Badanie społeczne na temat zaangażowania osobistego w pomoc przez Internet

Badanie społeczne dotyczyły rodziców dzieci do 3 roku życia na zlecenie NUTRICIA Polska przeprowadzone przez instytut badawczy Biostat - lipiec 2016

Wyciąg z badań

-  69,4% badanych rodziców angażuje się w pomoc przez Internet.

- w pomoc przez Internet częściej angażują się kobiety (73,4%) niż mężczyźni (56,5%).

- najczęstszym powodem braku zaangażowania jest brak czasu (52,1%), ponad 1/3 wskazań dotyczyła odpowiedzi: „nieufność wobec tej formy pomocy” (34,5%), na „brak przekonania” wskazało 31,1%.

- najczęstszym sposobem pomocy przez Internet, w jaki angażują się badani rodzice jest przekazanie 1% podatku OPP w ramach rozliczenia PIT (86,9 %).

- drugą pod kątem popularności formą niesienia pomocy online są projekty typu klikaj i pomagaj (53,6%) – realizowane częściej niż raz w miesiącu, na 3. miejscu znalazły się finansowanie społecznościowe i wpłata pieniędzy przez Internet na OPP (po 31,1%) – formy te badani realizują kilka razy w roku.

- najrzadziej rodzice biorący udział w badaniu przeznaczali swój czas i środki na e-wolontariat (9,7%).

- 56,9% badanych rodziców dzieci w wieku 0-3 lat udzieliło twierdzącej odpowiedzi na pytanie o przekazywanie żywności potrzebującym.

-  spośród osób przekazujących żywność potrzebującym, prawie wszyscy (94,1%) wskazali, że jest to forma darów rzeczowych. Wpłatę środków finansowych na rzecz organizacji przekazujących żywność potrzebującym wybrało 23,0% respondentów, natomiast zakupy w sklepie internetowym wskazało 8,6%.

- na pytanie o kategorie produktów niezbędnych dla dzieci i niemowląt najczęściej wskazywano żywność (83,1%).

- spośród osób deklarujących żywność jako kategorię produktów niezbędnych dla dzieci i niemowląt, najwięcej wskazało kaszki (78,3%) jako ten artykuł, który sami najchętniej przekazaliby potrzebującym. Nieco mniej wybrało mleka modyfikowane (69,7%).

- średnia kwota, jaką ponad połowa respondentów jednorazowo przekazuje przez Internet mieści się w przedziale od 11 do 50 zł (51,3%). Ponad 1/5 przeznacza na pomoc online do 10 zł (22,8%). Najmniej badanych (0,4%) na pomoc przez Internet przekazuje jednorazowo ponad 200 zł.

- ponad połowa respondentów była też przekonana o tym, że instytucje państwowe są nieefektywne w zakresie pomocy potrzebującym (63,7%).

- 56,9% uważa, że status ekonomiczny ich rodzin pozwala na pomoc potrzebującym.

- ponad 1/5 zgodziła się ze zdaniem o tym, że sami kiedyś byli w potrzebie i uzyskali pomoc, więc teraz się odwdzięczają (27,5%).

- ponad połowa (58,4%) badanych udzielających pomocy w akcjach internetowych, interesuje się ich przebiegiem.

- w przypadku 4 z 10 uczestników sondażu pomoc udzielona za pośrednictwem Internetu przekształciła się w pomaganie osobiście w świecie rzeczywistym (40,4%).

- w przyszłości badani najchętniej pomagaliby przez Internet poprzez wpłatę na konto organizacji (59,6%) i projekty typu klikaj i pomagaj (55,1%). 31,3% wyraziło chęć pomocy w formie przekazywania żywności poprzez zakupy w sklepie internetowym.