O to symbol tlenu, a czego symbolem jest C?

1 / 10

Polon, pierwiastek, którego nazwą Maria Skłodowska-Curie chciała rozsławić nasz kraj, nosi skrót:

2 / 10

Itr kryje się pod skrótem:

3 / 10

C to symbol:

4 / 10

Srebro znajdziesz na tablicy Mendelejewa pod symbolem:

5 / 10

Hg to skrót od:

6 / 10

Rad, odkryty przez Marię Skłodowską-Curie i Piotra Curie, jest opatrzony skrótem:

7 / 10

Cynk nosi skrót:

8 / 10

F jest symbolem:

9 / 10

Pod symbolem K znajdziesz:

10 / 10

As to: