Trzy słowa, jedna kategoria: szkoła

1 / 11

twierdzenie, kąt, trójkąt

2 / 11

jabłko, grawitacja, siła

3 / 11

pierwiastki, tablica, chemia

4 / 11

sinus, tangens, cotangens

5 / 11

szerokość, okrąg, półkule

6 / 11

paleozoik, mezozoik, kenozoik

7 / 11

Stalin, Churchill, Roosevelt

8 / 11

Franklin, Jefferson, Washington

9 / 11

okolicznik, dopełnienie, przydawka

10 / 11

ściana, jądro, wodniczka

11 / 11

Morsztyn, Potocki, Szarzyński