Poezja, którą każdy wykształcony człowiek musi znać. Poradzisz sobie?

1 / 11

Kto napisał słowa: Jednakże gdy cię długo nie oglądam/ Czegoś mi braknie, kogoś widzieć żądam/ I tęskniąc sobie zadaję pytanie/ Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie?

2 / 11

Kto pisał: Nic dwa razy się nie zdarza/ I nie zdarzy. Z tej przyczyny/ Zrodziliśmy się bez wprawy/ I pomrzemy bez rutyny?

3 / 11

Wskaż autorkę słów: Nie widziałam Cię już od miesiąca/ I nic. Jestem może bledsza/ Trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca/ Lecz widać można żyć bez powietrza.

4 / 11

Kto napisał zdanie: Zanim padłeś, jeszcze ziemię przeżegnałeś ręką/ Czy to była kula, synku/ Czy to serce pękło?

5 / 11

Podaj autora tych słów: Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi/ Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci/ To każdy kwiatek powie wiersze Zosi/ Każda jej gwiazdka piosenkę zanuci.

6 / 11

Czy wiesz, kto napisał te słowa? Między nami nic nie było!/ Żadnych zwierzeń, wyznań żadnych/ Nic nas z sobą nie łączyło/ Prócz wiosennych marzeń zdradnych.

7 / 11

Kto pisał: Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie/ Że ci ze złota statuę lud niesie/ Otruwszy pierwej...

8 / 11

Czy znasz autora tych słów? O szyby deszcz dzwoni/ Deszcz dzwoni jesienny/ I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny.

9 / 11

Kto pisał: Z otchłani klęsk i cierpień podnoszę głos do ciebie, Nirwano!/ Przyjdź twe królestwo jako na ziemi, tak i w niebie, Nirwano!

10 / 11

Podaj autora słów: Pan Cogito nigdy nie ufał/ Sztuczkom wyobraźni/ Fortepian na szczycie Alp/ Grał mu fałszywe koncerty.

11 / 11

Kto napisał te słowa? Jestem jak ty zapewne: nisko/ A jeszcze niżej źdźbło i kret/ Niebo różową idzie kreską/ I na papierze zgina brew.