Uważasz, że znasz dobrze geografię? Sprawdź, czy poradzisz sobie na maturze

1 / 11

W którym województwie znajduje się ten obiekt?

2 / 11

Wybierz zdanie najlepiej opisujące cechę społeczną lub gospodarczą podanej grupy państw: Indonezja, Turcja, Albania

3 / 11

Antarktyda jest kontynentem o najniższej średniej wysokości n.p.m. To zdanie jest prawdziwe czy fałszywe?

4 / 11

Państwa zaznaczone na mapie należą do jednej organizacji. Której?

5 / 11

W tajdze najwięcej rośnie:

6 / 11

Jakim typem klimatu charakteryzuje się obszar występowania w Rosji czarnoziemów?

7 / 11

Najwyższe pasmo gór w Afryce to:

8 / 11

Skutkiem erozji wodnej jest:

9 / 11

Państwo, które od 01.07.2013 r. jest członkiem UE, zostało oznaczone literą:

10 / 11

W ramach której organizacji USA, Kanada i Meksyk zniosły stawki celne we wzajemnym handlu?

11 / 11

Na mapie zaznaczono trasę statku. Płynął z państwa a do państwa b. Literą b zaznaczono: