Bezpieczne wakacje z rodziną

Wyjeżdżając na wakacje z dzieckiem, bez względu na to, czy wyjazd jest zorganizowany przez biuro podróży czy samodzielnie, trzeba wziąć pod uwagę różne okoliczności. Jak wykazuje Badanie opinii na temat wyjazdów turystycznych opracowane na zlecenie Liberty Direct , aż 60% ankietowanych uznało, że w przypadku wyjazdu z dzieckiem za granicę dodatkowa polisa ubezpieczeniowa po prostu musi być wykupiona, a najbardziej cenionymi elementami ubezpieczenia dla 87% respondentów jest ubezpieczenie kosztów leczenia, a 81% ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. To właśnie obawa o zdrowie pociech najczęściej determinuje zakup dodatkowego ubezpieczenia.

Co warto przemyśleć, aby w stresującej sytuacji

mieć wszystko pod ręką i w pełni cieszyć się wakacjami?

"Zawsze radzę, aby przygotować sobie listę placówek medycznych znajdujących się w miejscu pobytu za granicą". - podpowiada Ilona Tomaszewska, ekspert Liberty Direct. "Wyjeżdżając na teren Europy koniecznie zaopatrzmy całą rodzinę w bezpłatnie wydawaną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ, przygotujmy kontakty do polskiej ambasady lub placówki konsularnej. Rozważmy wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej, która w połączeniu z EKUZ właśnie w Europie zapewni opiekę medyczną we wszystkich instytucjach medycznych."

Polisa ubezpieczeniowa to nie tylko zwrot kosztów leczenia czy konsultacji. W sytuacjach stresujących nie do przecenienia jest dostęp do całodobowej infolinii, której specjalnie przygotowani konsultanci rzeczowo

i spokojnie poinformują nas o najbliższym punkcie medycznym, aptece, umówią na konsultację

z lekarzem. "Czujemy się zawsze odpowiedzialni za naszych ubezpieczonych i mamy świadomość, że to właśnie kwestie medyczne są dla turystów najważniejsze" - wyjaśnia Ilona Tomaszewska, ekspert Liberty Direct.

Warto pamiętać, że zakłady ubezpieczeń preferują bezgotówkową formę rozliczania z placówkami medycznymi, co w praktyce oznacza, że będąc za granicą nie wydajemy prywatnych pieniędzy. "Dzwoniąc pod bezpłatny numer Centrum Alarmowego lub infolinii informujemy konsultanta o zdarzeniu, jesteśmy przez niego prowadzeni i to po stronie ubezpieczyciela jest zorganizowanie pomocy w potrzebnym zakresie oraz pokrycie kosztów. Ewentualne samodzielne opłacanie drobnych usług medycznych za granicą jest zazwyczaj wcześniej uzgadniane w konsultantem" - wyjaśnia Ilona Tomaszewska.

Dodatkowa polisa turystyczna jest dlatego ważna, iż karta EKUZ w niektórych placówkach medycznych może okazać się niewystarczająca. EKUZ zapewnia opiekę medyczną za granicą na takich zasadach, na jakich jest ona dostępna w danym kraju, do którego planuje się podróż. W wielu krajach obowiązują na przykład zryczałtowane opłaty za każdą usługę, które nie są refundowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia NFZ,

a wykaz dostępnych świadczeń może być inny niż w Polsce.

"Prywatne, tj. dodatkowo wykupione, ubezpieczenia turystyczne umożliwiają ubezpieczonym korzystanie zarówno z publicznej służby zdrowia, jak i prywatnej opieki medycznej, a także hospitalizacji.

W odróżnieniu od EKUZ - polisa turystyczna pokrywa koszt transportu do placówki medycznej oraz do kraju, a także koszty leków czy wizyt specjalistycznych". - wyjaśnia Ilona Tomaszewska i dodaje - "Oczywiście polisa turystyczna to nie tylko kwestie medyczne. W naszej polisie Obieżyświat można dobrać wariant adekwatny do rodzinnych potrzeb, aby chronić także bagaż oraz - co niebagatelne w przypadku dzieci - ubezpieczenie OC".

Ubezpieczenie OC pozwoli uchronić członków rodziny od odpowiedzialności cywilnej w przypadku szkód wyrządzonym osobom trzecim, np. gdy dziecko wybije szybę w sąsiednim domku, uszkodzi telewizor

w pokoju hotelowym, niechcący kogoś skaleczy itp. "Ubezpieczyciel pokryje koszty szkód" - tłumaczy Ilona Tomaszewska.

Liberty Direct oferuje turystom polisę Obieżyświat, która obejmuje koszty leczenia, Assistance (wsparcie i prowadzenie konsultanta Liberty Direct w nagłych wypadkach), a także OC (ubezpieczenie od szkód wyrządzonych przez nas osobom trzecim) w życiu prywatnym oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NWW). Dodatkowo ochroną polisy można objąć swój bagaż, sprzęt sportowy, a także rozszerzyć ją o dodatkowe ryzyka, np. amatorskie uprawianie sportów, sporty ekstremalne, pracę zarobkową czy odwołanie uczestnictwa w imprezie turystycznej z prywatnych przyczyn losowych.

Polisa Obieżyświat jest dostępna w trzech wariantach (Podstawowy, Optymalny, Rozszerzony) i różnią się pod względem zakresu i sum ubezpieczenia. Dzięki temu polisę można dobrać do swoich indywidualnych potrzeb i rodzaju wyjazdu.

Wszystkie dane na podstawie Badania wykonanego przez firmę ARC w marcu 2014 roku na zlecenie Liberty Direct. Badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet internetowych (CAWI) na panelu konsumenckim ARC. Respondentami w badaniu były osoby w wieku 18-55 lat, które w ciągu ostatnich 3 lat wyjeżdżały za granicę lub planują taki wyjazd w ciągu najbliższego roku. Wielkość próby wyniosła N=1029 respondentów.