1. I trymestr ciąży

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
 2. II trymestr ciąży

  1. 15
  2. 16
  3. 17
  4. 18
  5. 19
  6. 20
  7. 21
  8. 22
  9. 23
  10. 24
  11. 25
  12. 26
  13. 27
 3. III trymestr ciąży

  1. 28
  2. 29
  3. 30
  4. 31
  5. 32
  6. 33
  7. 34
  8. 35
  9. 36
  10. 37
  11. 38
  12. 39
  13. 40
 4. I rok życia

  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
  21. 21
  22. 22
  23. 23
  24. 24
  25. 25
  26. 26
  27. 27
  28. 28
  29. 29
  30. 30
  31. 31
  32. 32
  33. 33
  34. 34
  35. 35
  36. 36
  37. 37
  38. 38
  39. 39
  40. 40
  41. 41
  42. 42
  43. 43
  44. 44
  45. 45
  46. 46
  47. 47
  48. 48
  49. 49
  50. 50
  51. 51
  52. 52

Podaj: planowaną datę porodu lub datę urodzin dziecka

Badanie społeczne na temat zaangażowania osobistego w pomoc przez Internet

Badanie społeczne dotyczyły rodziców dzieci do 3 roku życia na zlecenie NUTRICIA Polska przeprowadzone przez instytut badawczy Biostat - lipiec 2016

Wyciąg z badań

-  69,4% badanych rodziców angażuje się w pomoc przez Internet.

- w pomoc przez Internet częściej angażują się kobiety (73,4%) niż mężczyźni (56,5%).

- najczęstszym powodem braku zaangażowania jest brak czasu (52,1%), ponad 1/3 wskazań dotyczyła odpowiedzi: „nieufność wobec tej formy pomocy” (34,5%), na „brak przekonania” wskazało 31,1%.

- najczęstszym sposobem pomocy przez Internet, w jaki angażują się badani rodzice jest przekazanie 1% podatku OPP w ramach rozliczenia PIT (86,9 %).

- drugą pod kątem popularności formą niesienia pomocy online są projekty typu klikaj i pomagaj (53,6%) – realizowane częściej niż raz w miesiącu, na 3. miejscu znalazły się finansowanie społecznościowe i wpłata pieniędzy przez Internet na OPP (po 31,1%) – formy te badani realizują kilka razy w roku.

- najrzadziej rodzice biorący udział w badaniu przeznaczali swój czas i środki na e-wolontariat (9,7%).

- 56,9% badanych rodziców dzieci w wieku 0-3 lat udzieliło twierdzącej odpowiedzi na pytanie o przekazywanie żywności potrzebującym.

-  spośród osób przekazujących żywność potrzebującym, prawie wszyscy (94,1%) wskazali, że jest to forma darów rzeczowych. Wpłatę środków finansowych na rzecz organizacji przekazujących żywność potrzebującym wybrało 23,0% respondentów, natomiast zakupy w sklepie internetowym wskazało 8,6%.

- na pytanie o kategorie produktów niezbędnych dla dzieci i niemowląt najczęściej wskazywano żywność (83,1%).

- spośród osób deklarujących żywność jako kategorię produktów niezbędnych dla dzieci i niemowląt, najwięcej wskazało kaszki (78,3%) jako ten artykuł, który sami najchętniej przekazaliby potrzebującym. Nieco mniej wybrało mleka modyfikowane (69,7%).

- średnia kwota, jaką ponad połowa respondentów jednorazowo przekazuje przez Internet mieści się w przedziale od 11 do 50 zł (51,3%). Ponad 1/5 przeznacza na pomoc online do 10 zł (22,8%). Najmniej badanych (0,4%) na pomoc przez Internet przekazuje jednorazowo ponad 200 zł.

- ponad połowa respondentów była też przekonana o tym, że instytucje państwowe są nieefektywne w zakresie pomocy potrzebującym (63,7%).

- 56,9% uważa, że status ekonomiczny ich rodzin pozwala na pomoc potrzebującym.

- ponad 1/5 zgodziła się ze zdaniem o tym, że sami kiedyś byli w potrzebie i uzyskali pomoc, więc teraz się odwdzięczają (27,5%).

- ponad połowa (58,4%) badanych udzielających pomocy w akcjach internetowych, interesuje się ich przebiegiem.

- w przypadku 4 z 10 uczestników sondażu pomoc udzielona za pośrednictwem Internetu przekształciła się w pomaganie osobiście w świecie rzeczywistym (40,4%).

- w przyszłości badani najchętniej pomagaliby przez Internet poprzez wpłatę na konto organizacji (59,6%) i projekty typu klikaj i pomagaj (55,1%). 31,3% wyraziło chęć pomocy w formie przekazywania żywności poprzez zakupy w sklepie internetowym.