Tego uczyliśmy się na fizyce w szkole. Sprawdź, co pamiętasz

1 / 12

Czy zwrot i kierunek w fizyce są tym samym?

2 / 12

Wybierz prawidłową odpowiedź. Magnes przyciąga:

3 / 12

Czy ''lodowy'' to stan skupienia?

4 / 12

Wybierz najlepszą odpowiedź. Na okładce płyty widać:

5 / 12

Przejście ze stanu gazowego w stały:

6 / 12

Wszystkie metale w temperaturze pokojowej występują w stałym stanie skupienia. Wyjątkiem jest jedynie:

7 / 12

Gdy woda staje się lodem jej objętość:

8 / 12

Co ma większą prędkość:

9 / 12

Ile jest faz księżyca?

10 / 12

Jesteś w próżni, zrzucasz z tej samej wysokości dwie kulki. Ich masy to 10 kg i 50 kg. Która spadnie pierwsza?

11 / 12

Temperatura wrzenia wody jest zawsze taka sama. To zdanie jest:

12 / 12

W równaniu E= mc2, c jest: