą oligosacharydów. Powstało już 55 publikacji naukowych na temat kompozycji oligosacharydów scGOS/IcFOS (9:1) potwierdzonych największą liczbą badań klinicznych (w tym badań z randomizacją).

4.      Czy oligosacharydy GOS/FOS są dodawane do mleka modyfikowanego dlatego, że najłatwiej je uzyskać?

Nie. Warto pamiętać, że każda matka ma wyjątkowy, swoisty dla niej skład mleka. Dotyczy to m.in. również oligosacharydów, których kompozycja w pokarmie kobiecym to 1000 różnych zarówno krótko-, jaki i długołańcuchowych oligosacharydów w stosunku 9:1. Oligosacharydy - jako składnik nieobowiązkowy mleka modyfikowanego - muszą być bezpieczne dla niemowlęcia. Warunek ten został spełniony przez kompozycję oligosacharydów scGOS/lcFOS, opatentowaną przez NUTRICIA, co potwierdzono największą liczbą badań klinicznych. Masa cząsteczek oligosacharydów scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 jest zbliżona do cząsteczek oligosacharydów mleka kobiecego.

5.      Co to jest HMO (ang. Human Milk Oligosaccaride)?

HMO jest skrótem od angielskiego Human Milk Oligosaccarides. Są to oligosacharydy mleka kobiecego, które zostały odkryte już 24 lata temu. To osiągnięcie zainspirowało m.in. do opracowania przez NUTRICIA w 2001 roku opatentowanej kompozycji galakto- i fruktooligosacharydów (scGOS/lcFOS) w stosunku 9:1, tak aby ich masa była zbliżona do cząsteczek oligosacharydów mleka kobiecego. Bezpieczeństwo scGOS/lcFOS zostało potwierdzone przez EFSA (Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności) już 3 lata później.

TO WARTO ZAPAMIĘTAĆ

. HMO (ang. Human milk oligosaccharides) to określenie używane wyłącznie w kontekście oligosacharydów mleka kobiecego. Oligosacharydy w mleku kobiecym zostały odkryte 24 lata temu.

.        Zespół Badawczy NUTRICIA w 1994 roku jako pierwszy na świecie odkrył krótko- i długołańcuchowe oligosacharydy w mleku matki.

.        W 1997 roku Zespół Badawczy NUTRICIA odkrył, że profil oligosacharydów w mleku matki jest indywidualnie specyficzny. W mleku pobranym losowo od różnych kobiet można znaleźć nawet 130 różnych oligosacharydów.

.        W 2001 roku naukowcy NUTRICIA opracowali opatentowaną mieszankę galakto- i fruktooligosacharydów (scGOS/lcFOS) w stosunku 9:1, tak by masa cząsteczek scGOS/IcFOS (9:1) była zbliżona do cząsteczek oligosacharydów mleka kobiecego.

. Wiedza zdobyta przez zespół naukowców NUTRICIA na temat złożoności składu mleka mamy pozwala dopasować recepturę mieszanek mleka modyfikowanego do potrzeb dziecka. Dzięki nieustannie trwającym badaniom produkty przeznaczone dla niemowląt, które nie mogą być karmione piersią, wciąż są udoskonalane. Więcej informacji o mleku mamy, jego składnikach i właściwościach można znaleźć na stronie www.bebiprogram.pl

Ważne informacje: Karmienie piersią jest najwłaściwszym i najtańszym sposobem żywienia niemowląt oraz rekomendowane dla małych dzieci wraz z urozmaiconą dietą. Mleko matki zawiera składniki odżywcze niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka oraz chroni je przed chorobami i infekcjami. Karmienie piersią daje najlepsze efekty, gdy matka prawidłowo odżywia się w ciąży i w czasie laktacji oraz gdy nie ma miejsca nieuzasadnione dokarmianie dziecka. Przed podjęciem decyzji o zmianie sposobu karmienia matka powinna zasięgnąć porady lekarza.