Założę się, że nic nie pamiętasz już z Trylogii Sienkiewicza

1 / 20

(''Potop'') Kto powiedział: "Kończ waść, wstydu oszczędź"?

2 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Kto porywa Basię?

3 / 20

(''Ogniem i Mieczem'') Herb Longinusa Podbipięty to:

4 / 20

(''Potop'') Ród Billewiczów wywodził się od:

5 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Kto jedzie po Basię, aby ją przywieźć do Chreptowa?

6 / 20

(''Ogniem i Mieczem'') Jak miał na imię Zagłoba?

7 / 20

(''Potop'') Co mówili synowie Kiemlicza do ojca przed walką?

8 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') ''Kochanie to niedola ciężka, bo przez nie człowiek wolny niewolnikiem się staje'' - czyje to słowa?

9 / 20

(''Ogniem i Mieczem'') Z czyich rąk ginie Horpyna?

10 / 20

(''Potop'') W gospodzie w Kruszynie Babinicz podsłuchał rozmowę o planowanym zbrojnym zajęciu klasztoru na Jasnej Górze. Rozmowę prowadzili:

11 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') W którym klasztorze przebywał Pan Michał?

12 / 20

(''Ogniem i Mieczem'') Jak zginął Longinus Podbipięta?

13 / 20

(''Potop'') Synowie Kiemlicza to:

14 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Jak Zagłoba zwracał się do Basi?

15 / 20

(''Ogniem i Mieczem'') Gdzie Bohun uwięził Helenę, po zabraniu jej z Baru?

16 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Kto wygłosił mowę pogrzebową nad trumną Wołodyjowskiego?

17 / 20

(''Potop'') Kmicic porwał Oleńkę do:

18 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Wołodyjowski zginął broniąc zamku w:

19 / 20

(''Potop'') Kto dowodził wojskami Szwecji pod Częstochową?

20 / 20

(''Pan Wołodyjowski'') Herb Pana Wołodyjowskiego to: