Te wzory powinien znać każdy, kto chodził do szkoły. Poradzisz sobie?

1 / 12

Wzory skróconego mnożenia musi znać każdy, kto chodził do szkoły. Na pewno wiesz, że wynik kwadratu sumy oddaje:

2 / 12

Banał: wzór na obwód koła o promieniu r, to:

3 / 12

Pamiętasz wzór na pole równoległoboku o bokach a, b i wysokości h?

4 / 12

Wykres funkcji kwadratowej nazywa się:

5 / 12

Rysunek obrazuje twierdzenie:

6 / 12

7 / 12

Prawo Ohma brzmi następująco: stosunek natężenia prądu płynącego przez przewodnik do napięcia pomiędzy jego końcami jest...

8 / 12

Poprawny wzór na przyspieszenie zapisano:

9 / 12

Wzór na prędkość to podstawa wiedzy fizycznej. Wyraża się go:

10 / 12

Zgodnie z III zasadą dynamiki Newtona, jeśli na ciało nie działają żadne siły lub działają siły wzajemnie się równoważące...

11 / 12

Twierdzenie Pitagorasa dotyczące trójkątów prostokątnych przedstawia wzór:

12 / 12

Jednostką pędu w układzie SI jest kilogram razy metr na sekundę, a wzór na pęd zapisujemy:

Do pobicia średnia 7/12
Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.