Na lekcjach polskiego to był pogrom. Czy potrafisz dokonać rozbioru logicznego zdania? [QUIZ]

1 / 10

Na początek coś prostego. Które słowo jest podmiotem w zdaniu: "Mama uszyła dziś piękną sukienkę"?

2 / 10

Teraz sprawdźmy, czy znajdziecie orzeczenie w zdaniu: "Dzieci wesoło wybiegły ze szkoły". Orzeczeniem jest tu wyraz...

3 / 10

Teraz trudniejsze zagadnienia. W zdaniu: "Na łące rośnie ładny kwiatek" słowo "ładny" jest...

4 / 10

Jaką funkcję w zdaniu: "Pies leży przed domem" pełni wyrażenie "przed domem"?

5 / 10

Jaki typ podmiotu występuje w zdaniu: "Jedziemy na wycieczkę"?

6 / 10

W zdaniu: "Po studiach został lekarzem" wyraz "został" jest...

7 / 10

W zdaniu: "Schroniliśmy się w chatce z drewna" wyrażenie "z drewna" jest...

8 / 10

Który wyraz jest podmiotem w zdaniu: "Mleko zostało wypite przez kota"?

9 / 10

W zdaniu: "Nazbierałam koszyk malin" słowo "malin" to...

10 / 10

W zdaniu: "Kiedyś będę sławny" wyraz "sławny" to...